Flensborg St. Marie kirke. Gravsten. Slægtstavle for Anna von Buchwald

 

Gift 1579 med

Hans Leve

Til Morsum

Dræbt 1599

 Leve

 

 Skram

Tipoldemor – MMMM

Kirsten Nielsdatter

Skram

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor – MMM

Berete Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1537

Tipoldefar – MMMF

Erik Styggesen

Til Mattrup

+1535

 

 Lindenov

Mormor – MM

Birgitte Hansdatter

Lindenov

 Emmiksen

Tipoldemor – MMFM

Margrethe Emmikesd.

(Emmiksen)

Enke 1477

 

 

 

Oldefar – MMF

Hans Johansen

Til Fovslet

+1536

Tipoldefar – MMFF

Johan Johansen

Til Fovslet

Nævnt 1460

 Reventlow

Mor – M

Anne Johansdatter

Reventlow

+1632

 

 Stake

Tipoldemor – MFMM

Margrethe Stake

 

 

 

 

 Buchwald

Oldemor – MFM

Abel von Buchwald

Levede 1519

Tipoldefar – MFMF

Detlev van Bokwolde

Til Neverstorf m.m.

+1500 (Ditmarsken)

 

 

Morfar – MF

Johan Reventlow

Til Gram m.m.

+1563

 Bjørn

Tipoldemor – MFFM

Sophie Jakobsdatter

Bjørn

Enke 1476

 

 

 

Oldefar – MFF

Joachim Reventlow

Til Rixdorf

+1519

Tipoldefar – MFFF

Detlev Reventlow

Til Gram m.m.

+1475

Navn

Anna Detlevsdatter

von Buchwald

+1597

 

 

 Oertzen

Tipoldemor – FMMM

Sophie von Qvitzow

Eller

Katharine von Oertzen

 

 

 Bülow

Oldemor – FMM

 Alheid Steffensdatter

von Bülow

+ efter 1500

Tipoldefar – FMMF

Steffen von Bülow

Til Wehningen

(Kan ikke verificeres)

 

 Ahlefeldt

Farmor – FM

Anne Hansdatter

von Ahlefeldt

+før 1547

 Heest

Tipoldemor – FMFM

Dorothea Lorentsdatter

Heest

Levede 1497

 

 

 

Oldefar – FMF

Hans von Ahlefeldt

Til Tørning len

1440-1500 (Hemmingstedt)

Tipoldefar – FMFF

Benedict von Ahlefeldt

Til Tørning

+1470

 Buchwald

Far – F

Detlev von Buchwald

Til Pronstorf

+1596

 

 Rantzau

Tipoldemor – FFMM

Margrethe Markvardsd.

Rantzau

Nævnt 1467

 

 

 Pogwisch

Oldemor – FFM

Margrethe Henningsd.

Pogwisch

Tipoldefar – FFMF

Henning Pogwisch

Til Farve

1418-1481

 

 

Farfar – FF

Henneke van Bokwolde

Til Pronstorf

+1547

 Sested

Tipoldemor – FFFM

Heylevich

Nævnt 1453

 

 

 

Oldefar – FFF

Henneke van Bokwolde

Til Wensin m.m.

Levede 1480

Tipoldefar – FFFF

Hinrik van Bokwolde

Til Wydole

+1449

 

 

 

 

Gravsten over Anna von Buchwald

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

     

 

Anne von Buchwald var gift med Hans Leve, men skilt i 1585.

Hun testamenterede 2000 Rdl. til sin søstersøn

Adolph Frederik Sested.

 

 

 

 

 

 

Litteratur: Klaus Krüger: Corpus der mittelalterlichen

Grabdenkmäler in Lübeck, Schleswig, Holstein

und Lauenburg (1100-1600). 1999.

 

 

Efter Krügers Corpus er der flg. våben med navne på stenen:

 

Hans Leve (tom) – Anna von Buchwald

 

Venstre side: Detlev von Buchwald (F)

Henneke von Buchwald – Anne von Ahlefeldt (FF, FM)

Hans von Ahlefeldt – Alheid von Bülow (FMF, FMM)

Henneke von Buchwald – Margarethe Sested (FFF, FFM)

Benedict Sested – Elisabeth Rantzau (FFMF, FFMM)

Steffen von Bülow – Katharine von Oertzen (FMMF, FMMM)

Benedict von Ahlefeldt – Katharine Heest ((FMFF, FMFM)

Detlev von Buchwald – Margaretha Pogwisch (FFFF, FFFM)

 

Højre side: Anna Reventlow (M)

Johan Reventlow – Birgitte Lindenov (MF, MM)

Hans Lindenov – Berete Rosenkrantz (MMF, MMM)

Christopher Rosenkrantz – Margaretha Skram (MMMF, MMMM)

Andreas Lindenov – Christina Hardenberg (MMFF, MMFM)

Joachim Reventlow – Abel von Buchwald (MFF, MFM)

Johan von Buchwald – Margaretha Stake (MFMF, MFMM)

Detlev Reventlow – Sophia Bjørn (MFFF, MFFM)

 

Der er en del uoverensstemmelser mellem Adelsårboges og

stenens navne, især med hensyn til tipoldeforældrene.

 

Henneke van Bokwolde (FFF) var efter Adelsårbogen gift

med Margrethe Pogwisch (FFM). Stenen har sat hende

som tipoldemor (FFFM)og gift med Detlev von Buchwald.

Den angivne Margrethe Sested  samt hendes fader

Benedict Sested kender Adelsårbogen ikke noget til.

 

Hans von Ahlefeldt (FMF) var gift 2 gange. Adelsårbogen

mener, at Anne von Ahlefeldt (FM) var datter af Elsebe

Rosenkrantz. Men stenen tilkendegiver, at moderen var

Alheid von Bülow (FMM). Hendes fader Steffen von Bülow

(FMMF) mener Adelsårbogen var gift med Sophie von

Qvitzow, hvor stenen har Katharina von Oertzen.

 

Stenen viser, at Detlev van Bokwolde (MFMF) var gift

med Margrethe Stake. Her er Adelsårbogen blank.

 

Tipoldefaderen Johan Johansen Lindenov (MMFF)

kalder stenen Andreas Lindenov, gift med

Christina Hardenberg. Efter Adelsårbogen var

han gift med Margrethe Emmiksen (MMFM).

 

Derudover er der mange uoverensstemmelse med

fornavnene på tipoldeforældrene.

 

 

 

 

 

Våben på stenen

 

Buchwald       Pogwisch          

Buchwald           tom (Leve

Buchwald          Reventlow          

Reventlow          Bjørn

 

 

 

Ahlefeldt-Heest

 

 

 

 

 

 

Bülow-Oertzen 

 

 

 

 

 

 

 

Sested-Rantzau

 

 

 

 

 

 

Buchwald-Sested 

 

 

 

 

 

 

Ahlefeldt- Bülow 

 

 

 

 

 

 

Buchwald-Ahlefeldt 

 

 

 

 

Buchwald-Stake

 

 

 

 

 

 

Reventlow-Buchwald 

 

 

 

 

 

 

 

Lindenov-Hardenberg

 

 

 

 

 

 

Rosenkrantz-Skram 

 

 

 

 

 

 

Lindenov-Rosenkrantz 

 

 

 

 

 

 

Reventlow-Lindenov