Frederiksborg Museum. Brudekiste 1618. Slægtstavle for Birgitte Esgesdatter Brok

 

Gift 1618 med

Tyge Brahe

Til Mattrup

1593-1640

 

 Banner

Oldemor – MMM

Magdalene Eriksdatter

Banner

+1597

 

 Krabbe

Mormor – MM

Anne Iversdatter

Krabbe

+1625

Oldefar – MMF

Iver Krabbe

Til Østergård m.m.

+1561

  Viffert

Mor – M

Christence Axelsdatter

Viffert

1561-1624

 Ulfstand

Oldemor – MFM

Christience Jensdatter

Ulfstand

+1544

 

 

Morfar – MF

Axel Tønnesen Viffert

Til Axelvold

+1580

Oldefar – MFF

Tønne Tønnesen

Til Brolykke

+1536

Kvinde

Birgitte Esgesdatter

Brok

1601-1639

 

 Krummedige

Oldemor – FMM

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

 

 Bille

Farmor – FM

Margrethe Esgesdatter

Bille

+1595

Oldefar – FMF

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

  Brok

Far – F

Esge Brok

Til Estrup m.m.

1560-1625

 Podebusk

Oldemor – FFM

Jytte Predbjørnsdatter

Podebusk

+1573

 

 

Farfar – FF

Lage Nielsen Brok

Til Estrup m.m.

+1565

Oldefar – FFF

Niels Lagesen Brok

Til Estrup m.m.

+1534

 

 


Frederiksborg Museum. Brudekiste 1618.

 

 

Esge Brok til Estrup, Essenbæk Kloster, Skjersø, Hungstrup ,  Hevringholm,
 Rygård, Nielstrup ,Vemmetofte, Valden,  Ørtofte.
 Han tjente som krigskommissær under Kalmarkrigen, deltog i  fredsforhandlingerne
og blev jævnlig brugt i diplomatiske og andre sendelser.

Han var sidste mand af slægten og tog våbnet med sig i graven.
Han og Christence Viffert fik 8 børn. Nævnt er en søn, der døde ung og 4 overlevende døtre:

Jytte Brok (1595-1640), gift 1614 med Jørgen Skeel til Hegnet (1578-1631)
Margrethe Brok (1596-1615), forlovet 1611 med Steen Rosensparrre til Skarholt (+1612)
Birgitte Brok (1601-1639), gift 1618 med Tyge Brahe til Mattrup (1593-1640)
Lisbet Brok (1603-1652), gift 1621 med Frands Lykke til Overgård m.m. (+1655)

 

Våben for datter af Esge Brok og Christence Viffert

 

      

Ud fra årstallet 1618 må kisten være for Birgitte Brok, gift med
Tyge Brahe til Mattrup, Tosterup, Gundestrup,
Eskebjerg, Vedtofte og Vemmetofte.
Han var forlenet med Skivehus og Tryggevælde.
1638 blev han vurderet til 3500 Td.Htk,
men arvingerne måtte gå fra arv og gæld efter ham.
De fik 6 børn, hvoraf 3 døde som små.