Grinderslev kirke, Viborg Amt. Gravsten. Slægtstavler for Niels Juel og Margrethe Sandberg

 

 

 

 Krognos

Oldemor

Abel Mattisdatter

 

 

  Rosenkrantz

Mormor

Anne Timmesdatter

(Rosenkrantz)

Nævnt 1512

Oldefar

Timme Nielsen

Til Engelsholm m.m.

+1457

 Sommer

Mor

Anne Olufsdatter

Sommer

Levede 1543

  Pig

Oldemor

Anne eller Berete

Pig

 

 

Morfar

Oluf Sommer

Til Gjennerup m.m.

+1492

Oldefar

Christiern Sommer

Til Gjennerup

Nævnt 1408

Kvinde

Margrethe Christiernsdatter

Sandberg

+1581

 

  Present

Oldemor

Anna Present

 

 Skinkel

Farmor

Sophie Jørgensdatter

Skinkel

Oldefar

Jørgen Skinkel

Til Egeskov

 Sandberg

Far

Christiern Andersen (Sandberg)

Til Kvelstrup m.m.

+1523

  Sandberg

Oldemor

N.N. Sandberg

 

(Våben: Løve)

 

 

Farfar

Anders Christiernsen

Til Egum

Levede 1505

Oldefar

Christiern Andersen

Af Høirup

Nævnt 1438

Gift 1535 med

 

 Banner

Oldemor

Ide Nielsdatter

Banner

Enke 1452

 

   Rosenkrantz

Mormor

Anne Nielsdatter

(Rosenkrantz)

+1535

Oldefar

Niels Nielsen

Til Tange

+1452

 Lange

Mor

Karen Nielsdatter

Lange

+1555

 Gjordsen

Oldemor

Bege Madsdatter

Gjordsen

 

 

Morfar

Niels Gundesen Lange

Til Lydum m.m.

+1511

Oldefar

Gunde Nielsen

Til Lydum

+1477

Mand

Niels Kjeldsen Juel

Til Astrup m.m.

1498-1573

 

 Munk

Oldemor

Margrethe Stigsdatter

Munk

 

 Vestenie

Farmor

Karen Lauridsdatter

Vestenie

Levede 1477

Oldefar

Laurids Vestenie

Til Søbygård

Nævnt 1444

 Juel

Far

Kjeld Iversen Juel

Til Astrup

+1536

 Fasti

Oldemor

Karen Christiernsdatter

Fasti

Søn:

Christen Juel

+som barn

Broder:

Thomes Iversen Juel

Til Astrup

+1523/29

Farfar

Iver Juel

Til Øgelstrup m.m.

+1468

Oldefar

Jens Juel

Til Øgelstrup

Nævnt 1428

 

 

 

 

Grinderslev kirke.

 

Gravsten over Niels Kjeldsen Juel og Margrethe Sandberg

 

 

 

Niels Kjeldsen Juel til Astrup og Gjandrupgård var 1525 hofsinde.

Han fik Øland og Vig (Thy) i pant. 1535 var han proviantmester i

Ålborg. Han var lensmand på Bøvlinggård, Thisted bibpegård,

Grinderslev kloster og Sæbygård. 1545 lånte han Christian 4.

300 mk. Lybsk og 1546 overtog han Bøvling som pant for

1000 Joachimsdalere.

Med Margrethe Sandberg fik han en søn, der døde som barn.

 

 

 

 

Niels Kjeldsen Juel og Margrethe Sandberg. Nærbillede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

4 våben på stenen: Juel, Lange. Sandberg, Sommer.

 

 

 

 

 

Stole 1500 med topstykker fra 1651 (Christoffer Friis og Vibeke Juel)

 

Juel                             Vestenie                               Lange

 

              

 

Kjeld Iversen Juel var kancellisekretær.

Han var 1486-1500 forlenet med Bispegården Bøvling og Holmgård.

Med Karen Lange fik han 5 børn.

 

 

 

Kalkmalerier 1575

 

 

Daniel i løvekulen. Jonas og hvalen. Elias og ravnene.

 

De 2 våben til venstre kan være for Karen Vestenies broder

Erik Vestenie til Refstrup, der er nævnt 1506. Hans 2 våben er Vestenie og Munk.

Andre mener det er et Krabbe-våben.

 

 

   

 

Thomes Iversen Juel (død 1523/29) til Astrup var 1492-1515

lensmand på Trøjborg. Han overtog Skivehus, som han 1520

byttede med Lund. Han deltog 1523 i Roskilde ved

udstedelsen af Frederik 1´s håndfæstning.

Med Lene Ludvigsdatter Rosenkrantz fik han 7 børn.

 

 

 

Tekst på kalkmaleriet:

Ttames Iffuersen Juel aff Lunds ffederne oc møderne.

 

 

Venstre side med våben og skrift er i dag nedbrudt.