Frederiksborg Museum. Brudekiste 1682. Slægtstavle for Sophie Amalie Friis

 

Gift 1682 med

Johan Rantzau

Til Bramminge

1650-1708

 

 Rantzau

Oldemor – MMM

Lisbeth Sophie

Rantzau

1587-1652

 

 Lindenov

Mormor – MM

Christence Hansdatter

Lindenov

1615-1681

Oldefar – MMF

Hans Johansen Lindenov

(den rige) til Gaunø

1573-1642

 Gyldenstierne

Mor – M

Øllegård Axelsdatter

Gyldenstierne

1637-1697

 Huitfeldt

Oldemor – MFM

Øllegård Jacobsdatter

Huitfeldt

1582-1619

 

 

Morfar – MF

Axel Gyldenstierne

Til Ljungby m.m.

1604-1637

Oldefar – MFF

Knud Gyldenstierne

Til Tim m.m.

1573-1636

Navn

Sophie Amalie

Friis

1651-1696

 

 Huitfeldt

Oldemor – FMM

Anne Pedersdatter

Huitfeldt

 

 

 Wittorp

Farmor – FM

Barbara Hansdatter

Wittorp

1591-1653

Oldefar – FMF
Hans Wittorp

Til Projenstorf

+1624

 Friis

Far – F

Christian Friis

Til Ljungbygård

1617-1657

 Bjørn

Oldemor – FFM

Else Bjørnsdatter

(Bjørn)

1558-1594

 

 

Farfar – FF

Christian Friis

Til Kragerup.

1581-1639

Oldefar – FFF

Jørgen Friis

Til Krastrup m.m.

+1616

 

 

 

Frederiksborg Museum. Brudekiste 1682.

 

 

Sophie Amalie Friis var datter af Christian Friis til Ljungbygaard og Vaar.  
1640 var han Hofjunker, 1644 Ritmester og deltog i Forsvaret af Fyen og
 felttoget i Skaane. 1651 var han Oberst og blaa .Ridder,

1653—57 Lensmand på Mariager Kloster.

 

Hun blev 1682 gift med Johan Rantzau til Bramminge og Frydendal.
1676 var han ritmester, 1678 oberst og chef for Rostjenesten, 1680 for 1. sjæll. Rytterreg.
 1701 Chef for det danske Hjælpekorps i Nederlandenene,
1703 chef for 2. sjæll. Rytterreg., 1705 generalløjtnant og hvid Ridder.

De fik 2 børn: Christian og Christiane.

 

 

Våben for Sophie Amalie Friis

 

 

Fædrene våben: Friis, Wittorp, Bjørn, Huitfeldt

 

 

 

Mødrende våben: Gyldenstierne, Lindenov,
Huitfeldt, Ranzau