Genarp kirke, Skåne. Herskabspulpitur 1669. Slægtstavle for Mette Rosenkrantz

 

Gift 1. gang 1642 med

Niels Vind

1615-1646

Gift 3. gang 1660 med

Niels Krabbe

1603-1663

 

 Hak

Tipoldemor

Helle Nielsdatter

(Hak)

+1550

Gift 2. gang 1653 med

Erik Bille

1629-1656

 

 Ulfstand

Oldemor

Lene Holgersdatter

Ulfstand

+1564

Tipoldefar

Holger Gregersen

Ulfstand

Til Skabersjö

+1542

 

 Ulfeld

Mormor

Helle/Hedvig Ebbesd.

Ulfeld

+1608

  Hardenberg

Tipoldemor

Anne Hardenberg

+1564

 

 

 

Oldefar

Ebbe Ulfeld

Til Svenstorp

+1560

Tipoldefar

Knud Ebbesen Ulfeld

Til Kogsbølle

+1540

Gyldenstierne

Mor

Lene Mogensdatter

Gyldenstierne

1588-1639

 

 Høeg

Tipoldemor

Karine Pedersdatter

Høeg

 

 

 Sparre

Oldemor

Anna Mouridsdatter

Sparre

+1564

Tipoldefar

Mourids Jepsen Sparre

Til Skurup

+1534

 

 

Morfar

Mogens Gyldenstierne

Til Biergård

1548-1521

 Bille

Tipoldemor

Karen Bille

+1510

 

 

 

Oldefar

Mogens Gyldenstierne

Til Restrup

1481-1569

Tipoldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup

+1517

Navn

Mette Holgersdatter

Rosenkrantz

("Den rige")

1624-1683

 

 

 Skram

Tipoldemor

Mette Christensdatter

Skram

Levede 1548

 

 

 Hardenberg

Oldemor

Margrethe Corfitzdatter

Hardenberg

+1610

Tipoldefar

Corfitz Hardenberg

Til Skjoldemose

Nævnt 1537

 

 Grubbe

Farmor

Mette Pallesdatter

Grubbe

+1640

 Ulfeld

Tipoldemor

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

 

 

 

Oldefar

Palle Grubbe

+1561

Tipoldefar

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

 Rosenkrantz

Far

Holger Rosenkrantz

”Den rige”

Til Lanting

1586-1647

 

 Krabbe

Tipoldemor

Magdalena Tygesdatter

Krabbe

1512-1586

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Margrethe Børgesd.

Ulfstand

+1582

Tipoldefar

Børge Jensen Ulfstand

Til Glimminge

+1558

 

 

Farfar

Axel Rosenkrantz

Til Glimminge

1552-1630

  Knob

Tipoldemor

Birgitte Lauridsdatter

Knob

1490-1551

 

 

 

Oldefar

Erik Rosenkrantz

Til Landting

1516-1591

Tipoldefar

Axel Nielsen

Til Stenballegård

1472-1551

 

Genarp kirke, Skåne. Slægtstavler for Niels Vind og Erik Bille

 

 

 

 Rud

Oldemor

Mette Ottesdatter

Rud

+1596

 

 Gyldenstierne

Mormor

Pernille Henriksdatter

Gyldenstierne

1576-1622

Oldefar

Henrik Knudsen Gyldenstierne

Til Ågård

1540-1592

  Rosenkrantz

Mor

Sophie Jacobsdatter

Rosenkrantz

+1667

 Hardenberg

Oldemor

Helvig Jakobsdatter

Hardenberg

1540-1599

 

 

Morfar

Jacob Eriksen Rosenkrantz

Til Arreskov

1567-1616

Oldefar

Erik Rosenkrantz

Til Arreskov

1519-1575

Mand

Erik Bille

Til Løgismose

1629-1656

 

 Rud

Oldemor

Dorte Ottesdatter

 Rud

+1580

 

 Banner

Farmor

Mette Andersdatter

Banner

1575-1614

Oldefar

Anders Banner

Til Gjessingholm

+1583

 Bille

Far

Anders Bille

Til Damsbo

1600-1660

 Rønnow

Oldemor

Karen Eilersdatter

Rønnow

+1592

Gift 2. gang 1653 med

 

Farfar

Erik Bille

Til Rønnovsholm

1570-1600

Oldefar

Jens Bille

Til Lyngsgård

1531-1575

Mette Holgersdatter

Rosenkrantz

"Den rige"

1624-1683

 

 Lange

Oldemor

Anne Eriksdatter

Lange

+1559

Gift 1. gang 1642 med

 Ulfstand

Mormor

Margrethe Gregersdatter

Ulfstand

+1612

Oldefar

Gregers Holgersen Ulfstand

Til Sdr. Vosborg

+1583

 Juel

Mor

Kirsten Pedersdatter

Juel

+1627

 Skram

Oldemor

Anne Pedersdatter

Skram

+1581

 

 

Morfar

Peder Juel

Til Alsted

+1604

Oldefar

Jens Juel

Til Alsted

+1563

Mand

Niels Vind

Til Grundet

1615-1646

 

 Rask

Oldemor

Maren Sørensdatter

Rask (Gjødesen)

+1600

 

 Glambek

 

Farmor

Ellen Nielsdatter

Glambek

Levede 1615

Oldefar

Niels Glambek

Til Starup

+1564

 Vind

Far

Niels Vind

Til Ullerup

1577-1615

 Sandberg

Oldemor

Anne Henriksdatter

(Sandberg)

1516-1579

 

 

Farfar

Albert Vind

Til Ullerup

+1608

Oldefar

Iver Vind

Til Starup

1502-1586

 

Genarp kirke, Skåne. Herskabspulpitur 1669. Slægtstavle for Niels Krabbe

 

Gift 1. gang 1635 med

Lisbeth Corfitzdatter

Rud

1608-1649

Gift 2. gang 1652 med

Mette Andersdatter

Bille

1630-1657

 

 Kaas

Tipoldemor

Anne Bertelsdatter

Kaas

Nævnt 1541

Gift 3. gang 1660 med

Mette Holgersdatter

Rosenkrants

"Den rige"

1624-1683

 

 Lykke

Oldemor

Anne Eriksdatter

Lykke

+1585

Tipoldefar

Erik Lykke

Til Skovgård m.m.

