Hammel kirke, Århus Amt. Epitafium 1610. Slægtstavle for Valdemar Parsberg

 

Gift 1484 med

Ide Jørgensdatter

Lykke

1560-1618

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Begge Eriksdatter

(Rosenkrantz)

 

 

 Høg

Oldemor

Margrethe Bosdatter

Høg

Levede 1523

Tipoldefar

Bo Høg

Til Tanderup m.m.

+1484

 

 Lykke

Mormor

Anne Christoffersdatter

Lykke

 Bild

Tipoldemor

Johanne Nielsdatter

Bild

Levede 1464

 

 

 

Oldefar

Christoffer Lykke

Til Stadsgård

+1480

Tipoldefar

Peder Lykke

Til Stadsgård

1382-1445?

 Holck

Mor

Anne Manderupsdatter

Holck

+1591

 

  Basse

Tipoldemor

Barbara Basse

 

(Kan ikke verificeres)

 

 

 Manderup

Oldemor

Anne Nielsdatter

Manderup

Tipoldefar

Niels Manderup

Til Barritskov

+1484

 

 

Morfar

Manderup Holck

Til Barritskov

Nævnt 1537

 Sested

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Christen Holck

Til Barritskov

Nævnt 1502

Tipoldefar

Hartvig Holck

Tyskland

Navn

Valdemar Parsberg

Til Jernit m.m.

1557-1607

 

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

Tipoldefar

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm m.m.

1427-1503

 

 Podebusk

Farmor

Ingeborg Predbjørnsd.

Podebusk

+1542

  Moltke

Tipoldemor

Jytte Evertsdatter

Moltke

 

 

 

Oldefar

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

Tipoldefar

Claus Podebusk

Til Vosborg

+1477

 Parsberg

Far

Verner Parsberg

Til Harrested m.m.

1511-1567

 

 Siggem

Tipoldemor

Margrethe Henriksd.

von Siggem

Nævnt 1413

 

 

 Rønnow

Oldemor

Anne Tønnesdatter

Rønnow

+1474

Tipoldefar

Tønne Rønnow

Høvedsmand

+1422

 

 

Farfar

Tønne Parsberg

Til Harrested m.m.

+1523

 Schenck

Tipoldemor

Margarete Schenck

von Reicheneck

 

 

 

Oldefar

Verner Parsberg

Til Stierberg

+1487

Tipoldefar

Verner Parsberg

I Nürnberg

+1455

 

 

 

Hammel kirke, Århus Amt. Gravsten. Epitafium 1610. Slægtstavle for Ide Lykke

 

Gift 1584

med

Valdemar Parsberg

1557-1607

 

 

 Hak

Tipoldemor

Ingeborg Andersdatter

(Hak)

Levede 1475

 

 

  Has

Oldemor

Kirsten Knudsdatter

Has

 

Tipoldefar

Knud Truidsen (Has)

Til Ørtofte

Nævnt 1487

 

  Sparre

Mormor

Johanne Henriksdatter

Sparre

+1568

 Banner

Tipoldemor

Mette Nielsdatter

(Banner)

 

 

 

 

Oldefar

Henrik Ågesen Sparre

Til Klogerup

+ ca. 1532

Tipoldefar

Åge Tullesen

Til Hageløs

Nævnt 1459

  Brahe

Mor

Beate Ågesdatter

Brahe

+1602

 

  Kabel

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

Kabel

Levede 1469

 

 

   Lunge

Oldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

Tipoldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 

Morfar

Åge Brahe

Til Tostrup

+1525

 Thott

Tipoldemor

Berete Bondesdatter

Thott

 

 

 

Oldefar

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

Tipoldefar

Peder Brahe

Til Vidsköfle

Nævnt 1441

Ide Jørgensdatter

Lykke

1560-1618

 

 

  Grubbe

Tipoldemor

Helvig Pedersdatter

Grubbe

 

 

 Reberg

Oldemor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

Levede 1485

Tipoldefar

Henrik Reberg

Nævnt 1495

 

 Høeg

Farmor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

Tipoldemor

Sophie Pedersdatter

Høg

 

 

 

Oldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

+1485

Tipoldefar

Niels Eriksen

Til Skarregård

Levede 1438

  Lykke

Far

Jørgen Lykke

Til Hverringe m.m.

+1583

 

 Seefeld

Tipoldemor

Anne Jensdatter

(Bagge eller

Seefeld)

 

 

  Munk

Oldemor

Elne Jensdatter

Munk

Enke 1511

Tipoldefar

Jens Madsen (Munk)

Til Visborg m.m.

