Finderup kirke, Sjælland. Prædikestol. Slægtstavler for Mogens Gøye og Hilleborg Krafse

 

 

 

 Rud

Oldemor – MMM

Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

 

 Krummedige

Mormor – MM

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

Oldefar – MMF

Henrik Hartvigsen

Krummedige

Til Valen

+1530

 Bille

Mor – M

Hilleborg Esgesdatter

Bille

+1602

Gyldenstierne

Oldemor – MFM

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 

Morfar – MF

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

Oldefar – MFF

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

Kvinde

Hilleborg Eilersdatter

Krafse

Levede 1627

 

  Present

Oldemor – FMM

Anne Nielsdatter

(Present)

Levede 1534

 

 Hak

Farmor – FM

Lene Eilersdatter

Hak

+1564

Oldefar – FMF

Eiler Hak

Til Egholm

1467-1501

 Krafse

Far – F

Eiler Krafse

Til Egholm m.m.

1524-1599

 Lunge

Oldemor – FFM

Karen Tygesdatter

Lunge

+1496

 

 

Farfar – FF

Hans Krafse

Til Basnæs m.m.

1487-1530

Oldefar – FFF

Jesper Krafse

Høvedsmand

Levede 1504

Gift med

 

 Høeg

Oldemor – MMM

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

 

 Brok

Mormor – MM

Ide Lagesdatter

Brok

+1532

Oldefar – MMF

Lage Esgesen Brok

Til Estrup m.m.

+1506

 Ulfstand

Mor – M

Ide Truidsdatter

Ulfstand

+1604

 Bille

Oldemor – MFM

Else Torbernsdatter

Bille

+1507

 

 

Morfar – MF

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

Oldefar – MFF

Gregers Jepsen (Ulfstand)

Til Torup m.m.

Levede 1510

Mand

Mogens Gøye

”den lystige”

Til Gunderslevholm m.m.

+1615

 

 Holck

Oldemor – FMM

Sophie Christiernsdatter

Holck

Levede 1541

 

 Sture

Farmor – FM

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

Oldefar – FMF

Claus Sture

Til Gammelgård

+1508

 Gøye

Far – F

Falk Gøye

Til Skjersø

+1554

  Rosenkrantz

Oldemor – FFM

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

 

 

Farfar – FF

Mogens Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1544

Oldefar – FFF

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

 

 

 

 

Finderup kirke, Sjælland. Prædikestol 1605.

 

Våben for Mogens Gøye og Hilleborg Krafse

 

 

 

Mogens Gøye ”den lystige” til Gunderslevholm og Bollerup

studerede 1566-73 i Tyskland.

1595-1604 var han forlenet med Allehelgens Gods,

Tureby og Søbygård.

1604-1613 var han jægermester, 1609 forstander på Herlufsholm.

Med Hilleborg Krafse fik han 5 børn.

 

Billede fra Yesterdays Foto

 

 

 

 

 

2 våben: Gøye og Krafse