+før 1536

 

 Juel

Mormor

Anne Pallesdatter

Juel

+1576

 Krabbe

Tipoldemor

Dorthe Mogensdatter

Krabbe

 

 

 

Oldefar

Palle Juel

Til Udstrup

+1585

Tipoldefar

Mogens Pallesen Juel

Til Udstrup

Nævnt 1543

 Friis

Mor

Sophie Jørgensdatter

Friis

1576-1612

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor

Else Holgersdatter

Rosenkrantz

+1564

 

 

 Glob

Oldemor

Sophie Albertsdatter

Glob

Levede 1574

Tipoldefar

Albert Glob

Til Vellumgård

Nævnt 1519

 

 

Morfar

Jørgen Friis

Til Krastrup

+1616

 Steenfeld

Tipoldemor

Bodil Steenfeld

Levede 1543

 

 

 

Oldefar

Iver Friis

Til Haraldskær

+1557

Tipoldefar

Anders Friis

Til Haraldskær

+1512

Navn

Niels Krabbe

Til Skjellinge

1603-1663

 

 

Tornekrands

Tipoldemor

Karen Christensdatter

(Tornekrands)

Levede 1514

 

 

 Hollunger

Oldemor

Bodil Tagesdatter

(Hollunger)

+1528

Tipoldefar

Tage Henriksen

Til Bramme

Levede 1505

 

 Ged

Farmor

Karen Jakobsdatter

Ged

+1587

  Dotting

Tipoldemor

Ellen Dotting

 

 

 

Oldefar

Jakob Ged

Til Røsøholm

+1546

Tipoldefar

Oluf Ged

Til Røsøholm

Levede 1505

 Krabbe

Far

Tage Krabbe

Til Røssjø

1553-1612

 

 Thott

Tipoldemor

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

Tipoldefar

Niels Eriksen

Til Bjørnholm

+1516

 

 

Farfar

Mogens Krabbe

Til Vegholm

1513-1564

 Lunge

Tipoldemor

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

 

 

 

Oldefar

Tyge Krabbe

Til Bustrup m.m.

1474-1541

Tipoldefar

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

 

 

 

Genarp kirke. Herskabspulpitur 1669

 

Mette Rosenkrantz, Niels Vind, Erik Bille og Niels Krabbe

 

 

Mette Rosenkrantz (1624-1683) blev 1652 takseret til 635 Tdr. Hrk.

 

Niels Vind (1615-1646) til Grundet studerede i Tyskland og Italien.

1640 var han hofjunker og 1641 i London i diplomatisk ærinde.

Han var forlenet med Københavns len.

1644 var han ritmester og kommandant i Malmø.

Med Mette Rosenkrantz fik han 3 børn, hvoraf 2 døde som små.

 

 

Erik Bille (1629-1656) til Løgismose, Højsgård, Aunsbjerg og

Marsvinslund var 1650-53 i Tyskland, Nederlandene, England

og Frankrig. Han tjente i kancelliet.

Med Mette Rosenkrantz fik han 2 sønner, hvoraf 1 døde som lille.

 

 

Niels Krabbe (1603-1663) til Skiellinge, Belteberga, Nakkebølle og

Randrup studerede 1622-26 i Wittenberg, Orleans og Padua.

1628-35 var han kammerjunker og overskænk hos hertug Ulrik.

Han var forlenet med Laholm, Halmstad, Christianopel og Sølvitsborg.

1647 var han landkommissær i Skåne.

1648 blev han ridder ved Frederik 3s kroning.

1657 var han generalkrigskommissær i Sundprovinserne.

Han var gift 3 gange, men fik kun børn med sin 1. hustru

Lisbeth Rud. De fik 5 børn, hvoraf 3 døde som små.

 

 

 

 

Heraldik for Niels Krabbe og Mette Rosenkrantz

 

 

 

 

Heraldik for Mette Rosenkrantz

 

 

 

 

De 16 våben for Mette Rosenkrantz er i overensstemmelse med

Adelsårbogen. Derudover er der våben for Gyldenstierne og Skinkel.

De kan være over tipoldefædrene Axel Nielsen Rosenkrantz´ mor:

Inger Nielsdatter Gyldenstierne +1526 og Henrik Knudsen

Gyldenstiernes mor: Hilleborg Ottesdatter Skinkel +1494.

 

 

 

Heraldik for Niels Krabbe 

 

 

 

 

 

Af Niels Krabbes 16 våben mangler der et Krabbe-våben.

Derudover er der 3 ekstra våben: Kabel, Juel, Fasti (Skram).

Kabel-våbenet kan være over tipoldemoderen Lisbeth

Tygesdatter Lunges mor: Anna Nielsdatter Kabel.

Juel og Fasti/Skram våbnene kan der ikke redegøres for.

 

Der er ingen våben for Niels Vind og Erik Bille.