Gavnø kirke, Sjælland. Altertavle 1670. Slægtstavle for  Niels Trolle

 

Gift 1. gang 1626 med

Mette Corfitzsatter

Rud

1606-1632

 

 

 Kaas

Tipoldemor

Anne Bertelsdatter

Kaas

Nævnt 1541

Gift 2. gang 1636 med

Helle Holgersdatter

Rosenkrantz

1618-1685

 

 Lykke

Oldemor

Anne Eriksdatter

Lykke

+1585

Tipoldefar

Erik Lykke

Til Skovgård m.m.

+før 1536

 

 Juel

Mormor

Elsebe Pallesdatter

Juel

+1626

 Ktabbe

Tipoldemor

Dorthe Mogensdatter

Krabbe

 

 

 

Oldefar

Palle Juel

Til Udstrup m.m.

+1585

Tipoldefar

Mogens Pallesen Juel

Til Udstrup

Nævnt 1543

 Munk

Mor

Anne Poulsdatter

Munk (Lange)

1580-1641

 

 Blome

Tipoldemor

Ida Hansdatter

Blome

Levede 1563

 

 

 Rantzau

Oldemor

Drude Caisdatter

Rantzau

+1606

Tipoldefar

Cai Rantzau

Til Kletkamp

1488-1511

 

 

Morfar

Poul Munk

Til Tvis Kloster

+1601

  Rosenkrantz

Tipoldemor

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

 

 

 

 

Oldefar

Oluf Munk

Til Palsgård m.m.

+1569

Tipoldefar

Mogens Munk

Til Palsgård

+1558

Navn

Niels Trolle

Til Trolholm m.m.

1599-1667

 

 

 Ulfeld

Tipoldemor

Berte Eggertsdatter

Ulfeld

+1553

 

 

 Bild

Oldemor

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

Tipoldefar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

 

 Friis

Farmor

Anne Henriksdatter

Friis

1540-1570

 Brockenhuus

Tipoldemor

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Nævnt 1511

 

 

 

Oldefar

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

Tipoldefar

Jesper Friis

Til Lundbygård

Nævnt 1505

 Trolle

Far

Børge Trolle

Til Trolholm m.m.

+1610

 

 Walkendorff

Tipoldemor

Øllegård Henningsd.

Walkendorff

1403-1505

 

 

 Skave

Oldemor

Kirsten Herlufsdatter

Skave

+1534

Tipoldefar

Herluf Skave

Til Eskildstrup

Nævnt 1505

 

 

Farfar

Niels Trolle

Til Braade

1520-1565 (Bornholm)

 Thott

Tipoldemor

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

 

 

 

Oldefar

Jakob Trolle

Til Lillø

1475-1546

Tipoldefar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

 

 

 

 

Gavnø kapel. Alter 1670 Af Abel Schrøder. Slægtstavle for  Niels Trolle

 

 Væbner

Tiptipoldemor

Karine Pedersdatter

(Væbner)

Nævnt 1507

 Saltensee

Tiptipoldemor

Mette Lagesdatter

(Saltensee)

Tipoldemor

Berte Eggertsdatter

Ulfeld

+1553

Tiptipoldefar

Eggert Andersen

Til Kragerup m.m.

+1505

Tipoldemor

Anne Bertelsdatter

Kaas

Nævnt 1541

Tiptipoldefar

Bertel Kaas

Til Nørgård

+1503

 Skinkel

Tiptipoldemor

Kirsten Johansdatter

Skinkel

 Munk

Tiptipoldemor

Elne Jensdatter

(Munk)

Enke 1511

Tipoldefar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

Tiptipoldefar

Evert Bild

Til Ravnholt

+ ca.1480

Tipoldefar

Erik Lykke

Til Skovgård m.m.

+før 1536

Tiptipoldefar

Hans Lykke

Til Havnsø m.m.

