Frederiksborg Museum. Anetavle. Slægtstavle for Kong Christian 3

 

Gift 1525 med

Dorothea af

Sachsen-Lauenburg

1511-1571

 

 

 Ungarn

Tipoldemor – MMMM

Elisabeth

Af Ungarn/Böhmen

1409-1442

 

 

 Ungarn

Oldemor – MMM

Anne af

Ungarn

1432-1462

Tipoldefar – MMMF

Albrecht 2 af Habsburg

1397-1439

Tysk konge 1438-39

 

 Sachsen

Mormor – MM

Elisabeth/Margaret af

Sachsen-Thüringen

1449-1501

Braunschweig

Tipoldemor – MMFM

Catharine af

Braunschweig-Lüneburg

 

 

 

Oldefar – MMF

Landgreve Wilhelm 3

den tapre af

Sachsen-Thüringen

1425-1482

Tipoldefar – MMFF

Markgreve Friedrich 1

den stridbare

af Sachsen

1370-1428

 Brandenburg

Mor – M

Anna

Af Brandenburg

1487-1514

 

 Østrig

Tipoldemor – MFMM

Katharina

Af Østrig

1423-1493

 

 

 Baden

Oldemor – MFM

Margaret

Af Baden

1431-1457

Tipoldefar – MFMF

Markgreve Karl 1

Af Baden-Baden

+1475

 

 

Morfar – MF

Johann 2 Cicero

Af Brandenburg

1455-1499

 Bayern

Tipoldemor – MFFM

Elisabeth af

Bayern-Landshut

1383-1442

 

 

 

Oldefar – MFF

Albrecht 3 Achilles

Af Brandenburg

1414-1486

Tipoldefar – MFFF

Kurfyrst Friedrich 1

Af Brandenburg

1371-1440

Navn

Christian 3

Konge af Danmark

1503-1559

 

 

 Liegnitz

Tipoldemor – FMMM

Barbara

Af Liegnitz

1372-1436

 

 

 Sachsen

Oldemor – FMM

Barbara

af Sachsen-Wittenberg

1405-1465

Tipoldefar – FMMF

Kurfyrst Rudolf 3

Af Sachsen-Wittenberg

+1419

 

 Brandenburg

Farmor – FM

Dorothea

Af Brandenburg

1430-1495

 Bayern

Tipoldemor – FMFM

Elisabeth

Af Bayern-Landshut

1383-1442

 

 

 

Oldefar – FMF

Markgreve Johan

Af Brandenburg

1406-1464

Tipoldefar – FMFF

Kurfyrst Friedrich 1

Af Brandenburg

1371-1440

 Danmark

Far – F

Frederik 1

Konge af Danmark

1471-1533

 

Braunschweig

Tipoldemor – FFMM

Catharine/Elisabeth af

Braunschweig-Lüneburg

+1423

 

 

  Slesvig-Ho.

Oldemor – FFM

Hedevig

Af Slesvig- Holsten

1398-1436

Tipoldefar – FFMF

Gerhardt 6

Af Holsten

1370-1404

 

 

Farfar – FF

Christian 1

Af Danmark

1425-1481

 Hohnstein

Tipoldemor – FFFM

Agnes af

Hohnstein-Heiringen

1360-1404

 

 

Oldenburg

Oldefar – FFF

Didrik den lykkelige

Af Oldenburg

1390-1440

Tipoldefar – FFFF

Grev Christian 6

Af Oldenburg

+1423

 

 

 

Frederiksborg Museum. Anetavle. Slægtstavle for Dronning Dorothea

 

Gift 1525 med

Christian 3

Konge af Danmark

1503-1559

 

 

 Mähren

Tipoldemor – MMMM

Maria

Af Masovia/Mähren

 

 

 Pommern

Oldemor – MMM

Sophia af

Pommern-Stettin

1435-1497

Tipoldefar – MMMF

Hertug Bogislaw 9

Af Pommern-Stettin

1407/10-1446

 

 Pommern

Mormor – MM

Katharina

Af Pommern-Stettin

+1526

 Sachsen-La.

