Haseldorf k., Holsten. Epitafium. Slægtstavler for Ditlev v. Ahlefeldt og Clarelia Reventlow

 

 

 

 Breide

Oldemor – MMM

Abel Markvardsdatter

Breide

+1533

 

 Rantzau

Mormor – MM

Magdalene Povlsdatter

Rantzau

Levede 1585

Oldefar – MMF

Povl Rantzau

Til Hohenfelde

1481-1521

 Pogwisch

Mor – M

Anna Volfsdatter

Pogwisch

+1609

 Ahlefeldt

Oldemor – MFM

N.N. Clausdatter

von Ahlefeldt

 

 

Morfar – MF

Volf Pogwisch

Til Doberstorf

+1546

Oldefar – MFF

Hans Pogwisch

Til Doberstorf

Levede 1528

Kvinde

Clarelia Ditlevsdatter

Reventlow

1573-1598

 

 Rantzau

Oldemor – FMM

Benedicte Markvardsdatter

Rantzau

 

 Buchwald

Farmor – FM

Anna Ottosdatter

von Buchwald

+1546

Oldefar – FMF

Otto von Buchwald

Til Wenzin

Levede 1536

 Reventlow

Far – F

Ditlev Reventlow

Til Rixdorf m.m.

+1604

 Buchwald

Oldemor – FFM

Abel Ditlevsdatter

von Buchwald

Levede 1519

 

 

Farfar – FF

Iven Reventlow

Til Rixdorf m.m.

1495-1569

Oldefar – FFF

Joachim Reventlow

Til Rixdorf m.m.

+1519

Gift 1587 med

 

 Breide

Oldemor – MMM

Abel Markvardsdatter

Breide

+1533

 

 Rantzau

Mormor – MM

Margrethe Povlsdatter

Rantzau

Oldefar – MMF

Povl Rantzau

Til Hohenfelde

1481-1521

 Brockdorff

Mor – M

Emerentia Ditlevsdatter

Brockdorff

1528- levede 1570

 Buchwald

Oldemor – MFM

Anna Ditlevsdatter

von Buchwald

+efter 1500

 

 

Morfar – MF

Ditlev Brockdorff

Til Vindeby m.m.

+1538

Oldefar – MFF

Sivert Brockdorff

Til Vindeby m.m.

+1500 (Hemmingstedt)

Mand

Ditlev von Ahlefeldt

Til Haseldorf

Dræbt 1599

 

 Rantzau

Oldemor – FMM

Margrethe/Anna

Rantzau

Broder:

Frederik von Ahlefeldt

1555-1586

 Pogwisch

Farmor – FM

Catharine Henningsdatter

Pogwisch

1495-1561

Oldefar – FMF

Henning Pogwisch

Til Farve

Levede 1525

 Ahlefeldt

Far – F

Bendix von Ahlefeldt

Til Haseldorf

1525-1586

 Bülow

Oldemor – FFM

Alheid Steffensdatter

von Bülow

+efter 1500

Fætter:

Markvard von Ahlefeldt

Til Haselau

1571-1608

Broder:

Volf von Ahlefeldt

Til Haselau

1528-1572

Farfar – FF

Frederik von Ahlefeldt

Til Haseldorf m.m.

1492-1541

Oldefar – FFF

Hans von Ahlefeldt

Til Tørning len

1440-1500 (Hemmingstedt)

 

 

 

 

 

Haseldorf kirke, Holsten. Epitafium. Slægtstavle for Hans Brockdorff

 

Ugift

 

 Rantzau

Oldemor – MMM

Margrethe/Anna

Rantzau

 

 Pogwisch

Mormor – MM

Catharine Henningsdatter

Pogwisch

1495-1561

Oldefar – MMF

Henning Pogwisch

Til Farve

Levede 1525

 Ahlefeldt

Mor – M

Margrethe Frederiksdatter

von Ahlefeldt

1535-

 Bülow

Oldemor – MFM

Alheid Steffensdatter

von Bülow

+efter 1500

 

 

Morfar – MF

Frederik von Ahlefeldt

Til Haseldorf m.m.

