Frederiksborg Museum. Kiste 1617/1672. Slægtstavler for Peder Munk og Sophie Brahe,

Manderup Brahe og Birgitte Trolle

 

 

  Rosensparre

Mormor

Birgitte Olufsdatter

Rosenssparre

1586-1645

  Rud

Mor

Mette Corfitzdatter

Rud
1606-1632

Morfar

Corfitz Rud

Til Sandholt m.m.

1573-1630

Kvinde

Birgitte Nielsdatter

Trolle

1631-1687. Friherreinde 1672

 Munk

Farmor

Anne Poulsdatter

Munk (Lange)

1580-1641

  Trolle

Far

Niels Trolle

Til Trolholm

1599-1667

Farfar

Børge Trolle

Til Trolholm

1557-1610

 

 Gyldenstierne

Mormor

Pernille Henriksdatter

Gyldenstierne

1576-1622

 Rosenkrantz

Mor

Mette Jakobsdatter
Rosenkrantz

1603-1646

Morfar
Jakob Eriksen Rosenkrantz

Til Arreskov

1567-1616

Mand
Manderup Brahe

Til Torbenfeld

1628-1666

 Gøye

Farmor

Margrethe Albrechtsdatter

Gøye

1556-1594

 Brahe

Far

Otte Brahe

Til Krogholm m.m.

1582-1642

Farfar

Peder Brahe

Til Krogholm

+1610

Brodersøn arvede hende

 

 

 

 Rosenkrantz

Mormor

Anne Ottesdatter

Rosenkrantz

1522-1589

 Gøye

Mor

Margrethe Albrechtsdatter

Gøye

1556-1594

Morfar

Albrecht Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1558

Kvinde

Sophie Pedersdatter

Brahe

1580-1638

 Bille

Farmor

Anne Esgesdatter

Bille

+1566

 Brahe

Far

Peder Brahe

Til Krogholm

+1610

Farfar

Jens Brahe

Til Vidsköfle

+1560

Gift 2. gang 1604 med

 Høeg

Mormor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

 Lykke

Mor

Kirsten Pedersdatter

Lykke

Levede 1570

Morfar

Peder Lykke

Til Fannerup

+1535

Mand

Peder Munk (Lange)

Til Estvadgård m.m.

1534-1623

 Rosenkrantz

Farmor

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+1535

 Munk

Far

Ludvig Munk

Til Palsgård

+1537

Farfar

Mogens Munk

Til Palsgård

+1558

 

 

 

Frederiksborg Museum. Kiste 1617/1672.

 

 

Museet har oplyst, at kisten 1617 blev malet til Peder Munk og
Sophie Brahe, der døde 1638 uden efterkommere.
Brodersønnen Manderup Brahe arvede hende og
1672 istandsatte Birgitte Trolle kisten.

Da kisten både er ommalet og restaureret senere kan man på
hjælmen se, at Munk/Lange også har været et Brahe-våben.

Og under Trolle-våbenet kan Brahe ses og SB for
Sophie Brahe ses over Rud-våbenet.

 

 

Våben for Peder Munk 1617

 

Rosenkrantz                      Munk/Lange (Brahe)

Peder Munk til Estvadgård, Søbygård, Sødringholm og Demstrup

var 1559 hofjunker. Han deltog i Syvårskrigen (1563-70) både

til lands og som løjtnant og admiral.

Han var fra 1565- lensmand på Odensegård, Åstrup, Stege (1568-96),

Elmelunde, Hals birk og Vestervig kloster.

1571 var han rigsråd, 1576 rigsadmiral, 1596-1609 rigsmarsk.

Med Sophie Brahe fik han 1 datter Kirsten (1608-1624).

 

 

Våben for Birgitte Trolle 1672
 

Trolle (Brahe)                                 Rud

Manderup Brahe til Torbenfeld med Toftholm, Søbygård og Haven

var 1645 udenlandsk, 1648-56 hofjunker, 1654-55 udenlandsk igen.

Han og Birgitte Trolle fik ingen børn.

 

Friherreinde Birgitte Trolle til Krumstrup mageskiftede 1668 Torbenfeld

til Kronen mod Rantzausholm, som hun 1672 omdannede til Baroniet

Brahetrolleborg, der efter hendes død 1687 overgik til

brodersønnen Frederik baron Trolle (1665-1700).