Tipoldemor – MMFM

Sophia af

Sachsen-Lauenburg

+1462

 

 

 

Oldefar – MMF

Hertug Erich 2

Af Pommern-Stettin

1425-1474

Tipoldefar – MMFF

Hertug Wartislaw 9

Af Pommern-Stettin

1400-1457

Braunschweig

Mor – M

Katharina

Af Braunschweig

1488-1563

 

Schwarzburg

Tipoldemor – MFMM

Anna von

Schwarzburg

1416-1482

 

 

 Stolberg

Oldemor – MFM

Elisabeth

Til Stolberg

1428-1520/21

Tipoldefar – MFMF

Grev Botho den ældre

Til Stolberg

1375-1455

 

 

Morfar – MF

Heinrich 1 den ældre

Af Braunscweig-Wolfenbüttel

1463-1514

 Brandenburg

Tipoldemor – MFFM

Celilie von Hohenzollern

Af Brandenburg

1405-1449

 

 

 

Oldefar – MFF

Wilhelm 2 af

Braunschweig-Lüneburg

1425-1503

Tipoldefar – MFFF

Wilhelm 1

Af Braunschweig

1392-1482

Navn

Dorothea af

Sachsen-Lauenburg

1511-1571

 

 

Braunschweig

Tipoldemor – FMMM

Katharine af

Braunschweig-Lü.

1395-1442

 

 

 Sachsen

Oldemor – FMM

Katharine

Af Sachsen

1421-1476

Tipoldefar – FMMF

Kurfyrst Friedrich 1

Den stridbare

Af Sachsen

1370-1428

 

 Brandenburg

Farmor – FM

Dorothea

Af Brandenburg

1448-1519

 Bayern

Tipoldemor – FMFM

Elisabeth af

Bayern-Landshut

1383-1442

 

 

 

Oldefar – FMF

Kurfyrst Friedrich 2

Af Brandenburg

1413-1471

Tipoldefar – FMFF

Kurfyrst Friedrich 1

Af Brandenburg

1371-1440

 Sachsen-La.

Far – F

Hertug Magnus 1

Af Sachsen-Lauenburg

1470-1543

 

 Mähren

Tipoldemor – FFMM

Sophie

af Holstein

eller

Af Masovia/Mähren

 

 

 Pommern

Oldemor – FFM

Adelheid

Af Pommern

1410-1445

Tipoldefar – FFMF

Bogislaw 8 af

Pommern-Rügenwalde

1364-1418

 

 

Farfar – FF

Hertug Johann 4

Af Sachsen-Lauenburg

1439-1507

Braunschweig

Tipoldemor – FFFM

Catharine/Sophia af

Braunschweig-Lüneburg

1358-1416

 

 

 

Oldefar – FFF

Bernhardt 2

Af Sachsen-Lauenburg

1436-1463

Tipoldefar – FFFF

Erich 4

Af Sachsen-Lauenburg

1354-1412

 

 

 

Sønderborg Slotskapel. Nu Frederiksborg Museum. Anetavle

 

 

 


Christian 3. havde tidlig vist, at han satte reformationens gennemførelse over alt andet.
Da han ved faderens død fik magten i hertugdømmerne, sørgede han først for,
at den nye læres udbredelse sikredes.

Et år efter faderens død, som udløste borgerkrigen fra 1534 - 1536 og som kaldes Grevens Fejde,
blev den både modne og mådeholdne mand, af en del af de danske rigsråder og
lavadelsmænd opfordret til at modtage kronen.
Christian 3 kunne i august 1536 holde sit indtog i en udsultet København,
Grevens Fejde var overstået.

Kort efter sit indtog i København holdt Christian 3. et møde med Johan Rantzau og sine tyske rådmænd.
Her bestemte man at fængsle bisperne. De verdslige råd skulle også have været fængslede,
men slap for det, da de alle straks lovede at finde sig i bispemagtens ophævelse,
og den evangelske kirkeordnings indførelse. De fængslede bisper løslodes snart efter,
da de gav samme tilsagn, undtaget Joakim Rønnov, der holdtes i fængsel til sin dødsdag.