1492-1541

Oldefar – MFF

Hans von Ahlefeldt

Til Tørning len

1440-1500 (Hemmingstedt)

Navn

Hans Brockdorff

1560-1599

 (Dræbt af

 Markvard von Ahlefeldt))

 

 Rantzau

Oldemor – FMM

Margrethe Clausdatter

Rantzau

+1578

 

 Wisch

Farmor – FM

Magdalene Jørgensdatter

von der Wisch

+1590

Oldefar – FMF

Jørgen von der Wisch

Til Dänisch Nienhof

+1572

 Brockdorff

Far – F

Frederik Brockdorff

Til Gaarz m.m.

1535- nævnt 1599

 Buchwald

Oldemor – FFM

Anna Ditlevsdatter

von Buchwald

+efter 1500

 

 

Farfar – FF

Ditlev Brockdorff

Til Vindeby m.m.

+1538

Oldefar – FFF

Sivert Brockdorff

Til Vindeby m.m.

+1500 (Hemmingstedt)

 

 

  

 

Haseldorf kirke, Holsten.

 

Epitafium 1600 over Ditlev von Ahlefeldt og Hans Brockdorff

 

 

Ditlev von Ahlefeldt var page hos dronning Sophie,

men tog sin afsked på grund af en benskade.

Han levede i bitter fejde med fætteren Markvard von Ahlefeldt,

der med sine svende 1599 ved Neumünster overfaldt

ham og Hans Brockdorff og dræbte dem.

Dette epitafium er sat til minde om disse drab.

Ditlev von Ahlefeldt og Clarelia Reventlow fik 5 børn.

 

Markvard von Ahlefeldt drog efter drabene

udenlands og blev aldrig dømt for dem,

selvom Frederik Brockdorff klagede over

drabet på sønnen Hans Brockdorff.

 

 

 

Våben og tekst på epitafiet

 

 

1. Ahlefeldt         2. Brockdorff         3. Ahlefeldt          4.  Ahlefeldt        5. Reventlow        6. Brockdorff

 

1. BENDIX VAN ALEFELT +1586

 

2. EMERENTIA VAN ALEFELT

 

3. ANNO 1586 DEN 17

MARZI IS DE RDLE VND EHE

ERNVESTE FREDERICH VA ALEFELT ARFGESETEN VP

HASELDORP GOT SALIGEN

IM HEREN IN DER NACHT

OF KLOCKE.I.CHRISTLICH

VORSCHEDEN. UND ALHIR. AN

DE ROWSTEDE. GESETTET.

DE SEELE GOT GNADE. SINES

OLDERS IM. 31 IARE.

 

4. (ANN)O 1599 DEN 9 MARZI VM DE

SLAWENTIDE IS DE EDLE VD EHRE

VASTE DEDLOF VAN ALEFELT ARFGE

SETEN THO HASELDORP IN DEM DOR

PE BRAKE VAN SINEMEGEN VEDER

MARQART VAN ALEFELT VD KNECHTE

BVREN VD ANDER MEDHLPER AVERGE

F(ALLEN) VD GANZ VNCHRISTLICH TI(RA)

NISCH VND ERBARMLICK VOR

(MO)RDET WORDEN. SINE SELE

GOT HNEDICH SI. SINES OL

DERS IM…IARE.

 

5. ANNO 1598 DEN 25 I…IS DE

EDLE DVGENTSAME CLELIA

DEDLOF VAN ALEFELT EHLIGE

HVSFROWE. VON GEBORT REVENT

LOWE THOM KILE. GOTSALIGEN

IM HEREN IN DER NACHT VM DE 2

SLEGE CHRISTLIKEN VORSCHE

DEN VND ALLHIR AN DE ROWSTE

DE GESETTET. DER SELE GOT

GNEDIG SI EHRES OLDERS IM

25 IARE.

 

6. ANNO 1599 DEN (9) MARZI VM DE

SLAW(EN)TIDE. IS D(E E)DLE VD EHREN

VESTE HANS BROCKTORP OLDE

FRIDERICK BROCKTORP SONE

IN DEM DORPE BRAKE VO SINEM

OME MARQART V ALEFELT VD SINE

KNECHTE BVREN VD ANDER MEDHVL

PER AVERGEFALLEN VD GANZ VN(CHRIS)T

LICK  TIRANSCH VD ERBARMLICK VOR

MORDET WORDEN. SINE SELE GOT

GNADE. SINDES OLDERS IM 39 IARE.