Haderslev Domkirke. Gravsten. Slægtstavle for Hans Breide

 

Ugift

 

 

 Skinkel

Tipoldemor – MMMM

N.N. Skinkel

Eller Wisch

 

 

 

 Rantzau

Oldemor – MMM

N.N. Rantzau

 

N.N. Rantzau

 

 Holck

Mormor – MM

Karen Volfsdatter

Holck

Enke 1565

 Pogwisch

Tipoldemor - MMFM

Anna Henriksdatter

Pogwisch

Nævnt 1535

 

 

 

Oldefar – MMF

Volf Holck

Til Melsgård

Nævnt 1517

Tipoldefar – MMFF

Godske Holck

Til Rønhave

Nævnt 1535

 Emmiksen

Mor – M

Emerentze Clausdattter

Emmiksen

+1567

 

 Ahlefeldt

Tipoldemor – MFMM

Beke von Ahlefeldt

+1461

 

 

 

 Due

Oldemor – MFM

1. N.N. Due/Glob

2. Barbara von der Wisch

Tipoldefar – MFMF

Volf von der Wisch

Høvedsmand

+1480

 

 

Morfar – MF

Claus Emmiksen

Til Tyrstrup

+1541

 Rantzau

Tipoldemor – MFFM

Ide Rantzau

Af Nienhaus

 

 

 

Oldefar – MFF

Erik Emmiksen

Til Tyrstruo

+1491

Tipoldefar – MFFF

Wulf Emmiksen

 

 

Navn

Hans Breide

Til Vargård

+1610

 

 

 

Tipoldemor – FMMM

?

 

 

 Stangeberg

Oldemor – FMM

Karen Nielsdatter

Stangeberg

Tipoldefar – FMMF

Niels Stangeberg

Til Lerbæk

Levede 1457

 

 Emmiksen

Farmor – FM

Tale Emmiksdatter

Emmiksen

 Pogwisch

Tipoldemor – FMFM

 Dorte Pogwisch

 

 

 

Oldefar – FMF

Emmike Emmiksen

Til Refsø

Tipoldefar – FMFF

Emmike Esbernsen

Levede 1451

 

 Breide

Far – F

Joachim Breide

Til Vargård

+1574

 

 

Tipoldemor – FFMM

?

 

 

 Skinkel

Oldemor – FFM

Abel Schacksdatter

Skinkel

1466-1510

Tipoldefar – FFMF

Schack Skinkel

 

 

Farfar – FF

Hans Breide

Til Hejls Vargård

+1522

 

Tipoldemor – FFFM

Ida

Brødre:

Erik Breide +1577

2 ukendre

Sten i Hammelev

Søster:

Margrethe Breide

1563-1617

Sten i Hedum, Norge

 

Oldefar – FFF

Hartvig Breide

Til Vargård

Nævnt 1523

Tipoldefar – FFFF

Joachim Breide

Ridder

Nævnt 1460

 

 

 

 

Haderslev Domkirke.

 

Gravsten over Hans Breide

 

      

 

Hans Breide til Vargård hyldede 1580 Frederik 2 i Odense.

1587 skødede han Vargård og flere gårde

til kongen for 17.500 Rdl.

Han var ugift.

 

 

 

Hans Breide. Heraldik

 

 

Da stenen er ødelagt på venstre side med de fædrene (agnatiske)

våben, kan kun ses de mødrene (kognatiske) våben.

Stenen har flg. våben: Emmiksen, Holck, Skinkel, Due/Glob,

Ahlefeldt, Pogwisch, Skinkel, Wisch.

 

A.Fabricius har i Adelsårbogen 1958/59 redegjort for, at

Emerentze Emmiksen var datter af Claus Emmiksen

og ikke af faderen Erik Emmiksen.

Her og på stenen i Hammelev over 3 brødre er

våbenet for mormoderen et Holck-våben.

 

De 8 mødrene våben er dog svære at få til at

passe med Adelsårbogens oplysninger.

Især er det underligt, at der mangler Rantzau-våben.

 

 

 

 

Emmiksen-Holck

 

 

Ahlefeldt-Pogwisch