Hagested kirke, Sjælland. Prædikestol 1700. Slægtstavler for Knud Thott og Ursula Marie Putbus

 

 

 

 Brahe

Oldemor

Else Henriksdatter

Brahe

+1619

 

 Ramel

Mormor

Anna Henriksdatter

Ramel

1607-1661

Oldefar

Henrik Ramel

Til Wusterwitz m.m.

1550-1610

 Juul

Mor

Margrethe Maltesdatter

Juul

+efter 1688

 Sehested

Oldemor

Maren Maltesdatter

Sehested

1561-1600

 

 

Morfar

Malte Iversen Juul

Til Maltesholm

1594-1648

Oldefar

Iver Juul

Til Willestrup m.m.

1563-1627

Kvinde

Ursula Marie

Putbus

1668-1734

 

 

Oldemor

?

 

  Einsiedel

Farmor

Sidonie Marie Abrahamsdatter

von Einsiedel

+1673

Oldefar

Abraham von Einsiedel

Af Brandstein

 Podebusk

Far

Maurids Friherre af Putbus

Til Egebjerg m.m.

1633-1700

 Ulfstand

Oldemor

Sophie Nielsdatter

Ulfstand

+1625

 

 

Farfar

Henrik Podebusk

Til Kjørup m.m.

1598-1657

Oldefar

Claus Podebusk den rige

Til Kjørup m.m.

1562-1616

Gift 3. gang 1701 med

 

 Friis

Oldemor

Lisbeth Henriksdatter

Friis

1555-1631

 

 Huitfeldt

Mormor

Øllegård Jakobsdatter

Huitfeldt

1582-1619

Oldefar

Jakob Huitfeldt

Til Lillø m.m.

1547-1583

 Gyldenstierne

Mor

Jytte Knudsdatter

Gyldenstierne

1617-1640

 Gyldenstierne

Oldemor

Karine Knudsdatter

Gyldenstierne

1542-1596

 

 

Morfar

Knud Gyldenstierne

Til Tim m.m.

1573-1636

Oldefar

Axel Gyldenstierne

Til Ljungby m.m.

+1603

Mand

Knud Thott

Til Gavnø m.m.

1639-1702

 

  Rosenkrantz

Oldemor

Sophie Eriksdatter

Rosenkrantz

1560-1593

 

 Rantzau

Farmor

Helvig Breidesdatter

Rantzau

1589-1611

Oldefar

Breide Rantzau

Til Rantzausholm

1556-1618

 Thott

Far

Otte Thott

Til Næs m.m.

1607-1656

 Brahe

Oldemor

Sophie Ottesdatter

Brahe

1556-1643

Gift 1. gang 1665 med

Sophie Steensdatter

Brahe

1648-1671

Gift 2. gang 1682 med

Birgitte Christensdatter

Skeel

1638-1699

Farfar

Tage Ottesen Thott

Til Næs m.m.

1580-1658

Oldefar

Otte Thott

Til Næs m.m.

1543-1588

 

 

  

 

Hagested kirke. Prædikestol 1700.

 

 

Knud Thott Til Næs, Gavnø, Barsebæk og Knudstrup studerede i

udlandet. 1664 blev han introduceret på det svenske ridderhus.

I 1676 blev han og hans brødre Holger og Tage fanget af

danskerne og ført til Danmark.

Han blev fradømt svensk ære, liv og gods.

1678 blev han amtmand i Landskrona og fik sine ødelagte godser

tilbage, men solgte dem og trådte i dansk tjeneste.

Han var kommerceråd, 1680 etatsråd, 1682 geheimeråd.

1684 blev han hvid ridder.

1700 var han deputeret for finanserne, medlem af

konseillet og medlem af regeringen i kongens fravær.

Med Sophie Brahe fik han 5 døtre, hvoraf 2 døde som små.

 

 

 

Heraldik for Knud Thott og Ursula Marie Putbus