Hagested kirke, Sjælland. Herskabsstol. Slægtstavle for Johan Friis

 

Ugift

 

 Skarpenberg

Oldemor

N.N. Skarpenberg

 

 Rantzau

Mormor

Birthe Clausdatter

Rantzau

1438-1463

Oldefar

Claus Rantzau

Til Ågård

Nævnt 1446

 Brockenhuus

Mor

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Levede 1511

 Ahlefeldt

Oldemor

Anne von Ahlefeldt

 

 

Morfar

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

Nævnes 1466

Oldefar

Gotschalck Brockenhuus

Nævnt 1405

Navn

Johan Friis

Til Hesselager m.m.

1494-1570

 

 Lindenow

Oldemor

Gift 1)

N.N. Lindenow

 

 Bild

Farmor

Maren Jakobsdatter

Bild

Til Hesselager

Oldefar

Jakob Ottesen (Bild)

Af Ravnholt

Nævnt 1407

 Friis

Far

Jesper Friis

Til Lundbygård

+1505

 Krumpen

Oldemor

Maren  Nielsdatter

Krumpen

 

Broder:

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

 

Farfar

Henrik Friis

Nævnt 1468

Oldefar

Christiern Friis

Til Lundby

Nævnt 1411

 

 

 

 

 

Hagested kirke, Sjælland.

 

Forsvunden herskabsstol med våben for Johan Friis

 

      

 

Friis                                 Bild                         Brockenhuus                     Rantzau

 

Johan Friis til Hesselager, Egebjerg, Hagestedgård, Borreby,

Brudager og Vesterbygård var 1521 skriver i kancelliet.

1534 støttede han hertug Christian og blev senere kansler.

1536 blev han medlem af rigsrådet og 1539 overtog han

ledelsen af landets udenrigsstyrelse og finanser.

Han var forlenet med Rønnebæksholm og Dalum Kloster.

Han var ugift.

 

Gravsten over Johan Friis ses i Hesselager kirke, Fyn.