Gimlinge kirke, Sorø Amt. Gravsten og epitafium. Slægtstavler for Hugo von Lützow,

 

Ide Rosenkrantz og Karen Juul

 

 

 Lange

Mormor

Ide Hansdatter

Lange

1584-1649

 Juel

Mor

Elsebe Jensdatter

Juel

Levede 1674

Morfar

Jens Juel

Til Kjeldsgård m.m.

1580-1634

Kvinde

Karen Ovesdatter

Juul

1642-1689

 Rostrup

Farmor

Karen Hansdatter

Rostrup

+1648/51

 Juul

Far

Ove Juul

Til Rekkergård

1608-1644 (Husum Mølle)

Farfar

Frands Juul

Til Palstrup m.m.

+1625/26

 

Gift 2. gang 1672 med

 

 

 

 

 Levetzow

Mormor

Anna von Levetzow

 

  Behr

Mor

Diliane Hansdatter

von Behr

+1645

Morfar

Hans von Behr

Til Hugoldsdorf

Mand

Hugo von Lützow

Til Backendorf m.m.

1617-1693

 Bülow

Farmor

Magdalene Hartvigsdatter

von Bülow

+1603

 Lützow

Far

Magnus von Lützow

Til Niendorf m.m.

1564-1630

Farfar

Lüder von Lützow

Til Dutzow m.m.

1524-1599

 

Gift 1. gang 1656 med

 

 

 

 

 Lange

Mormor

Ide Hansdatter

Lange

1584-1649

 Juel

Mor

Christence Jensdatter

Juel

1612-1680

Morfar

Jens Juel

Til Kjeldgård m.m.

1580-1634

Kvinde

Ide Jørgensdatter

Rosenkrantz

1639-1666

 Brahe

Farmor

Sophie Axelsdatter

Brahe

1578-1646

 Rosenkrantz

Far

Jørgen Rosenkrantz

Til Kjeldgård

1607-1675

Farfar

Holger Rosenkrantz ”den lærde”

Til Rosenholm

1574-1642

 

 

  

 

Gravsten over Hugo von Lützow, Ide Rosenkrantz og Karen Juul

 

 

Hugo von Lützow til Backendorf, Lundsgård, Jershauge og Vollerup var

1630-31 page hos enkedronning Sophie, 1632-34 edelknabe hos kongen.

1640 var han i Spanien. 1641-44 studerede han i Padua, Rom og Amsterdam.

1648-50 var han hofjunker, staldmester og kammerhunker.

1651 fik han bevilling på danske adelige privilegier.

1662 var han befalingsmand på Antvorskov og Korsør.

1671-80 var han amtmand i Ringsted.

Med Ide Rosenkrantz fik han 4 børn.

Med Karen Juul fik han 2 børn.

 

 

 

 

 

Der er ingen våben på gravstenen i sakristiet.

 

 

Et billede med 32 våben af Ide Rosenkrantz er sat under

Sorø kirke, Jørgen Rosenkrantz, hvor hans epitafium ses.

 

 

 

 

Epitafium med tekst (efter Danmarks Kirker)

 

 

Hugo Lutzow, Kgl. Majestæts Befalingsmand over Anderskow,

Korsør og Ringsted Amter, født 1. Marts 1617 på Dømits

Fæstning i Mekelborg; ”med Troskab haver hand tient

Dronning Sophia, Kong Christian IV, Kong Frederich III

til deris Dødedag og Kong Christian V til sin Dødedag”;

gift første gang i 10 Aar med Fru Ide Rosenkrants,

anden gang i 16 Aar med Fru Karen Juul til Lindsgård;

”omsider ked af Verdens Uro, Møye og Ubestandighed

haver han tilhandlet sig denne Kirke til sig og sine

tvende Hustruers Hvilested”; død 21. Marts 1693 i sin

Alders 77. Aar og Amtsbestillings 38. Aar.