Genarp kirke, Skåne. Bænke 1593. Slægtstavle for Hak Ulfstand

 

Gift 1. gang 1572 med

Pernille Gøye

+1598

 

 

 

Tipoldemor

?

Gift 2. gang 1590 med

Anne Parsberg

+1592

 

 Godov

Oldemor

Mette Godov

(kaldes Hardenberg)

Tipoldefar

Mathias Godov

Nævnt 1501

 

 Brostrup

Mormor

Tale Hansdatter

Brostrup

Levede 1503

 Rosengård

Tipoldemor

Karen Teusdatter

(Rosengård)

 

 

 

Oldefar

Hans Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1497

Tipoldefar

Henning Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1440

 Hak

Mor

Helle Nielsdatter

Hak

+1550

 

 Limbek

Tipoldemor

Birgitte Limbek

 

 

 Rønnow

Oldemor

Lene Eilersdatter

Rønnow

 

Tipoldefar

Eiler Rønnow

Nævnt 1434

 

 

Morfar

Niels Hak

Til Hikkebjerg

Dræbt 1508

 Munk

Tipoldemor

Gertrud Mogensdatter

Munk

”den ildonde”

 

 

 

Oldefar

Mogens Hak

Til Hikkebjerg

Levede 1486

Tipoldefar

Anders Hak

Til Mogenstrup

+1492

Navn

Hak Holgersen Ulfstand

Til Hikkebjerg

1535-1594

 

 

 Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

 

 

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Tipoldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Skifte 1458

 

 Bille

Farmor

Else Torbernsdatter

Bille

+1507

 Galen

Tipoldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+før 1456

 

 

 

Oldefar

Tobern Bille

Til Allingemagle

+1465

Tipoldefar

Bent Jonsen Bille

+1442

 Ulfstand

Far

Holger Gregersen

Ulfstand

Til Skabersø

+1542

 

  Urup

Tipoldemor

Ingefred Pedersdatter

Urup?

 

 

 Due

Oldemor

Kirsten Jensdatter

(Due)

Enke 1471

Tipoldefar

Jens Truidsen

Til Svendstrup

Levede 1417

 

 

Farfar

Gregers Jepsen

Til Torup

Levede 1510

  Hase

Tipoldemor

Helle Ovesdatter Hase?

 

 

 

Oldefar

Store Jep Henriksen

Til Skabersø

Nævnt 1456

Tipoldefar

Henrik Gertsen

Til Glimminge

Levede 1439

 

 

Genarp kirke, Skåne. Bænke 1593. Slægtstavler for  Hak Ulfstands 2 hustruer

Pernille Gøye og Anne Parsberg

 

 

 

 Høg

Oldemor

Margrethe Bosdatter

Høg

Levede 1523

 

 Lykke

Mormor

Anne Christoffersdatter

Lykke

Oldefar

Christoffer Lykke

Til Stadsgård

+1480

 Holck

Mor

Anne Holck

Til Stadsgård

+1591

 Manderup

Oldemor

Anne Manderup

 

 

Morfar

Manderup Holck

Til Barritskov

Nævnt 1537

Oldefar

Christen Holck

Nævnt 1502

Kvinde

Anne Vernersdatter

Parsberg

+1592

 

  Rosenkrantz

Oldemor

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

 

 Podebusk

Farmor

Ingeborg

Podebusk

+1542

Oldefar

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg

+1541

 Parsberg

Far

Verner Parsberg

Til Harrested

1511-1567

 Rønnow

Oldemor

Anne Rønnow

+1474

Gift 2. gang 1590 med

 

Farfar

Tønne Parsberg

Til Harrested

+1523

Oldefar

Verner Parsberg

Til Stierberg

+1484

Hak Ulfstand

1535-1594

 

 Maltzan

Oldemor

Anne Maltzan

+1526

Gift 1. gang  1572 med

gans zu putlitz Ganz

Mormor

Margrethe Jespersdatter

Ganz  von  Putlitz

+1525

Oldefar

Jesper Ganz

von Putlitz

 Rosenkrantz

Mor

Anne Ottesdatter

Rosenkrantz

1522-1589

 Flemming

Oldemor

Margrethe Bosdatter

Flemming

 

 

Morfar

Otte Rosenkrantz

Til Boller

+1525

Oldefar

Holger Eriksen (Rosenkrantz)

Til Boller

+1496

Kvinde

Pernille Albrechtsdatter

Gøye

1550-1589

 

 Brok

Oldemor

Pernille Axelsdatter

(Brok)

+før 1493

 

 Bydelsbak

Farmor

Mette Albrechtsdatter

Bydelsbak

+1513

Oldefar

Albrecht Engelbrechtsen

Til Skjersø

1440-1478

 Gøye

Far

Albrecht Gøye

Til Krenkerup

+1558

 Rosenkrantz

Oldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

 

 

Farfar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

Oldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

 

 

 

Hak Ulfstand og Anne Parsberg

 

         

 

Hak Holgersen Ulfstand til Hikkebjerg rejste 14 år

gammel udenlandsk og tjente kurfyrsten af Sachsen.

1554-59 var han hofsinde og deltog i Ditmarskenkrigen.

1564 var han ritmester over sjællandske og skånske

Adelsfane og blev hårdt såret ved Halmstad.

Han var fra 1565-94 lensmand på Gisselfeld, Lundegård,

Varberg, Odensegård, Lykå, Ålholm, Kalundborg og Malmøhus.

1581 var han rigsråd, 1583 marskal, 1593 rigsmarsk.

1590-93 lod han kirken i Genarp bygge.

Med Anne Parsberg fik han 1 datter Anne,

der døde ugift 1592.

 

 

 

 

Genarp kirke, Skåne. Bænke 1593

 

    

 

 

 

 

Genarp kirke. Prædikestol

 

 

 

 

Våben for Hak Ulstand

 

 

 

Ulfstand                                                Hak

 

 

 

Våben for Pernille Gøye

 

 

 

Gøye                                         Rosenkrantz

 

 

 

Våben for Anne Parsberg

 

 

 

Parsberg                                                Holck