+1501

 

 

Farfar

Peder Lykke

Til Fannerup m.m.

+1535

 Bild

Tipoldemor

Johanne Nielsdatter

(Bild)

Levede 1464

 

 

 

Oldefar

Hans Lykke

Til Havnø m.m.

Levede 1505

Tipoldefar

Peder Lykke

Til Stadsgård

1382-

 

 

 

 

Valdemar Parsberg og Ide Lykke – Epitafium 1610 i Hammel kirke

 

 

Valdemar Parsberg til Jernit, Bonderup, Stadsgård og Hviderup var 1580-82 hofjunker.

Han var forlenet med Riberhus, Skanderborg og Åkjær Amter.

Med Ide Lykke fik han 7 børn.

 

 

 

 

Valdemar Parsberg, Ide Lykke og 7 børn

 

 

 

 

 

Valdemar Parsberg og Ide Lykke. Heraldik

 

 

Adelsårbog

 

Epitafium

 

Valdemar Parsberg

 

Ide Lykke

 

Epitafium

 

Adelsårbog

 

 

1. Parsberg

2. Holck 

 

3. Podebusk

4. Lykke

 

 

5. Rønnow

6. Manderup

 

 

7. Rosenkrantz

8. Høg 

 

9. Schenck

10. Sested

 

 

11. Moltke

12. Bild

 

 

13. Siggem

14. Basse 

 

15. Gyldenstierne

16. Rosenkrantz

 

Parsberg

Holck 

 

Rønnow

Manderup

 

 

Schenck

Sested

 

 

Siggem

Høeg 

 

Podebusk

Lykke

 

 

Rosenkrantz

Basse

 

 

Moltke

Bild 

 

Gyldenstierne

Rosenkrantz

 

Lykke

Brahe 

 

Høeg

Sparre

 

 

Munk

Lunge

 

 

Reberg

Has 

 

Udsen

Thott

 

 

Fiskehoved

Banner

 

 

Seefeld

Kabel 

 

Due/Glob

Hak

 

1. Lykke

2. Brahe

 

3. Høeg

4. Sparre

 

 

5. Munk

6. Lunge

 

 

7. Reberg

8. Has 

 

9. Bild

10. Thott

 

 

11. Høg

12. Banner

 

 

13. Seefeld

14. Kabel 

 

15. Grubbe

16. Hak

 

                  

 Valdemar Parsbergs fædrende våben er til venstre. De mødrende våben er til højre.

Eneste uoverensstemmelse med Adelsårbogen er, at Høg (gamle våben) er erstattet

af den nye Høeg/Banner-våben.

Derudover udfylder epitafiet det tomme felt med et Skinkel-våben for Hartvig Holcks hustru..

 

Ide Lykkes fædrende våben er ligeledes til venstre. Der er 3 uoverensstemmelser

med Adelsårbogen, idet epitafiet har våben for Udsen,

fiskehoved (ses bedre på stenen), Due/Glob i stedet for Bild, Høg, Grubbe.

De 8 mødrende våben til højre er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

 

 

 

Hammel kirke, Århus Amt.

 

Gravsten over Valdemar Parsberg og Ide Lykke

 

        

  

De 16 våben for Valdemar Parsberg er identiske med epitafiets våben.

Også her er det gamle Høg-våben erstattet af Høeg/Banner.

 

Parsberg, Holck, Rønnow, Manderup, Schenck. Sested, Siggem, Høeg,

 Podebusk, Lykke, Rosenkrantz, Basse, Moltke, Bild, Gyldenstierne, Rosenkrantz

 

 

Ide Lykkes 16 våben er ligeledes de samme som på epitafiet.

Her ses det ukendte fiskehoved-våben tydeligt.

 

 

Lykke, Brahe, Høeg, Sparre, Munk, Lunge, Reberg, Has,

Udsen, Thott, Fiskehoved, Banner, Seefeld, Kabel, Due/Glob, Hak 

 

 

 

Valdemar Parsberg og Ide Lykke. Nærbillede

 

 

 

Ukendt våben

 

 

Fiskehoved

 

 

Stole 1600 med heraldik for Valdemar Parsberg og Ide Lykke

 

         

 

Verner Parsberg (far)                         Anne Holck (mor)

 

 

    

 

Jørgen Lykke (far)                            Beate Brahe (mor)