Hedrum kirke, Norge. Gravsten. Slægtstavler for Peder Baden og Margrethe Breide

 

 

 

 Rantzau

Oldemor – MMM

N.N. Rantzau ?

 

 Holck

Mormor – MM

Karen Volfsdatter

Holck

Enke 1465

Oldefar – MMF

Volf Holck

Til Melsgård

Nævnt 1517

 Emmiksen

Mor – M

 Emerence Eriksdatter

Emmiksen

+1567

 Due

Oldemor – MFM

?

(Barbara von der Wisch)

 

 

Morfar – MF

Claus Emmiksen

Til Tyrstrup

+1541

Oldefar – MFF

Erik Emmiksen

Til Tyrstrup

+1491

Kvinde

Margrethe Joachumsdatter

Breide

1563-1617

 

 Stangeberg

Oldemor – FMM

Karen Stangeberg

Af Fobislet

 

 Emmiksen

Farmor – FM

Tale Emmikesdatter

Emmiksen

Oldefar – FMF

Emmike Emmiksen

Til Refsø

 Breide

Far – F

Joachim Breide

Til Vargård

+1574

 Skinkel

Oldemor – FFM

Abel Schacksdatter

Skinkel

1466-1510

 

 

Farfar – FF

Hans Breide

Til Hejls Vargård

+1522

Oldefar – FFF

Hartvig Breide

Til Gammelgård

Nævnt 1510/1523

Gift 1579 med

 

 Staffensen

Oldemor – MMM

Karen Engelbretsdatter

(Staffensen)

 

 Friis

Mormor – MM

Ulfhilde Henriksdatter

Friis

Oldefar – MMF

Henrik Friis

Til Holmegård, Norge

Levede 1494

 Galde

Mor – M

Karen Olufsdatter

Galde

+1565

 Kane

Oldemor – MFM

Kirsten Gudesdatter

Kane

 

 

Morfar – MF

Oluf Galde

Til Thom

+1531

Oldefar – MFF

Svend Galde

Til Åbygård

+1499

Mand

Peder Iversen Baden

Til Fritsø

1551-1616

 

 Knob

Oldemor – FMM

N.N. Knob?

 

 Graa

Farmor – FM

Karen Jørgensdatter

(Graa)

Oldefar – FMF

Jørgen Graa

 

(Kan ikke verificeres)

 Baden

Far – F

Iver Jensen (Baden)

Til Fritsø

+1570

 Juel

Oldemor – FFM

Maren Juel

”af Gjorslev”

Søster:

Ulvilde Iversdatter

(Baden)

1542-1614

 

Farfar – FF

Jens Lauridsen

Til Odenstrup

Nævnt 1501

Oldefar – FFF

Laurids Pedersen

Til Odenstrup

 

 

 

  

Hedrum kirke, Norge.

 

Gravsten over Peder Iversen Baden og Margrethe Breide

 

 

Peder Iversen Baden (kaldet Jernskæg) til Fritsø var

lensmand på Brunlaug og Nummerdalen, Norge.

Med Margrethe Breide fik han en datter og søn

Iver Pedersen, der døde 1615.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Iversen Baden og Margrethe Breide. Heraldik

 

 

8 våben for Peder Iversen Baden: Baden, Galde,

Grå, Friis, Kane, Knob/Wisch, båd, Kjælingsmule.

 

Der er 2 uoverensstemmelser med Adelsårbogen, der har

Juel og Stampe, hvor stenen har et våben med en båd og

Kjælingsmule, hvilket er lidt underligt, da søsteren

Ulvinde Badens gravsten har de rigtige våben.

Bernt C. Lange foreslår, at de 2 våben kan være for

norske tipoldemødre, hvilket Adelsårbogen ikke kan

verificere. Efter Jan Raneke kan båd-våbenet ikke

relateres til de svenske slægter Bååt, Bonde eller

andre slægter, der førte et våben med en båd.

 

8 våben for Margrethe Breide: Breide, Emmiksen, Emmiksen,

Holck, Skinkel, Due/Glob, Stangeberg, Rantzau.

 

Adelsårbogen mener, at oldefaderen Erik Emmiksen var

gift med Barbara von der Wisch.

Stenen har et våben med en ørn for Due/Glob.

 

 

 

Våben med en båd

Kjælingsmule

Staffensen

Due/Glob

 

 

  

 

Litteratur: Bernt C. Lange: Peder Oversøns og

Margrete Breides anevåben.

I: Heraldisk Tidsskrift 1984. Bd. 5, 2, s.183-189.

 

Fotos er taget af Arnstein Rønning, Wikipedia.

 

 

 

Prædikestol

 

 

Peder Iversen Baden og Margrethe Breide

med et Breide-våben som den norske løve.

 

 

 

 

Gravsten over Ulvilde Iversdatter Baden

 

 

Ulvilde Baden døde ugift 1614.

 

 

 

 

De 8 våben: Baden, Graa, Knob, Juel,

Galde, Friis, Kane, Staffensen

 er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

 

 

 

Gravsten over Iver Jensen Baden og Karen Galde

 

 

Iver Jensen (Baden) til Oddenstrup og Fritsø i Norge var

1529 forlenet med Gjemsø Kloster og Frøland Skibsrede.

1545 var han bjerghøvedsmand i Norge og forlenet med

Skien og Bratsbjerg.

Med Karen Galde fik han 7 børn.

 

 

 

 

4 våben: Baden, Galde, Graa, Friis.