Hårby kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavle for Mette Urne og Alexander Durham

 

Gift 1575 med

Alexander Durham

Til Høisgård

+1600

   Durham

 Tinhuus

Oldemor

Mette Bertelsdatter

(Tinhuus)

Levede 1500

 

 Hardenberg

Mormor

Mette Joachimsdatter

Hardenberg

Levede 1549

Oldefar

Joachim Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1475

 Rønnow

Mor

Anne Markvardsdatter

Rønnow

+1572

 Stormvasa

Oldemor

Birgitte Christiernsdatter

(Stormvasa)

Levede 1472

 

 

Morfar

Markvard Rønnow

Til Hvidkilde

+1506

Oldefar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

Navn

Mette Johansdatter

Urne

+1612

 

 Sehested

Oldemor

N.N. Sehested

 

 Krumstrup

Farmor

Kirsten Clausdatter

Krumstrup

+1518

Oldefar

Claus Krumstrup

Til Bondemosegård

Nævnt 1477

 Urne

Far

Johan Urne

Til Rygård m.m.

+1537

 Serlin

Oldemor

Alhed Breide

eller Serlin

 

 

Farfar

Store Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

Oldefar

Lage Nielsen Urne

Til Hørby

Nævnt 1412

 

 

 

 

Gravsten over Alexander Durham og Mette Urne

 

     

 

Alexander Durham var af skots adel.

Han kom til Danmark 1569 og tjente under Frederik 2

og Christian 4 som kaptajn og admiral i den danske flåde.

Han fik ingen sønner med Mette Urne.

 

 

 

 

 

"Of Jesu Christi han søns blod gør os ren af alle synder.
Her ligger begravet ærlig og velbyrdig mand Alexander Durham, som døde på
Højgaard den 31. marts 1600, og var han, højlovlig ihukommelse, kong
Frederik II's og kong Christian IV's kaptajn i 30 år. Her ligger og
begravet han kære hustru, ærlig og velbyrdig fru Mette Urne, hr. Johan Urne
til Ryggaard hans datter, som døde d. 6. januar 1612".
 

 

 

 

 

4 våben på stenen 

 

 

 

Durham (slidt)                                   Urne

 

 

 

 

Guthrie                                        Rønnow

 

Det skotske våben har i 1. og 4. felt en løve.

2. og 3. felt har 3 neg. På hjelmen en løve.

 

 

 

       

 

Guthrie-våben i 2 varianter.