Harlösa kirke, Skåne. 2 Epitafier. Slægtstavle for Christian Albrecht von Buchwald

 

Ugift

 

 Rantzau

Oldemor – MMM

Anna Henriksdatter

Rantzau til Putlos

1581-1646

 

 Rantzau

Mormor – MM

Magdalene Hansdatter

Rantzau

1610-1653

Oldefar – MMF

Hans Rantzau

Til Salzau m.m.

1567-1649

 Wisch

Mor – M

Benedicte Jørgensdatter

von der Wisch

1635-1710

 Ahlefeldt

Oldemor – MFM

Bertha Jørgensdatter

von Ahlefeldt

Nævnt 1630

 

 

Morfar – MF

Jørgen von der Wisch

Amtmand

1594-1649

Oldefar – MFF

Henrik von der Wisch

Til Glasau

+1640

Navn

Christian Albrecht

von Buchwald

Oberst

1666-1706

 

 Ahlefeldt

Oldemor – FMM

Adelheid Hansdatter

von Ahlefeldt

Levede 1625

 

 Buchwald

Farmor – FM

Adelheid Clausdatter

von Buchwald

+1632

Oldefar – FMF

Claus van Bokwolde

Til Wensin

+1625

 Buchwald

Far – F

Friedrich von Buchwald

Til Hjuleröd og Horlösa

1628-1693

Svensk Friherre 1675

 Ahlefeldt

Oldemor – FFM

Emerentia Wolfsdatter

von Ahlefeldt

+1598

 

 

Farfar – FF

Caspar von Buchwald

Til Skovbølgård

+ca. 1660

Oldefar – FFF

Claus van Bokwolde

Til Pehn m.m.

+1626

 

 

  

 

Epitafium/Begravelsesbanner

 

 

Christian Albrecht Friherre Buchwald var kaptajn,

oberstløjtnant og oberst ved skånske dragoner.

Han døde 1706 af sine sår fra slaget ved Frauenstadt, Stettin.

Han var ugift.

 

 

 

Epitafium/Begravelsesbanner

 

 

Friedrich von Buchwald var hofjunker hos hertug Frederik af Holsten-Gottorp.

1652 var han kammerjunker og kom 1654 med prinsesse Hedevig Eleonora til Sverige.

Han blev ritmester, 1657 oberstløjtnant. 1674 var han chef for Smålands kavaleri.

1575 blev han optaget i den svenske Friherrestand.

Han var viceguvernør i Skåne, 1690 blev han generalløjtnant og guvernør i Wismar.

Med Sophia Elisabeth Augusta von Bützow (1626-1663) fik han 3 børn.

Med Benedicte von der Wisch fik han 6 børn.