Levede 1505

 Rantzau

Tiptipoldemor

Birte Clausdatter

Rantzau

 Lunge

Tiptipoldemor

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

Tipoldemor

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Nævnt 1511

Tiptipoldefar

Johan Brockenhuus

Til Vollerslebgård

Nævnt 1466

Tipoldemor

Dorthe Mogensdatter

Krabbe

Tiptipoldefar

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

 Bild

Tiptipoldemor

Maren Jakobsdatter

Bild

 Spend

Tiptipoldemor

Ellen Mogensdatter

Spend

Tipoldefar

Jesper Friis

Til Lundbygård

Nævnt 1505

Tiptipoldefar

Henrik Friis

+1454

Tipoldefar

Mogens Pallesen Juel

Til Udstrup

Nævnt 1543

Tiptipoldefar

Palle Juel

Til Øgelstrup m.m.

+1505/16

 Gøye

Tiptipoldemor

Inger Axelsdatter

Gøye

 Sested

Tiptipoldemor

Abel Ottesdatter

Sested

Tipoldemor

Øllegård Henningsdatter

Walkendorff

1403-1505

Tiptipoldefar

Henning Walkendorff

Til Højbygård

+1475

Tipoldemor

Ida Hansdatter

Blome

Levede 1563

Tiptipoldefar

Hans Blome

Til Seedorf

1465-1500 (Hemmingsted)

 Snekken

Tiptipoldemor

Dorte Herlufsdatter

Snekken

+1494

 Buchwald

Tiptipoldemor

Øllegård Buchwald

1458-1538

Tipoldefar

Herluf Skave

Til Eskildstrup

Nævnt 1505

Tiptipoldefar

Niels Jensen Skave

Til Estrupgård

+1452

Tipoldefar

Cai Rantzau

Til Kletkamp

1488-1511

Tiptipoldefar

Henrik Rantzau

+1497

 Laxmand

Tiptipoldemor

Margrethe Poulsdatter

Laxmand

Levede 1467

 Hak

Tiptipoldemor

Kirsten Andersdatter

Hak

Enke 1492

Tipoldemor

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

Tiptipoldefar

Iver Axelsen Thott

Til Lillø

1420-1495

Tipoldemor

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

 

Tiptipoldefar

Ludvig Nielsen (Rosenkrantz)

Til Tange m.m.

1410-1491

 Blaa

Tiptipoldemor

Christine Knutsdatter

(Blaa) Svensk

Levede 1459

 Juel

Tiptipoldemor

Ide Iversdatter

Juel

Tipoldefar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

Tiptipoldefar

Birger Trolle den Unge

Til Bergqvara

+1471

Tipoldefar

Mogens Munk

Til Palsgård

+1558

Tiptipoldefar

Oluf Munk

Til Krogsgård m.m.

Nævnt 1493

 

 

 

 

 

Gavnø kirke, Sjælland. Altertavle 1670. Slægtstavle for Helle Rosenkrantz

 

Gift 1636 med

Niels Trolle

Til Trolholm m.m.

1599-1667

 

 

 Hak

Tipoldemor

Helle Nielsdatter

(Hak)

+1550

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Lene Holgersdatter

Ulfstand

+1564

Tipoldefar

Holger Gregersen Ulfstand

Til Skabersjö

+1542

 

 Ulfeld

Mormor

Hedvig Ebbesdatter

Ulfeld

+1608

 Hardenberg

Tipoldemor

Anne Eriksdatter

Hardenberg

+1564

 

 

 

Oldefar

Ebbe Ulfeld

Til Svenstorp

+1560

Tipoldefar

Knud Ebbesen Ulfeld

Til Kogsbølle

+1540

Gyldenstierne

Mor

Lene Mogensdatter

Gyldenstierne

1588-1639

 

 Høeg

Tipoldemor

Karen Pedersdatter

Høeg (Banner)

 

 

 Sparre

Oldemor

Anna Mouridsdatter

Sparre

+1564

Tipoldefar

Mourids Jepsen Sparre

Til Svanholm

+1534

 

 

Morfar

Mogens Gyldenstierne

Til Bjersgård m.m.

1548-1621

 Bille

Tipoldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 

 

 

Oldefar

Mogens Gyldenstierne

Til Restrup m.m.

1481-1569

Tipoldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

Navn

Helle Holgersdatter

Rosenkrantz

1618-1685

 

 

 Skram

Tipoldemor

Mette Christiernsdatter

Skram

Levede 1548

 

 

 Hardenberg

Oldemor

Margrethe Corfitzdatter

Hardenberg

+1610

Tipoldefar

Corfitz Hardenberg

Til Skjoldemose

Nævnt 1539

 

 Grubbe

Farmor

Mette Pallesdatter

Grubbe

+1640

 Ulfeld

Tipoldemor

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

 

 

 

Oldefar

Palle Grubbe

+1561

Tipoldefar

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

  Rosenkrantz

Far

Holger Rosenkrantz

 ”den rige”

Til Landting m.m.