Ved dette statskup opnåede kongen både, at kirken lagdes under ham, hvad rigets usle
financielle tilstand næsten nødvendiggjorde, og at rigsrådet, der nu kun talte verdslige medlemmer,
blev underordnet under kongemagten.

Den nye ordning blev fastslået i håndfæstningen, vedtaget mellem kongen og rådet, og recessen
vedtaget på en rigsdag, bestående af 400 adelsmænd, 200 borgere og 500 bønder,
som holdtes i København i oktober 1536.

Kongens magt var forøget overordentligt. Straks inddroges bispegodset og efterhånden klostergodset.
I de første år efter 1536 støttede Christian 3. sig til holstenske rådgivere, men senere udsonede han
sig med den danske adel, og de tyske rådgivere, deriblandt Johan Rantzau, trak sig tilbage.

I det hele brugte han sin store magt med mådehold. Han var et mønster på gudsfrygt, og ved
sit hof tålte han ikke drik og udsvævelser.
Sine kræfter viede han især til at bringe kirkevæsnet på fode. Hans uvenner kaldte ham "Præstekongen".
Han døde på Koldinghus i 1559 og blev gravsat i St. Knuds Kirke i Odense,
overført i 1578 til Roskilde Domkirke.

Han blev 1525 gift med Dorothea af Sachsen-Lauenburg (1511-71). De fik børnene:

Anna,1532-85, 1548 gift 1548 med kurfyrste August af Sachsen.
Frederik 2, 1534-88, senere konge
Magnus, 1540-83, konge af Livland og 1573 gift med Marija af Rusland.
Hans, 1545-1622, hertug af Slesvig-Holsten, gift 1568 med Elisabeth af Braunschweig.
2 gang 1588 med Agnes Hedevig af Anhalt.
Dorothea, 1546-1617, gift med hertug Wilhelm af Braunschweig- Lüneburg.

 

 

Christian 3 og Dorothea

 

 

 

Dorothea af Sachsen-Lauenburg har fået de 3 danske løver med i sit våben.

 

 

 

Christian 3 omgivet af sine forældre: Frederik 1 af Danmark og Anna af Brandenburg

 

 

Christian 1 og Dorothea af Brandenburg med forældre og bedsteforældre

 

 

Chr./Oldenburg-Ag./Hohnstein. Gerh/Holstein-Ca/Braunschweig. Frederik/Brandenb-El/Bayern. Rudolf/Sachsen-B./Liegnitz

Didrik af Oldenburg-Hedevig af Slesvig Johan af Brandenburg-Barbara af Sachsen

Christian 1 af Danmark-Dorothes af Brandenburg

 

 

 

Christian 1 af Danmark-Dorothea af Brandenburg

 

 

Christian 1 af Danmarks forældre og bedsteforældre

 

 

Christian 2 af Oldenburg-Agnes af Hohnstein, Gerhardt 6 af Holsten-Catharine af Braunschweig


Didrik af Oldenburg- Hedevig af Slesvig-Holsten

 

Dorothea af Brandenburgs forældre og bedsteforældre

 

 

Frederik 1 af Brandenburg-Elisabeth af Bayern, Rudolf 3 af Sachsen-Barbara af Liegnitz

 

Johan af Brandenburg- Barbara af Sachsen

 

 

Johan 2 af Brandenburg og Elisabeth af Sachsen med forældre og bedsteforældre

 

 

Fr./Brandenburg-El./Bayern Karl/Baden-Ka./Østrig Fr./Sachsen-Ca./Braunschweig Albrecht/Tyskland-E/Ungarn

(Margaret af Badens (MFM) forældre var efter Wikipedia Jakob 1 af Baden-Baden(1417-1453) og Catharine af Lorraine)

 

Albrecht af Brandenburg-Margaret af Baden (MFM) William af Sachsen-Anne af Ungarn

 

Johann 2 af Brandenburg-Elisabeth af Sachsen

 

 

 

Johann 2 af Brandenburg-Elisabeth af Sachsen

 

 

Johann 2 af Brandenburgs forældre og bedsteforældre

 

