Frederiksborg Museum. Brudekiste 1653. Slægtstavle for Anne Sophie Krabbe  

Gift 1653 med
Christian Urne

Til Årsmarke m.m.
1628-1669

 

 Gøye

Oldemor – MMM

Margrethe Albretsdatter

Gøye

+1594

 

 Brahe

Mormor – MM

Mette Pedersdatter

Brahe

1579-1641

Oldefar – MMF

Peder Brahe

Til Krogholm

+1610

 Marsvin

Mor – M

Karen Ottesdatter

Marsvin

1610-1680

Gyldenstierne

Oldemor – MFM

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

 

 

Morfar – MF

Otte Marsvin

Til Dybæk m.m.

1573-1647

Oldefar – MFF

Jørgen Marsvin

Til Hollungegård

+1581

Kvinde

Anne Sophie Iversdatter

Krabbe

1636-1700

 

 Juel

Oldemor – FMM

Anne Pallesdatter

Juel

+1576

 

 Friis

Farmor – FM

Sophie Jørgensdatter

Friis

1576-1611

Oldefar – FMF

Jørgen Friis

Til Krustrup

+1515

 Krabbe

Far – F

Iver Krabbe

Til Jordberga m.m.

1602-1666

 Ged

Oldemor – FFM

Karen Jakobsdatter

Ged

+1587

 

 

Farfar – FF

Tage Krabbe

Til Rössjöholm

1553-1612

Oldefar – FFF

Mogens Krabbe

Til Vegholm

1513-1564

 

 

Frederiksborg Museum. Brudekiste 1653.

Våben for Anne Sophie Krabbe  

Anne Sophie Krabbe var datter af Iver Krabbe til Jordberga, Krageholm,
 Fulltofta, Högestad, Gunderslevholm og Vemmetofte.
1628 var han ritmester, 1629-36 forlenet med Laholm Slot,
1636-45 med Varberg Slot, slog 1645 svenskerne ved Kungsbacka i Halland,
måtte samme år overgive Varberg Slot, 1646-58 forlenet med Båhus,
1648 ridder, underskrev 1660 erklæringen om håndfæstningen,
1662-1664 statholder i Norge og forlenet med Akershus.

 

Hun blev 1653 gift med Christian Urne til Årsmarke,
Søbysågård, Nielstrup, Lundegård,Næsø, Kjærbo og Lysager.
1657 var han landsdommer på Fyn.
1658 var han kommissær, som førte opsyn med svenskerne.
De fik 4 børn, 2 piger, der døde som små, og
 2 sønner Christoffer og Iver, der begge døde efter en udlandsrejse. 

Kisteplade over Anne Sophie Krabbe ses i Nørre Søby, Fyn

 

    

2 våben: Krabbe og Marsvin