Gösslunda kyrka, Västergötland. Begravelsesbanner.  Slægtstavle for Lennart Roos

 

Gift 1680 med

Ester Olofsdotter

Uggla

Levede 1712

 

 

Sparre af Rossvik Sparre

Tipoldemor – MMMM

Karin Siggesdotter

Sparre

1471-

 

 

 Forstena

Oldemor – MMM

Elin Lindormsdotter

Forstena

1507-1546

Tipoldefar – MMMF

Lindorm Brunsson Forstena. Rigsråd

1460-1520

 

 

?

 

Mormor – MM

Anna til Degeberg

+før 1625

 

 

Tipoldemor – MMFM

 

 

 

 

Oldefar – MMF

?

 

Tipoldefar – MMFF

 

 Forstena

Mor – M

Catharina Olofsdotter

Forstena

 

 

Kagg Kagg

Tipoldemor – MFMM

Carin Mattsdotter

Kagg

+1605

 

 

 Stake

Oldemor – MFM

Brita Olofsdotter

Stake

Tipoldefar – MFMF

Olof Eriksson Stake

Til Hönsäter

+1563 (Halmstad)

 

 

Morfar – MF

Olof Christoffersson Forstena til Degeberg

Statholder

1563-1647

 Forstena

Tipoldemor – MFFM

Anna Gudmundsdotter

Forstena (gamle)

 

 

 

 

Oldefar – MFF

Christoffer Torstensson Forstena Til Bryggum

Levede 1586

Tipoldefar – MFFF

Torsten Brunsson

Til Forstena

Levede 1545

Navn

Lennart Roos

Til Uggleberg

1655-1711

 

 

 Kijl

Tipoldemor – FMMM

Anna Söffrinsddotter

Kijl

 

 

 

Oxehufvud_tif Oxehufvud

Oldemor – FMM

Kerstin Andersdotter

Oxehufvud

 

Tipoldefar – FMMF

Anders Bosson Oxehufvud

Til Såaby

Levede 1568

 

 Kafle

Farmor – FM

Brita Nilsdotter

Kafle

Kagg Kagg

Tipoldemor – FMFM

Margarete Nilsdotter

Kagg

 

 

 

 

Oldefar – FMF

Nils Larsson Kafle

Til Hallarne

+1613

Tipoldefar – FMFF

Lars Kafle

Til Hallarne

+ca. 1570

 Roos

Far – F

Nils Roos

Til Stömne. Major

+1671/72

 

 

 

Tipoldemor – FFMM

?

 

 

 

  ?

Oldemor – FFM

Anna Carlsdotter

Norge

Tipoldefar – FFMF

Carl Johansson

Til Birkeboda

 

 

 

Farfar – FF

Nils Knutson Roos

Til Krokstad

Levede 1590

ribbing Ribbing

Tipoldemor – FFFM

Brita Knutsdotter

Ribbing

 

 

 

 

Oldefar – FFF

Knut Gustafsson Roos

Til Krokstad

Levede 1560

Tipoldefar – FFFF

Gustaf Knutson Roos

Til Hjelmäter

Nævnt 1537

 

 

 

Gösslunda kyrka, Västergötland.

 

Begravelsesbanner for Lennart Roos

 

 

Lennart Roos til Uggleberg, Gårstad og Strömne i Värmlands len.

1669 var han skibsdreng, 1673 konstabel, 1774 løjtnant,

1679 kaptajn, 1699 kommandør ved amiralitetet.

Med Ester Uggla fik han 5 børn.

 

 

Af de 8 fædrene våben på venstre side er kun

Roos og Ribbing i overensstennelse med anetavlen.

 

Og af de 8 mødrene våben på højre side er der

våben for Forstena (2) og Stake (5).

 

 

Mest underligt er det, at 1. våben for hans moder

er et Roos-våben. Det burde have været Forstena.

 

Usikkerheden omkring mormoren ”Anna til Degeberg”

gør, at der reelt ikke kan gøres rede for

halvdelen af de mødrene våben.