1586-1647

 

 Krabbe

Tipoldemor

Margrethe Tygesdatter

Krabbe

1512-1602

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Margrethe Børgesd.

Ulfstand

+1582

Tipoldefar

Børge Jensen Ulfstand

Til Glimminge

+1558

 

 

Farfar

Alex Rosenkrantz

Til Glimminge m.m.

1552-1630

 Knob

Tipoldemor

Birgitte Lauridsdatter

Knob

1490-1551

Søstre:

Anne Rosenkrantz

Mette Rosenkrantz

 

 

Oldefar

Erik Rosenkrantz

Til Landting

1516-1591

Tipoldefar

Alex Nielsen (Rosenkrantz)

Til  Stenballegård

1472-1551

 

 

 

Gavnø kapel. Altertavle 1670. Slægtstavle for  Helle Rosenkrantz

 

 Reventlow

Tiptipoldemor

Anne Knudsdatter

Reventlow

+1517

 Brostrup

Tiptipoldemor

Tale Hansdatter

Brostrup

Levede 1503

Tipoldemor

Mette Christiernsdatter

Skram

Levede 1548

Tiptipoldefar

Christiern Skram

Til Urup

+1519

Tipoldemor

Helle Nielsdatter

(Hak)

+1550

Tiptipoldefar

Niels Hak

Til Hikkebjerg

Dræbt 1508

 Rønnow

Tiptipoldemor

Anne Corfitzdatter

Rønnow

Nævnt 1530

 Bille

Tiptipoldemor

Else Torbernsdatter

Bille

+1507

Tipoldefar

Corfitz Hardenberg

Til Skjoldemose

Nævnt 1539

Tiptipoldefar

Erik Hardenberg

Til Kjelkjær

+1500

Tipoldefar

Holger Gregersen Ulfstand

Til Skabersjö

+1542

Tiptipoldefar

Gregers Jepsen (Ulfstand)

Til Torup

Levede 1510

 Godov

Tiptipoldemor

Regirze Olufsdatter

Godov

Nævnt 1513

 Rønnow

Tiptipoldemor

Anne Corfitzdatter

Rønnow

+1543

Tipoldemor

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

Tiptipoldefar

Palle Andersen (Ulfeld)

Til Lundsgård

+1513

Tipoldemor

Anne Eriksdatter

Hardenberg

+1564

Tiptipoldefar

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1500

 Bille

Tiptipoldemor

Karen Eriksdatter

Bille

Levede 1516

 Bøistrup

Tiptipoldemor

Kirsten Ottesdatter

Bøistrup

Nævnt 1507

Tipoldefar

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

Tiptipoldefar

Niels Grubbe

Til Alslev

Levede 1503

Tipoldefar

Knud Ebbesen Ulfeld

Til Kogsbølle

+1540

Tiptipoldefar

Ebbe Andersen (Ulfeld)

Til Kogsbølle

+1502

  Rosenkrantz

Tiptipoldemor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

 Reberg

Tiptipoldemor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 

Tipoldemor

Margrethe Tygesdatter

Krabbe

1512-1602

Tiptipoldefar

Tyge Krabbe

Til Bustrup

1474-1541

Tipoldemor

Karen Pedersdatter

Høeg (Banner)

Tiptipoldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

 Trolle

Tiptipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 Meinstorf

Tiptipoldemor

Else/Elsof Henningsdatter

Meinstorf

Levede 1505

Tipoldefar

Børge Jensen Ulfstand

Til Glimminge

+1558

Tiptipoldefar

Jens Holgersen

Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldefar

Mourids Jepsen Sparre

Til Svanholm

+1534

Tiptipoldefar

Jep Tullesen (Sparre)

Til Skurup

Levede 1484

 Baad

Tiptipoldemor

Tale Arvidsdatter

Baad Af Halland

+1560

 Frille

Tiptipoldemor

Ermegård Eggertsd.

