Gammelstrup, Viborg Amt. Stole 1590. Slægtstavler for Preben Bild og Anne Kaas

 

 

 

 Banner

Oldemor

Kirsten Eriksdatter

(Banner)

 

 Drefeld

Mormor

Ingeborg Gjordsdatter

(Drefeld)

+1552

Oldefar

Gjord Nielsen

Til Gersnæs m.m.

+1520

 Galt

Mor

Kirsten Pedersdatter

(Galt)

1536-1616

 Høeg

Oldemor

Sophie Pedersdatter

Høeg (Banner)

Nævnt 1531

 

 

Morfar

Peder Ebbesen (Galt)

Til Tyrrestrup m.m.

+1548

Oldefar

Ebbe Mogensen

Til Tyrrestrup m.m.

+1500 (Ditmarsken)

Kvinde

Anne Eriksdatter

Kaas

Levede 1642

 

 Friis

Oldemor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

 

 Bjørn

Farmor

Anne Bjørnsdatter

 (Bjørn)

+1540

Oldefar

Bjørn Andersen

Til Stenalt

Nævnt 1507

 Kaas

Far

Erik Kaas

Til Støvringgård m.m.

+1578

 Saltensee

Oldemor

Edel Lagesdatter

(Saltensee)

 

 

Farfar

Niels Kaas

Til Starupgård m.m.

+1535

Oldefar

Jens Kaas

Til Thårupgård

Levede 1519

Gift med

 

 Gyldenstierne

Oldemor

Anne Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

 

 Krognos

Mormor

Anne Olufsdatter

Krognos

1497-1573

Oldefar

Oluf Stigsen (Krognos)

Til Krapperup m.m.

+1507

 Podebusk

Mor

Vibeke Clausdatter

Podebusk

+1596

  Rosenkrantz

Oldemor

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

 

 

Morfar

Claus Podebusk

Til Kjørup m.m.

+1540

Oldefar

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

Mand

Preben Bild

Til Aggersborg m.m.

1556-1602

 

 Væbner

Oldemor

Karine Pedersdatter

(Væbner)

Nævnt 1507

 

 Ulfeld

Farmor

Berte Eggertsdatter

(Ulfeld)

+1555

Oldefar

Eggert Andersen

Til Kragerup m.m.

+1505

 Bild

Far

Evert Bild

Til Ravnholt m.m.

+1567

 Skinkel

Oldemor

Kirsten Johansdatter

Skinkel

Enke 1489

 

 

Farfar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

Oldefar

Evert Bild

Til Ravnholt

+ ca. 1480

 

 

 

Gammelstrup, Viborg Amt. Stole 1590.

 

Heraldik for Preben Bild og Anne Kaas

 

        

 

Preben Bild til Aggersborg, Lindholm og Lundegård tjente 1571-78 ved hove.

Han tjente derefter i krigen i Nederlandene.

1581 var han hofsinde, 1590-93 hofmarskal.

Han var fra 1588 forlenet med Nordfjord  og Lister Len,

Vinstrup på Sjælland, Hindsgavl og Lundeborg.

Med Anne Kaas fik han 4 børn, hvoraf 3 døde som små.