Anetavler og heraldik til danske adelsslægter.

I kirkerne ses indimellem gravsten og epitafier,
der viser at denne adelsmand er begravet her
eller har ejet kirken. Gravsten er fra 1450-1600.
De ældste er med 2 våben og de senere 2 gange
16 våben (for adelsmanden og hustru).
De seneste har igen færre våben.

De efterfølges af epitafier af sandsten og træ.
Også på altertavler, prædikestole og stolegavle ses
kirkeejerens våben.

Chr. Axel Jensen har i sin bog: 
Danske adelige gravsten (1953) beskrevet de 
danske gravsten stilistisk.

Denne side omhandler gravsten og epitafier med
deres heraldik ud fra Danmarks Adelsårbog.
Desværre passer det ikke altid med kirkernes
sten og epitafier.

Send E-mail til Ane Krogh Nielsen

Links:

Heraldisk Selskab
Kirker i Danmark
Kirker i Aalborg stift
Kort over Danmarks kirker
Malede epitafier
Nordens kirker
Roskildes historie
Slægten Reventlow
Yesterdays Foto