Fodby kirke, Sjælland. Stole. Slægtstavler for Otto Reedtz-Thott og Karen Fønss

 

 

 

 

Kraft

Oldemor – MMM

Severine Dorothea

Kraft

1749-1810

 

 Dinesen

Mormor – MM

Frederikke Louise

Dinesen

1770-1833

Oldefar – MMF

Andreas Dinesen

Justitsråd

1737-1785

  Wedel-Heinen

Mor – M

Dorothea Frederikke Louise

von Wedel-Heinen

1796-1864

 

Berg

Oldemor – MFM

Anna Elisabeth Amalie

Berg

1708-1780

 

 

Morfar – MF

Jacob Wedel

Krigsråd

1731-1807

Oldefar – MFF

Claus Vedel

Provst

1669-1748

Kvinde

Karen Julie Elisabeth Frederikke Fønss

1814-1844

 

 

Sommer

Oldemor – FMM

Margrethe Sommer

 

 

Ring

Farmor – FM

Antoinette Elisabeth Dorothea

Ring

1776-1816

Oldefar – FMF

Jørgen Martinus Ring

Major

    Fønss

Far – F

Niels Basse Fønss

Til Hindsgavl. Kammerherre

1793-1858

 

Thrane

Oldemor – FFM

Else Sørensdatter

Thrane

1727-1773

 

  Fønss

Farfar – FF

Frederik Jørgen Fønss

Krigskommissær

1760-1798

Oldefar – FFF

Hans Pedersen Fønss

Til Løvenholm

1712-1791

Gift 1837 med

 

 Rosenkrantz

Oldemor – MMM

Anne Beate

Rosenkrantz

1707-1777

 

 Adeler

Mormor – MM

Frederikke Anna Sophie

von Adeler

1728-1805

Oldefar – MMF

Frederik von Adeler

Amtmand. Geheimeråd

1700-1766

 Woida

Mor – Manna Magdalene Beate

von Woida

1754-1826

 Klenow

Oldemor – MFM

Magdalene Sybille

von Klenow

 

 

Morfar – MF

Frederik Ludvig von Woida

Til Sophiendal. Geheimeråd

1698-1778

Oldefar – MFF

Ludvig Ernst von Woyda

Geheimeråd

1697-1778

Mand

Otto Reedtz-Thott

Lensbaron til Gaunø

1785-1862

 

  Pax

Oldemor – FMM

Cathrine Mette Holgersdatter Pax

1690-1730

 

 Rosenkrantz

Farmor – FM

Hendrikke Sophie Nielsdatter

Rosenkrantz

1715-1747

Oldefar – FMF

Niels Rosenkrantz

Til Rosenholm

1684-1746

 Reedtz-Thott

Far – F

Holger Reedtz-Thott

Til Stamhuset Gaunø

1745-1797

Fik navnet Reedtz-Thott 1786

  Juel

Oldemor – FFM

Birte Christine

Juel

1670-1732

 

 Reedtz

Farfar – FF

Peder Reedtz

Officer

1700-1780

Oldefar – FFF

Holger Reedtz

Etatsråd

1664-1707

 

 

 

 

Fodby kirke, Sjælland. Stole 1585/1840.

 

Heraldik for Otto Reedtz-Thott og Karen Fønss

 

      

 

Otto Reedtz-Thott var lensbaron til Gaunø.

Han var hofjægermester og kammerherre.

 Med Karen Fønss fik han 3 sønner. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Våben med skjoldholdere 

 

  

 

Reedtz-Thott med tyr og løve

 

 

 

Fønss med 2 ørne