Haraldsted kirke, Sjælland. Stol. Dør. Slægtstavle for Lage Urne

 

 

 

 

Oldemor – MMM

?

 

 

 Sehested

Mormor – MM

N.N. Sehested

 

Oldefar – MMF

N.N. Sehested

 Krumstrup

Mor – M

Kirsten Clausdatter

Krumstrup

+1518

 

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Claus Krumstrup

Til Bondemosegård

Nævnt 1477

Oldefar – MFF

N.N. Krumstrup

Navn

Lage Urne

Biskop

1468-1529

 

 

Oldemor – FMM

?

 

 Serlin

Farmor – FM

Alhed Breide

(eller Serlin)

Enke 1416

Oldefar – FMF

?

 Urne

Far – F

Store Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

 Ny

Oldemor – FFM

Margrethe Lagesdatter

Ny eller Halberstadt

(Våben: Nymåne)

 

 

Farfar – FF

Lage Nielsen Urne

Til Hørby

Nævnt 1412

Oldefar – FFF

Nicolaus Urne

Nævnt 1385

 

 

 

 

 

Haraldsted kirke, Sjælland.

 

Degnestol 1520.

 

 

Lage Urne var 1496 kannik i Roskilde, 1506 kantor.

1512 var han kansler og blev bispeviet i Ribe.

Han var Biskop i Roskilde 1512-1529.

1523 svor han Christian 2 troskab, men

sluttede sig til Frederik 1 og deltog i forhandlingerne

om Københavns og Malmøs overgivelse.

Han drog omsorg for historiske minder

og lod Saxo´s Danmarkshistorie trykke

i Paris, så den blev bevaret for eftertiden.

 

 

 

Urne-våben

 

 

 

Dør 1520.

 

 

 

 

 

Bispehue, Lage Urnes våben. Nederst i hjørnerne:

Maria med Jesusbarn og Josef.

 

 

   

 

Veronikas svededug. Lage Urnes våben