Gavnø slot, Sjælland. Billede. Slægtstavler for Iver Axelsen Thott og Magdalena Bonde

 

Gift 1. gang md

Margrethe Poulsdatter

Laxmand

Gift 2. gang med

Maren Torbernsdatter

Bille

Hammarsta

Oldemor – MMM

Katarina Eringgisledatter

Hammarsta

+ca. 1420

 

 Aspenäs

Mormor – MM

Märta Gregersdatter

Aspenäs

+1430

Oldefar – MMF

Gregers Bengtsson

+1387

 Gumsehuvud

Mor – M

Katarina Kalrsdatter

(Gumsehuvud)

1418-1450

  Sture

Oldemor – MFM

N.N. Sture

 

 

Morfar – MF

Karl Ormsson

Rigsråd

+1449

Oldefar – MFF

Orm Folkason

Nævnt 1379

 

Kvinde

Magdalena Karlsdatter

Bonde

1445-1495

 

 Brahe

Oldemor – FMM

Helena Israelsdatter

(Brahe)

1340-1410

 

 Sparre

Farmor – FM

Margareta Karlsdatter

Sparre af Tofta

1381-1429

Oldefar – FMF

Karl Ulfsson Sparre

Marsk

1317-1407

  Bonde

Far – F

Karl Knutsson Bonde

Svensk konge

1408-1470

 Vasa

Oldemor – FFM

Ramborg Nilsdatter

(Vasa)

 

 

 

Farfar – FF

Knut Tordsson Bonde

Høvedsmand

+1413

Oldefar – FFF

Tord Röriksson Bonde

Rigsråd

+1417

Gift 3. gang med

 

 Vasa

Oldemor – MMM

Ramborg Nilsdatter

(Vasa)

 

 

 Bonde

Mormor – MM

Margrethe Tordsdatter

Bonde

+1401

Oldefar – MMF

Tord Röriksson Bonde

Rigsråd

+1417

 Nilsson

Mor – M

Ingeborg Ivarsdatter

(Nilsson)

+1466

 Algot

Oldemor – MFM

Ingeborg Knutsdatter

Af Algotsønnernes æt

+1368

 

 

Morfar – MF

Ivar Nilsson

Ridder

+1417

Oldefar – MFF

Nils Magnusson

Rigsråd

+1361

Mand

Iver Axelsen Thott

Til Lillø m.m.

1420-1487/95

 

 Uldsax

Oldemor – FMM

Ingeborg Saxesdatter

(Uldsax)

+1397

 

 Grubbe

Farmor – FM

Juliane Pedersdatter

Grubbe

Nævnt 1376

Oldefar – FMF

Peder Grubbe

Til Ordrup

+før 1386

 Thott

Far – F

Axel Pedersen (Thott)

Til Herlev

+1447

 Wirtenberg

Oldemor – FFM

Christence Pedersdatter

Wirtenberg

1308-

 

 

Farfar – FF

Peder Axelsen

Til Herlev m.m.

+1376

Oldefar – FFF

Axel Ågesen

Til Herlev

Nævnt 1343

 

 

 

Gavnø Slot, Sjælland. Billede

 

 

Iver Axelsen Thott til Lillø og Herlev var 1444 ridder, 1449 rigsråd.

1452 bekæmpede han den svenske kong Karl i Skåne.

1464 overtog han Gulland og gjorde indfald i Sverige, hvorfor hans

len Sølvitsborg og Lillø blev belejret. Han sluttede forlig og måtte opgive Gulland.

1467 opsagde han sin troskab mod Christian 1, der beslaglagte hans danske gods.

Derefter var han svensk rigsråd og deltog i flere af møderne i Kalmar.

Han var snart venner, snart uvenner Sten Sture, der havde givet ham Borgholm

på Øland i len. 1487 blev han belejret men undslap.

Kong Hans sluttede fred med Sten Sture, og Iver Thott måtte opgive Øland.

Han fik sine skånske besiddelser tilbage.

Med sine 3 hustruer fik han 6 børn, hvoraf kun en datter overlevede.