Gårdstånga kirke, Skåne. Epitafium 1620. Slægtstavle for Steen Maltesen Sehested

 

Gift  1592 med

Anne Henriksdatter

Brahe

1576-1635

 

 

 Thott

Tipoldemor

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

 

 

 Trolle

Oldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Tipoldefar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

 

 Ulfstand

Mormor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 Rosensparre

Tipoldemor

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

 

 

 

Oldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldefar

Holger Henriksen

Til Glimminge

+1485

Bille

Mor

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

 

 Stormvasa

Tipoldemor

Birgitte Christiernsd.

Stormvasa

Levede 1472

 

 

 Rønnow

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Tipoldefar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 

 

Morfar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

  Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Navn

Steen Maltesen Sehested

Til Holmgård

1553-1611

 

 

 Kaas

Tipoldemor

Inger Jensdatter

Kaas

Nævnt 1462

 

 

 Bomøve

Oldemor

Marine Pedersdatter

Bomøve (Lange)

Levede 1515

Tipoldefar

Peder Nielsen Bomøve

Til Votborg

Nævnt 1457

 

 Juel

Farmor

Anne Maltesdatter

Juel

+1549

 Munk

Tipoldemor

Ingeborg Pedersdatter

Munk (Tornekrands)

 

 

 

Oldefar

Malte Juel

Til Holmgård

+1508

Tipoldefar

Jens Juel

Til Møborg

Nævnt 1492

 Sehested

Far

Malte Jensen (Sehested)

Til Holmgård m.m.

1529-1592

 

 Løvenbalk

Tipoldemor

Sophie Jensdatter

(Løvenbalk)

 

 

 Viffert

Oldemor

Anne Jonsdatter

Viffert

+før 1495

Tipoldefar

Jon Viffertsen

Til Torstedlund

+1493

 

 

Farfar

Jens Thomesen

Til Vellinghøj m.m.

+1555

Vognsen

Tipoldemor

Inger Thomesdatter

Vognsen

Levede 1493

 

 

 

Oldefar

Thomes Thomesen

I Vellinghøj

Nævnt 1552

Tipoldefar

Thomas Jensen

Af Tofte

Nævnt 1511

 

 

 

 

 

Gårdstånga kirke, Skåne. Epitafium 1620. Slægtstavle for  Anne Brahe

 

Gift 1592 med

Steen Maltesen Sehested

Til Holmgård

1553-1611

 

 

 Brostrup

Tipoldemor

Tale Hansdatter

Brostrup

Levede 1503

 

 

 Hak

Oldemor

Helle Nielsdatter

Hak

+1550

Tipoldefar

Niels Hak

Til Hikkebjerg

Dræbt 1508

 

 Ulfstand

Mormor

Else Holgersdatter

Ulfstand

+1573

 Bille

Tipoldemor

Else Torbernsdatter

Bille

 

 

 

Oldefar

Holger Gregersen Ulfstand

Til Skabersø

+1542

Tipoldefar

Gregers Jepsen

Til Torup m.m.

Levede 1510

 Thott

Mor

Lene Tagesdatter

Thott

+1599

 

 Tornekrands

Tipoldemor

Karen Christensdatter

(Tornekrands)

Levede 1514

 

 

 Hollunger

Oldemor

Karen Tagesdatter

(Hollunger)

Tipoldefar

Tage Henriksen

Til Bramme m.m.

Levede 1504

 

 

Morfar

Tage Ottesen Thott

Til Næs m.m.

+1562

 Rosensparre

Tipoldemor

Karen Jepsdatter

 (Rosensparre)

 

 

 

Oldefar

Otte Andersen (Thott)

Til Næs

Nævnt 1520

Tipoldefar

Anders Stigsen

Til Næs

+1496

Navn

Anne Henriksdatter

Brahe

1576-1635

 

 

 Rud

Tipoldemor

Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

 

 

 Krummedige

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

Tipoldefar

Henrik Hartvigsen Krummedige

Til Valden

1500-1530

 

 Bille

Farmor

Anne Esgesdatter

Bille

+1566

Gyldenstierne

Tipoldemor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 

 

Oldefar

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

Tipoldefar

Peder Bille

Til Svanholm

+1508

 Brahe

Far

Henrik Brahe

Til Vitsköfle m.m.

+1587

 

 Laxmand

Tipoldemor

Esle Poulsdatter

Laxmand

Levede 1466

 

 

 Brok

Oldemor

Anne Lagesdatter

Brok

+1524

Tipoldefar

Lage Esgesen Brok

Til Estrup m.m.

+1503

 

 

Farfar

Jens Brahe

Til Vittskövle m.m.

+1560

 Lunge

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 

 

 

Oldefar

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

1480-1551

Tipoldefar

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

 

 

 

 

Gårdstånga kirke, Skåne. Epitafium 1620 af Johan Kremberg

 

over Steen Maltesen Sehested og Anne Brahe

 

 

Steen Maltesen Sehested til Holmgård og Hviderup

tjente tyske fyrster og var 1568-69 i fransk krigstjeneste.

1572 tjente han hos Vilhelm af Oranien og avancerede

til oberstløjrnant. 1586 deltog han i slaget ved Boxum

og faldt i spansk fangenskab.

1590 blev han dansk hofmarskal, 1610 rigsmarsk.

Han deltog i Kalmarkrigen 1611.

Han var forlenet med Kronborg, Bahus len,

Frosta herred, Varberg og Vestervig.

Han og Anne Brahe fik ingen børn. 

 

 

 

Smedejernsgitter. Heraldik for Steen Maltesen Sehested og Anne Brahe

 

 

Venstre side. 16 våben for Steen Maltesen Sehested:

Sehested, Bille. Juel, Ulfstand. Viffert, Rønnow. Bomøve/Lange, Trolle.

Vognsen?, Lunge, Munk/Tornekrands, Rosensparre, Løvenbalk, Stormvasa, Kaas, Thott.

 

Højre side. 16 våben for Anne Brahe:

Brahe, Thott. Bille, Ulfstand. Brok, Hollunger. Krummedige, Hak.

Lunge?, Rosensparre, Gyldenstierne, Bille, Laxmand, Tornekrands, Rud, Brostrup.

 

De 32 synes at være i overensstemmelse med Adelsårbogen.