Gunderslev kirke, Sorø Amt. Forsvundet epitafium. Slægtstavle for Mogens Gøye

 

Gift med

Hilleborg Eilersdatter

Krafse

Levede 1627

 

 

 Reberg

Tipoldemor – MMMM

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 

 

 Høeg

Oldemor – MMM

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

Tipoldefar – MMMF

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

 

 Brok

Mormor – MM

Ide Lagesdatter

Brok

+1532

 Gyldenstierne

Tipoldemor – MMFM

Ellen Henriksdatter

(Gyldenstierne)

+1472

 

 

 

Oldefar – MMF

Lage Esgesen Brok

Til Estrup m.m.

+1506

Tipoldefar – MMFF

Esge Jensen Brok

Til Essendrup

+1441

 Ulfstand

Mor – M

Ide Truidsdatter

Ulfstand

+1604

 

 Lunge

Tipoldemor – MFMM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 Bille

Oldemor – MFM

Else Torbernsdatter

Bille

+1507

Tipoldefar – MFMF

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

 

 

Morfar – MF

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

  Due

Tipoldemor – MFFM

Kirsten Jensdatter

(Due)

Enke 1471

 

 

 

Oldefar – MFF

Gregers Jepsen (Ulfstand)

Til Torup m.m.

Levede 1510

Tipoldefar – MFFF

Store Jep Henriksen

Til Skabersø m.m.

Nævnt 1456

Navn

Mogens Gøye

”den lystige”

Til Gunderslevholm m.m.

+1615

 

 

 Manderup

Tipoldemor – FMMM

Anne Nielsdatter

Manderup

 

 

 Holck

Oldemor – FMM

Sophie Christiernsdatter

Holck

Levede 1541

Tipoldefar – FMMF

Christiern Holck

Nævnt 1502

 

 Sture

Farmor – FM

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 Emmiksen

Tipoldemor – FMFM

 Anna Emmiksen

Nævnt 1494

 

 

 

 

Oldefar – FMF

Claus Sture

Til Gammelgård

+1508

Tipoldefar – FMFF

Thomas Sture

Til Gammelgård

+1487

 Gøye

Far – F

Falk Gøye

Til Skjersø

+1554

 

 Gyldenstierne

Tipoldemor – FFMM

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor – FFM

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

Tipoldefar – FFMF

Erik Ottesen Rosenkrantz

Til Bjørnholm

+1503

 

 

Farfar – FF

Mogens Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1544

 Falk

Tipoldemor – FFFM

Ide Eskildsdatter

Falk

 

 

 

Oldefar – FFF

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

Tipoldefar – FFFF

Mogens Axelsen Gøye

Til Krenkerup

Levede 1450

 

 

Gunderslev kirke, Sorø Amt. Forsvundet epitafium. Slægtstavle for Hilleborg Krafse

 

Gift med

Mogens Gøye

”den lystige”

Til Gunderslevholm m.m.

+1615

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor – MMMM

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

 

 

 Rud

Oldemor – MMM

Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

Tipoldefar – MMMF

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 Krummedige

Mormor – MM

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

  Hak

Tipoldemor – MMFM

Karen Andersdatter

Hak

 

 

 

Oldefar – MMF

Henrik Hartvigsen

Krummedige

Til Valen

+1530

Tipoldefar – MMFF

Hartvig Krummedige

Levede 1480

 Bille

Mor – M

Hilleborg Esgesdatter

Bille

+1602

 

 Slinkel

Tipoldemor – MFMM

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

Gyldenstierne

Oldemor – MFM

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

Tipoldefar – MFMF

Knud Henriksen

Gyldenstierne

Til Restrup

+1467

 

 

Morfar – MF

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

 Lunge

Tipoldemor – MFFM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar – MFF

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

Tipoldefar – MFFF

Torbern Bille

Til Allingemagle

+1465

Navn

Hilleborg Eilersdatter

Krafse

Levede 1627

 

 

 Bille

Tipoldemor – FMMM

Inger Eriksdatter

Bille

Levede 1495

 

 

  Present

Oldemor – FMM

Anne Nielsdatter

(Present)

Levede 1534

Tipoldefar – FMMF

Niels Jensen

Til Vollerup

Nævnt 1472

 

 Hak

Farmor – FM

Lene Eilersdatter

Hak

+1564

 Rønnow

Tipoldemor – FMFM

 Lene Eilersdatter

Rønnow

 

 

 

 

Oldefar – FMF

Eiler Hak

Til Egholm

1467-1501

Tipoldefar – FMFF

Mogens Hak

Til Hikkebjerg

Levede 1486

 Krafse

Far – F

Eiler Krafse

Til Egholm m.m.

1524-1599

 

 Kabel

Tipoldemor – FFMM

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1469

 

 

 Lunge

Oldemor – FFM

Karen Tygesdatter

Lunge

+1496

Tipoldefar – FFMF

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 

Farfar – FF

Hans Krafse

Til Basnæs m.m.

1487-1530

 Blaa

Tipoldemor – FFFM

?

 

Våben: Skråbjælke

 

 

 

Oldefar – FFF

Jesper Krafse

Høvedsmand

Levede 1504

Tipoldefar – FFFF

Mogens Krafse

Gunderslev kirke, Sorø Amt.

 

Forsvundet epitafium over Mogens Gøye og Hilleborg Krafse

 

 

Sture   Gøye   Krafse  Krafse

 

 

Gøye 

 

Rosenkrantz

 

Holck

 

Falk

 

Skinkel 

 

Gyldenstierne

 

Manderup

 

Kabold?

 

Høeg/Banner

 

Krognos

 

Tom 

 

Krabbe

 

Tom

 

Due

 

Tom

 

Rud 

 

Daa

 

Rosenkantz

 

Blå

 

Markmand 

 

Snekken

 

Gyldenstierne

 

Rønnow

 

”Hare”

 

Rønnow

 

Krognos 

 

Neb

 

Tordsen

 

Sparre

 

Krabbe

 

Mogens Gøye ”den lystige” til Gunderslevholm og Bollerup

studerede 1566-73 i Tyskland.

1595-1604 var han forlenet med Allehelgens Gods,

Tureby og Søbygård.

1604-1613 var han jægermester, 1609 forstander på Herlufsholm.

Med Hilleborg Krafse fik han 5 børn.

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

Venstre side med våben for Mogens Gøye.

De første 8 våben synes at være agnatiske/

fædrene våben. Der er en uoverensstemmelse

med Adelsårbogen, der har Emmiksen (FMFM),

hvor epitafiet havde Skinkel/Sested.

De øvrige er svære at forklare. Kun Høeg og Due

kan være kognatiske/mødrende våben.

 

Højre side med våben for Hilleborg Krafse.

De 2 første våben ligner mere Bølle-våben end Krafse.

Derudover  er der kun 4-5 våben, der kan relateres

til Adelsårbogen. Hendes broder Eske Krafse er

begraver i Aversi kirke, hvor hans sten kan ses.

Her er der nogenlunde overensstemmelse mellem

Adelsårbog og gravsten.