Fyrendal kirke, Sjælland. Epitafium 1630. Slægtstavle for Vilhelm Dresselberg

 

Gift 1591 med

Karen Eilersdatter

Grubbe

+1630

 

 

 Brahe

Tipoldemor

Gundel Torkildsdatter

Brahe

 

 

 

 Baad

Oldemor

Tale Arvidsdatter

Baad

+1500

Tipoldefar

Arvid Baad

Til Vadsted

Nævnt 1447

 

 Knob

Mormor

Anne Lauridsdatter

Knob

+1549

 Thott

Tipoldemor

Berete Bondesdattter

Thott

 

 

(Anne blev 1544

tiltalt for  hekseri mod

kongens flåde)

Oldefar

Laurids Knob

Til Gyllebo

Nævnt 1510

Tipoldefar

Follert Van Knobe

Til Vadsted

Nævnt 1451

 Rud

Mor

Johanne Hansdatter

Rud

+1564

 

 Sappi

Tipoldemor

Johanne Andersdatter

Sappi

+1479 (Våben: panter)

 

 

 Banner

Oldemor

Ingeborg Nielsdatter

(Banner)

Tipoldefar

Niels Eriksen (Banner)

Til Vinstrup

+1447

 

 

Morfar

Hans Rud

Til Vognserup

+1545

 Ulfstand

Tipoldemor

Helle Henriksdatter

Ulfstand

 

 

 

Oldefar

Peder Rud

Til Vognserup

+1504

Tipoldefar

Vilhelm Rud

Til Vognserup

Nævnt 1432

Navn

Vilhelm Dresselberg

Til Vindinge

1545-1620

 

 

 Falster

Tipoldemor

Ide Mathiasdatter

Falster

 

 

 Portmand

Oldemor

Karen Nielsdatter

Portmand

Tipoldefar

Niels Portmand

I Tjørnelunde

Levede 1476

 

 Qvitzov

Farmor

Abel Didriksdatter

(Qvitzov)

Enke 1535

 Ulftange

Tipoldemor

Kirsten Eriksdatter

Ulftange

(Våben: Lindenow)

 

 

 

Oldefar

Didrik Jensen

Høvedsmand

Levede 1489

Tipoldefar

Jes Madsen

I Holløse

Levede 1451

 Dresselberg

Far

Niels Andersen

(Dresselberg)

Til Lyngbygård

+1594

 

 Dyre

 

Tipoldemor

?

 

 

 Basse

Oldemor

Kirsten Andersdatter

(Basse)

Tipoldefar

Anders Pedersen

I Drøsselberg

Nævnt 1471

 

 

Farfar

Anders Henriksen

I Lyngbylille

Nævnt 1523

 ?

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Henrik Jensen

I Lyngby

Nævnt 1497

Tipoldefar

Jens Henriksen

 

 

 

Fyrendal kirke, Sjælland. Epitafium 1630. Slægtstavle for Karen Grubbe

 

Gift 1591 med

Vilhelm Dresselberg

Til Vindinge

+1620

 

 

 Hvide

Tipoldemor

Margrethe Ottesdatter

(Hvide)

 

 

 Brostrup

Oldemor

Sidsel Teusdatter

Brostrup

Levede 1552

Tipoldefar

Teus Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1506

 

 Giedde

Mormor

Margrethe Knudsdatter

Giedde

 Baad

Tipoldemor

Helene Knudsdatter

 

(Våben som Baad)

 

 

 

Oldefar

Knud Lauridsen Giedde

Til Røgle

+1545

Tipoldefar

Laurids Thorstensen

(Giedde)

Til Røgle

Levede 1514

 Laxmand

Mor

Else Bjørnsdatter

(Laxmand)

1543-1575

 

 Bølle

Tipoldemor

Else Madsdatter

Bølle

 

 

 Skalder

Oldemor

Merete Bjørnsdatter

Skalder

Tipoldefar

Bjørn Skalder

Til Osby

Nævnt 1504

 

 

Morfar

Bjørn Steensen

(Laxmand)

til Hofdal

Levede 1541

 Ribbing

Tipoldemor

Beate Poulsdatter

Ribbing

 

 

 

Oldefar

Steen Steensen

(Laxmand)

+1521

Tipoldefar

Steen Pedersen

Til Ljungstorp

Navn

Karen Eilersdatter

Grubbe

1568-1630

 

 

 Grubendal

Tipoldemor

Elsebe Henningadatter

Grubendal

+1513

 

 

 Godov

Oldemor

Regitze Olufsdatter

Godov

Nævnt 1513

Tipoldefar

Oluf Pedersen (Godov)

Til Hødvit

 

 Ulfeld

Farmor

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

 Sverin

Tipoldemor

Mete Pallesdatter

Sverin

+1469

 

 

 

Oldefar

Palle Andersen (Ulfeld)

Til Mullerup

+før 1513

Tipoldefar

Anders Eriksen

Til Kogsbølle

+1456

 Grubbe

Far

Eiler Grubbe

Til Lystrup

1532-1585

 

 Glob

Tipoldemor

Else Jensdatter

Glob

+1455

 

 

 Bille

Oldemor

Karen Eriksdatter

Bille

Enke 1516

Tipoldefar

Erik Bille

Til Solbjerg

+1456

 

 

Farfar

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

 Blaa

Tipoldemor

Anne Sivertsdatter

(Blaa)

 

 

 

Oldefar

Niels Grubbe

Til Alslev

Levede 1503

Tipoldefar

Peder Grubbe

Til Alslev

Levede 1458

 

 

 

 

Fyrendal kirke, Sjælland. Epitafium 1630

 

Vilhelm Dresselberg og Karen Grubbe

 

 

 

Vilhelm Dresselberg til Vognserup, Vindinge

og Hjulerød studerede i udlandet.

1572-88 var han sekretær i kancelliet.

1605 var han landsdommer i Sjælland.

1605-15 var han lensmand på Ringsted Kloster.

Han døde 1620 som slægtens sidste mand.

Med Karen Grubbe fik han 7 børn,

hvoraf kun en datter overlevede. 

 

 

 

 

Heraldik på Epitafiet

 

 

Vilhelm Dresselberg

 

 

 

Karen Grubbe

 

 

Basse. Knob. Qvitzow. Rud. Dresselberg

 

 

 

Grubbe. Laxmand. Ulfeld. Giedde. Bille

 

Banner. Skalder 

 

 

Portmand. Godov

 

 

 

Baad. Brostrup 

 

 

?. Ahlefeldt

 

 

 

Ulfstand. Ribbing

 

 

 

Ulfstange. Glob

 

 

Thott.   Dyre.     Sappi.    Falster.    Brahe

 

 

 

Hvide.  Grubendal.  Bølle.  Sverin.   Bryske

 

 

Adelsårbogen har 2 tomme felter for 2 af Vilhelm Dresselbergs tipoldemødre,

som epitafiet udfylder med et blå våben med gul bjælke og et Dyre-våben.

De samme våben er på broderen Anders Dresselbergs epitafium i Kundby kirke.

Jeg er lidt usikker på Portmand-våbenet, som også kan ligne Basse-våbenet.

 

Af Karen Grubbes 16 våben er der 2 uoverensstemmelser med Adelsårbogen,

som har Blaa og ”Baad”, hvor epitafiet har Ahlefeldt og Bryske.