Frille

+1504

Tipoldemor

Birgitte Lauridsdatter

Knob

1490-1551

Tiptipoldefar

Laurids Knob

Til Gyllebo

Nævnt 1462. 1510

Tipoldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

Tiptipoldefar

Bent Bille

Til Søholm og Egede

1440-1494

 Gyldenstierne

Tiptipoldemor

Inger Nielsdatter

Gyldenstierne

+1526

 Skinkel

Tiptipoldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

Tipoldefar

Alex Nielsen (Rosenkrantz)

Til  Stenballegård

1472-1551

Tiptipoldefar

Niels Timmesen

Til Stenballegård

1440-1485

Tipoldefar

Henrik Knudsen (Gyldenstierne)

Til Restrup m.m.

+1517

Tiptipoldefar

Knud Henriksen

(Gyldenstierne)

Til Restrup

+1467

 

 

  

 

Gavnø slotskapel. Altertavle 1670 af Abel Schrøder

 

For Niels Trolle og Helle Rosenkrantz

 

 

Niels Trolle til Trolholm, Rygård, Snedinge og Pallisbjerg

studerede i Strasburg og berejsteTyskland, Frankrig,

Italien og England.

1523 var han hofjunker, 1628 ritmester over det sjællandske

kompagni. 1638 blev han takseret til 2,294 Td. Hartkorn.

1642 var han landkommisær i Sjælland,

1644 generalproviantkommisær.

Han var fra 1634-63 lensmand på København, Roskildegård

og Akershus.

1645 var han rigsråd og rigsviceadmiral. 1648 blev han ridder.

1563 var han generalkrigskommisær i Sjælland.

1656-61 var han statholder i Norge.

Med Mette Rud fik han 4 børn og med

Helle Rosenkrantz 10 børn.

 

 

 

 

Heraldik for Niels Trolle og  Helle Rosenkrantz

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Trolle

 

Mette Rosenkrantz

 

Adelsårbog

Alter

Adelsårbog

Alter

1. Trolle

Trolle

1. Rosenkrantz

Rosenkrantz

2. Munk (Lange)

Munk (Lange)

2. Gyldenstierne

Gyldenstierne

3. Friis

Friis

3. Grubbe

Grubbe

4. Juel

Juel

4. Ulfeld

Ulfeld

5. Skave

Skave

5. Ulfstand

Ulfstand

6. Rantzau

Rantzau

6. Sparre

Sparre

7. Bild

Bild

7. Hardenberg

Hardenberg

8. Lykke

Lykke

8. Ulfstand

Ulfstand

9. Thott

Thott

9. Knob

Knob

10. Rosenkrantz

Rosenkrantz

10. Bille

Bille

11. Brockenhuus

Walkendorff

11. Ulfeld

Ulfeld

12. Krabbe

Blome

12. Hardenberg

Hardenberg

13. Walkendorff

Brockenhuus

13. Krabbe

Krabbe

14. Blome

Krabbe

14. Høeg

Høeg

15. Ulfeld

Ulfeld

15. Skram

Skram

16. Kaas

Kaas

16. Hak

Hak

17. Blaa

?

17. Gyldenstierne

Gyldenstierne

18. Juel

Juel

18. Skinkel

Skinkel

19. Laxmand

Bild

19. Baad

Bille

20. Hak

Spend

20. Frille

Bille

21. Snekken

Gøye

21. Trolle

Trolle

22. Buchwald

Hak

22. Meinstorf

Meinstorf

23. Gøye

Sested

23. Rosenkrantz

Rønnow

24. Sested

Lunge

24. Reberg

Reberg

25. Bild

Laxmand

25. Bille

Baad

26. Spend

Buchwald

26. Bøistrup

Frille

27. Rantzau

Rantzau

27. Godov

Godov

28. Lunge

Munk

28. Rønnow

Brostrup

29. Skinkel

Skinkel

29. Rønnow

Rosenkrantz

30. Munk

Sverin

30. Bille

Krumstrup?

31. Væbner

Skram

31. Reventlow

Rønnow

32. Saltensee

von Hamelen?

32. Brostrup

Reventlow

 

 

Der er mange uoverensstemmelser mellem alter og Adelsårbogen for tiptipoldeforældrene.