 

Friedrich 1 af Brandenburg-Elisabeth af Bayern, Karl af Baden-Katharina af Østrig

Albrecht 3 af Brandenburg-Margaret af Baden

 

 

Elisabeth af Sachsens forældre og bedsteforældre

 

 

Friedrich 1 af Sachsen-Catharine af Braunschweig, Albrechr 2 af Tyskland-Elisabeth af Ungarn

William 3 af Sachsen-Anne af Ungarn

 

 

Dorothea af Sachsen-Lauenburg

 

 

Dorothea af Sachsen omgivet af sine forældre: Magnus 1 af Sachsen og Katharine af Braunschweig.

 

 

Johann 4 af Sachsen-Lauenburg og Dorothea af Brandenburg med forældre og bedsteforældre

 

 

Eric/Sachsen-Ca./Braunschweig. Bo/Pommern-S./Masovia. Fr./Brandenburg-E./Bayern. Fr./Sachsen-Ka/Braunschweig

(Efter Wikipedia var Bogislaw 8 (FFMF) gift med Sophie af Holsten).

 

Bernhardt af Sachsen-Adelheid af Pommern Friedrich 2 af Brandenburg-Katharine af Sachsen

 

Johann 4 af Sachsen-Dorothea af Brandenburg

 

 

Johann 4 af Sachsen-Dorothea af Brandenburg

 

 

Johann 4 af Sachsens forældre og bedsteforældre

 

 

Erich 4 af Sachsen-Catharine af Braunschweig, Bogislaw 8 af Pommern-Sophie af Mähren

Bernhardt 2 af Sachsen-Adelheid af Pommern

 

 

Dorothea af Brandenburgs forældre og bedsteforældre

 

 

Friedrich 1 af Brandenburg-Elisabeth af Bayern, Friedrich 1 af Sachsen-Katharina af Braunschweig

Friedrich 2 af Brandenburg-Carharina af Sachsen

 

 

Heinrich 1 af Brandenburg og Katharina af Pommern med forældre og bedsteforældre

 

 

Wi./Braunschweig-Ce/Brandenburg. Bo./Stolberg-A/Schwarzburg. War/Pommern-So/Sachsen. Bo./Pommern-Ma/Masovia

 

Wilhelm 2 af Braunschweig-Elisabeth af Stolberg Erich 2 af Pommern-Sophia af Pommern

 

Heinrich 1 af Braunschweig-Katharina af Pommern

 

 

 

Heinrich 1 af Braunschweig-Katharina af Pommern

 

 

Heinrich 1 af Braunschweigs forældre og bedsteforældre

 

 

Wilhelm 1 af Braunschweig-Cecilie af Brandenburg, Botho af Stolberg-Anna af Schwarzburg

Wilhelm 2 af Braunschweig-Elisabeth af Stolberg

 

 

Katharina af Pommerns forældre og bedsteforældre

 

 

Wartislaw 9 af Pommern-Sophia af Sachsen, Bogislaw 9 af Pommern-Maria af Mähren

(Der står dog Bogislaw 8 og Sophie af Mähren på tavlen)

Erich 2 af Pommern-Sophia af Pommern

 

 

 

 

Anetavlen på Frederiksborg Museum over dronning Dorothea

 

 

 

 

 

Kopi af anetavlen for Christian 3 og dronning Dorothea

 

 

Anetavlen er ved at blive kopieret til Sønderborg Slotskapel, hvor originalen er fra.
Arbejdet skal være færdigt til april 2010.

 

 

 

Den færdige tavle i Sønderborg slotskapel

 

 

 

 

 

Anetavlen på Frederiksborg Museum over kong Christian 3

 

 

 

 

 

Anetavle på Nyborg Slot over kong Christian 3

 

 

På Nyborg Slot er en kopi af Christian 3s anetavle.

Originalen befinder sig som krigsbytte på Vadstena Slot, Sverige.

 

 

Litteratur: Peter Dragsbo (red.): Christian III og Dronning Dorotheas

anetavle i Sønderborg Slotskirke. 2010.