Gärds Köpinge, Skåne. Sten og epitafium 1557. Slægtstavler for Arild Urup og Thale Thott

 

 

 

 Brostrup

Oldemor

Tale Hansdatter

Brostrup

Levede 1503

 

 Hak

Mormor

Helle Nielsdatter

Hak

+1550

Oldefar

Niels Hak

Til Hikkebjerg

Dræbt 1508

 Ulfstand

Mor

Else Holgersdatter

Ulfstand

+1573

 Bille

Oldemor

Else Torbernsdatter

Bille

 

 

Morfar

Holger Gregersen Ulfstand

Til Skabersø

+1542

Oldefar

Gregers Jepsen

Til Torup m.m.

Levede 1510

Kvinde

Thale Tagesdatter

Thott

1550-1611

 

 Tornekrands

Oldemor

Karen Christensdatter

(Tornekrands)

Levede 1514

 

 Hollunger

Farmor

Karen Tagesdatter

(Hollunger)

Oldefar

Tage Henriksen

Til Bramme m.m.

Levede 1504

 Thott

Far

Tage Ottesen Thott

Til Næs m.m.

+1562

 Rosensparre

Oldemor

Karen Jepsdatter

 (Rosensparre)

 

 

Farfar

Otte Andersen (Thott)

Til Næs

Nævnt 1520

Oldefar

Anders Stigsen

Til Næs

+1496

Gift 2. gang med

 

 Kyrning

Oldemor

Inger Kyrningsdatter

(Kyrning)

Levede 1481

 

 Bielke

Mormor

Birgitte Turesdatter

Bielke

Oldefar

Ture Turesen (Bielke)

Til Kråkerum

+1488

 Trolle

Mor

Anne Arvidsdatter

Trolle

+1560

 Blaa

Oldemor

Christine Knutsdatter

(Blaa)

 

 

Morfar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

Oldefar

Birger Trolle den Unge

Til Bergqvara

+1471

Mand

Arild Urup

Til Ugerup

1528-1587

 

 Lunge

Oldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 

 Brahe

Farmor

Margrethe Axelsdatter

Brahe

Levede 1512

Oldefar

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

 Urup

Far

Axel Urup

Til Ugerup

+1540

 Sandberg

Oldemor

Merete Hågensdatter

Sandberg

Gift 1. gang med

Gisel Clausdatter

Podebusk

+1557

Døtre:

Bertha

Inger

Farfar

Erik Jensen (Urup)

Ttil Ugerup

Nævnt 1505

Oldefar

Stærke Jens Pedersen

Til Ugerup

Nævnt 1460

 

 

 

Kisteplade for Arild Urup på regionsmuseet i Kristianstad

 

Tegning af C.G.G. Hilfeling

 

   

 

Tekst på kistepladen

 

Her ligger begraven erlig oc wel-

Byrdig mand Arild Ugerup till

Ugerup som wor Axell Ugerup till

Ugerup oc F. Anna Trollis sønn.

Hand havede tvende hostruer.

Thend første F. Gissil Podebusk

Thend anden F. Thale Tott

Hans efterleverske oc døde

Hand på Helsingborg slott

Den 5. februarii aar

Efter Gudz biird XDLXXXVII (1587)

Hvis siell Gud haffve.

 

 

Arild Urup til Ugerup var 1550-62 hofsinde.

Han deltog i bevogtningen af Christian 2 på Kalundborg.

Han var til stede ved Frederik 2´s kroning.

Han deltog i Syvårskrigen (1563-70), blev taget

til fange ved Warnemünde og sad i 5 år.

Han var forlenet med Åsum len, Slangerup kloster,

Elleholm, Åhusgård og Helsingborg len.

Han fik ingen børn med Gisel Podebusk og Thale Thott.

 

 

 

 

Gärds Köpinge, Skåne.

 

Gravsten over Axel Urup, Anne Trolle og døtrene Bertha og Inger

 

 

 

Axel Urup Til Ugerup var lensmand på Näsbyholm,

Åsum, Sølvisborg, Elleholm og Lykå.

1525 deltog han i kampene mod Søren Norby.

1530 blev han rigsråd og var 1535 en af hovedanførerne

i den skånske adels rejsning mod grev Christoffer.

Han sluttede sig til Christian 3 og reformationen.

Med Anne Trolle fik han 10 børn.

 

 

 

Axel Urup og Anne Trolle. Nærbillede

 

 

 

 

 

Tegninger af C.G.G. Hilfeling

 

 

2 våben nederst på stenen: Urup, Trolle

 

 

 

Epitafium 1557 over Axel Urup og Anne Trolle

 

    

 

4 våben: Urup, Trolle, Brahe, Bielke