Giekau kirke, Holsten. Gravsten. Slægtstavler for Daniel Rantzau og Dorothea Ahlefeldt

 

Gift 1. gang med

Hans von Ahlefeldt

Til Seestermüh

1527-1559

 

 

?

Oldemor – MMM

?

 

 Rantzau

Mormor – MM

Bertha Schacksdatter

Rantzau

1498-1530

Oldefar – MMF

Schack Rantzau

+før 1508

 Pogwisch

Mor – M

Catharine Ottesdatter

 Pogwisch

+1599

 

?

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Otto Pogwisch

Til Bissee og Futterkamp

Levede 1543

Oldefar – MFF

Hartvig Pogwisch IV

Nævnt 1500

Kvinde

Dorothea Frantzdatter

von Ahlefeldt

1530-1599

 

 Ahlefeldt

Oldemor – FMM

Margrethe von Ahlefeldt

Levede 1510

 

 Rantzau

Farmor – FM

Eibe Pedersdatter

 Rantzau

1458- 1522

Oldefar – FMF

Peter Rantzau

Til Krummendick

1430-1510

 Ahlefeldt

Far – F

Frantz von Ahlefeldt

Til Halvsøgård

1500-1559

 Breide

Oldemor – FFM

Ida Joakimsdatter

Breide

 

 

Farfar – FF

Benedict von Ahlefeldt

Til Søgård m.m.

1458-1513

Oldefar – FFF

Claus von Ahlefeldt

Til Søgård

+1490

Gift 1566 med

 

 Buchwald

Oldemor – MMM

Anne Detlevsdatter

von Buchwald

+efter 1500

 

 Brockdorff

Mormor – MM

Margrethe Sivertsdatter

Brockdorff

1477-1547

Oldefar – MMF

Sivert Brockdorff

Til Vindeby m.m.

+1500 (Hemmingstedt)

 Rantzau

Mor – M

Drude Hansdatter

Rantzau

+1581

  Heesten

Oldemor – MFM

Margrethe Sivertsdatter

Heesten

Nævnt 1487

 

 

Morfar – MF

Hans Rantzau

Til Neuhaus m.m.

Nævnt 1522

Oldefar – MFF

Henrik Rantzau

Til Dame

+1487

Mand

Daniel Rantzau

Til Salzau

1534-1589

 

 

?

Oldemor – FMM

?

 

 Qualen

Farmor – FM

Abel von Qualen

1474-1507

Oldefar – FMF

?

 Rantzau

Far – F

Henneke Rantzau

Til Hohenfelde

+1557

 

?

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Schack Rantzau

Til Hohenfelde

+1488

Oldefar – FFF

Henneke Rantzau

Til Neverstorf

Nævnt 1443

 

 

 

Gravsten over Daniel Rantzau og Dorothea von Ahlefeldt

 


 

 Rantzau til Salzau betalte tyrkerskat af

Seestermüh og Daldorf.

Med Dorothea von Ahlefeldt fik han 6 børn.

 

8 våben: Rantzau, Rantzau, Qualen, Brockdorff.

Ahlefeldt, Pogwisch, Rantzau, Rantzau.

 

 

Litteratur: Klaus Krüger: Corpus der

mittelalterlichen Grabdenmäler in Lübeck,

Schleswig, Holstein und Lauenburg

(1100-1600). 1999, s. 400-401.