Frederiksborg Museum. Brudekiste. Slægtstavle for Christence Corfitzdatter Viffert

 

 

 

Gyldenstierne

Oldemor – MMM

Anna Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

 

 Podebusk

Mormor – MM

Jytte Predbjørnsdatter

Podebusk

+1573

Oldefar – MMF

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

Gyldenstierne

Mor – M

Anna Knudsdatter

Gyldenstierne

1544-1595

 Bille

Oldemor – MFM

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 

 

Morfar – MF

Knud Gyldenstierne

Til Ågård m.m.

+1568

Oldefar – MFF

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

Navn

Christence Corfitzdatter

Viffert

+1604

 

 Brahe

Oldemor – FMM

Holger Axelsdatter

(Brahe)

+1495

 

 Ulfstand

Farmor – FM

Christence Jensdatter

(Ulfstand)

+1544

Oldefar – FMF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 Viffert

Far – F

Corfitz Tønnesen Viffert

Til Næs

+1592

 Reventlow

Oldemor – FFM

Kirsten Knudsdatter

(Reventlow)

Til Brolykke

 

 

Farfar – FF

Tønne Tønnesen (Viffert)

Til Brolykke

+1536

Oldefar – FFF

Tønne Palnesen (Viffert)

Høvedsmand

Levede 1532

 

 

 

Frederiksborg Museum. Brudekiste.

 

 

Christence Viffert var datter af lensmand, landsdommer og rigsråd

 Corfitz Tønnesen Viffert til Næs og Anna Gyldenstierne,

hvis gravsten kan ses i Blenstrup kirke, Ålborg Amt.

 

Hun blev 1589 gift med Henrik Bille til Mogenstrup (1559-1592).

De fik en søn, der døde 1602 som 12 årig.

 

1601 blev hun gift med statholder Breide Rantzau til

Rantzausholm (1556-1618).

De fik også en søn, der døde 1632, 28 år gammel.

 

 

 

Våben for Christence Corfitzdatter Viffert

 

 

Fædrende våben: Ulfstand, Viffert

 

 

Mødrende våben: Gyldenstierne, Podebusk

 

Årstallet 1700 og bogstaverne ovenover må være

udtryk for, at kisten er blevet genbrugt.