Fraugde kirke, Fyn. Epitafium 1620. Slægstavle for Peder Marsvin

 

Gift 1608 med

Mette Axelsdatter

Brahe

1590-1622

 

 

 Holck

Tipoldemor

Sophie Christiernsd.

Holck

Levede 1541

 

 

 

 

 Sture

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

Tipoldefar

Claus Sture

Til Gammelgård

+1508

 

 Gøye

Mormor

Helvig Mogensdatter

Gøye

+1597

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

 

 

 

 

Oldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

Tipoldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

Gyldenstierne

Mor

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

 

 Frille

Tipoldemor

Ermegård Eggertsd.

Frille

+1504

 

 

 Bille

Oldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

Tipoldefar

Bent Bille

Til Søholm

1440-1494

 

 

Morfar

Otte Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1551

  Skinkel

Tipoldemor

Hilleborg Skinkel

+1494

 

 

 

Oldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup

+1517

Tipoldefar

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Navn

Peder Marsvin

Til Hollufgård

1578-1614

 

 

 Rotfeld

Tipoldemor

Tale Eriksdatter

Rotfeld

 

 

 Tornekrands

Oldemor

Karen Christensdatter (Tornekrands)

Levede 1514

Tipoldefar

Christiern Mikkelsen

Til Kyø

Nævnt 1468

 

 Hollunger

Farmor

Helle Tagesdatter

Hollunger

+1556

 Skalder

Tipoldemor

Bodil Mortensdatter

(Skalder)

 

 

 

Oldefar

Tage Hollunger

Til Bramme

Levede 1504

Tipoldefar

Henrik Andersen

Til Jordbjerg

Nævnt 1419

 Marsvin

Far

Jørgen Marsvin

Til Hollufgård

1527-1581

 

 Grubbe

Tipoldemor

1. Christine Grubbe

2. Anne Nielsdatter

Grubbe

 

 

 Passow

Oldemor

Anne Andersdatter

Passow

Enke 1528

Tipoldefar

Anders Jensen Passow

Nævnt 1471

 

 

Farfar

Peder Marsvin

Til Lindved

+1528

 Bryske

Tipoldemor

Margrethe Jørgensd.

Bryske

Søster:

Ellen Marsvin

1572-1649

 

 

Oldefar

Jørgen Marsvin

Til Lindved

+1524

Tipoldefar

Peder Marsvin

Til Lindved

+1477

 

 

 

Fraugde kirke, Fyn. Epitafium 1620. Slægtstavle for Mette Brahe

 

Gift 1608 med

Peder Marsvin

1578-1614

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

 

 

 Krabbe

Oldemor

Anne Tygesdatter

Krabbe

1509-1543

Tipoldefar

Tyge Krabbe

Til Bustrup

1474-1541

 

 Rønnow

Mormor

Anne Eilersdatter

Rønnow

1541-1609

 Hardenberg

Tipoldemor

Mette Joachimsdatter

Hardenberg

Levede 1549

 

 

 

Oldefar

Eiler Rønnow

Til Hvidkilde m.m.

+1565

Tipoldefar

Markvard Rønnow

Til Hvidkilde

+1506

 Hardenberg

Mor

Kirsten Eriksdatter

Hardenberg

+1639

 

 Skram

Tipoldemor

Kirsten Nielsdatter

Skram

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Karen Eriksdatter

Rosenkrantz

+1549

Tipoldefar

Erik Styggesen

(Rosenkrantz)

Til Mattrup

+1535

 

 

Morfar

Erik Hardenberg

Til Vedtofte

1529-1604

 Rønnow

Tipoldemor

Anne Corfitzdatter

Rønnow

Nævnt 1530

 

 

 

Oldefar

Eiler Hardenberg

Til Vedtofte

1505-1565

Tipoldefar

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær m.m.

+1500 (Ditmarsken)

Navn

Mette Axelsdatter

Brahe

1590-1622

 

 

 Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1450

Tipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 

 Bille

Farmor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 Rønnow

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 

 

Oldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

Tipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde

1446-1520

 Brahe

Far

Axel Brahe

Til Elvedgård m.m.

1550-1616

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 

 

 Rud

Oldemor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

Tipoldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 

Farfar

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1518-1571

 Lunge

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 

 

 

Oldefar

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523

Tipoldefar

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

 

 

 

Peder Marsvin (1578-1614) og Mette Brahe (1590-1622)

 

Epitafium 1620 i Fraugde kirke

 

 

Peder Marsvin til Hollufgård og Aunsbjerg

studerede i Padua og Sienna. Han blev 1611 (Kalmarkrigen)

indkaldt til krigstjeneste under den fynske fane.

Med Mette Brahe fik han 4 børn.

 

 

 

Peder Marsvin

 

Mette Brahe

 

Adelsårbog

Epitafium

Adelsårbog

Epitafium

1. Marsvin

Marsvin

1. Brahe

Brahe

2. Gyldenstierne

Gyldenstierne

2. Hardenberg

Hardenberg

3. Hollunger

Hollunger

3. Bille

Bille

4. Gøye

Gøye

4. Rønnow

Rønnow

5. Passow

Passow

5. Rud

Rud

6. Bille

Bille

6. Rosenkrantz

Rosenkrantz

7. Tornekrands

Tornekrands

7. Ulfstand

Ulfstand

8. Sture

Sture

8. Krabbe

Krabbe

9. Bryske

Rotfeld

9. Lunge

Lunge

10. Skinkel

Frille

10. Rønnow

Skram

11. Skalder

Bryske

11. Rønnow

Rosenkrantz

12. Rosenkrantz

Bild

12. Hardenberg

Rosensparre

13. Grubbe

Hak

13. Rosenkrantz

Stormvasa

14. Frille

Grubbe

14. Skram

Hardenberg

15. Rotfeld

Grubendal

15. Trolle

Thott

16. Holck

Skinkel

16. Rosenkrantz

Trolle

 

 

 

 

 

 

 

  

                      1) Marsvin                           1) Brahe

                      2) Gyldenstierne                  2) Hardenberg

 

 

 3) Hollunger

4) Gøye

 

 

 

5) Passow

6) Bille

 

 

 

7)Tornekrans

8) Sture

 

 

 

15) Rotfeld

14) Frille 

 

 

9) Bryske

(Bild)

 

 

 

(Hak)

13) Grubbe

 3) Bille

4) Rønnow

 

 

 

5) Rud

6) Rosenkrantz

 

 

 

7) Ulfstand

8) Krabbe

 

 

 

9) Lunge

14) Skram 

 

 

13) Rosenkrantz

(Rosensparre)

 

 

 

(Stormvasa)

12) Hardenberg 

 

      

                         (Grubendal)                           (Thott)

                         10) Skinkel                            15) Trolle