Frederiksborg Museum. Brudekiste. Slægtstavle for Birgitte Rosensparre

 

Gift 1580 med

Predbjørn Gyldenstierne

Til Vosborg

1548-1616

 

 Rosenkrantz

Oldemor – MMM

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

 

 Munk

Mormor – MM

Ide Mogensdatter

Munk

+1529

Oldefar – MMF

Mogens Munk

Til Palsgård

+1588

 Rosenkrantz

Mor – M

Mette Olufsdatter

Rosenkrantz

+1588

 Thott

Oldemor – MFM

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1527

 

 

Morfar – MF

Oluf Nielsen Rosenkrantz

Til Vallø

1490-1545

Oldefar – MFF

Niels Eriksen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

+1516

Navn

Birgitte Steensdatter

Rosensparre

1560-1583

 

 Rønnow

Oldemor – FMM

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 Bille

Farmor – FM

Birgitte Steensdatter

Bille

+1553

Oldefar – FMF

Steen Basse Bille

Til Allinde

1446-1520

 Rosensparre

Far – F

Steen Rosensparre

Til Skarhult

1523-1565

 Saxtrup

Oldemor – FFM

Anne Axelsdatter

Saxtrup

Levede 1487

 

 

Farfar – FF

Jens Torbernsen Rosensparre

Til Skarhult

+1530

Oldefar – FFF

Torbern Jensen

Til Skarhult

Nævnt 1487

 

 

 

Frederiksborg Museum. Brudekiste 1580.

 

Våben for Birgitte Rosensparre

 

 

Birgitte Rosensparre blev 1580 gift med rigsråd Predbjørn Gyldenstierne

til Vosborg, Vrå, Totterupholm og Svaneholm.

Han og Birgitte Rosensparre fik 2 døtre.

 

2 våben: Rosensparre og Rosenkrantz

 

 

 

 Epitafium over Predbjørn Gyldenstierne, Birgitte Rosensparre og Mette Hardenberg

ses i Ulfborg kirke, Vestjylland

 

 

 

 

Birgitte Rosensparre