Fuglse kirke, Lolland. Gravsten. Slægtstavler for Axel Gøye og Karen Thott

 

Gift 1. gang med

Inger/Karen Ottesdatter

Kabel

 

Gift 2. gang med

Øllegård Krumpen

 

 

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

Oldefar – MMF

 

 

?

 

Mor – M

?

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

Oldefar – MFF

 

Kvinde

Karen Madsdatter

Thott

(kan ikke verificeres)

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

Oldefar – FMF

 

 Thott

Far – F

Mads

 

Oldemor – FFM

 

 

Farfar – FF

Oldefar – FFF

 

Gift 3. gang med

 

 

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

?

Oldefar – MMF

 Kabel

Mor – M

Inger Lydersdatter

Kabel

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

Lyder Kabel

Foged

+1389

Oldefar – MFF

Mand

Axel Mogensen Gøye

Til Krenkerup

+1411

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

?

Oldefar – FMF

 Gøye

Far – F

Mogens Gøye

Til Krenkerup

Nævnt 1381

 

 

Oldemor – FFM

?

 

 

 

Farfar – FF

N.N. Staverskov Gøye

 

Oldefar – FFF

N.N.

 

 

 

 

 

 

Fuglse kirke, Lolland.

 

Gravsten over Axel Gøye og Karen Thott

 

      

 

Axel Mogensen Gøye til Krenkerup

samlede meget gods på Lolland.

1397 var han kun væbner, men 1398 ridder.

Han var gift 3 gange og fik 7 børn.

 

2 våben: Gøye, Thott