Fårdrup kirke, Sorø Amt. Prædikestolshimmel. Slægtstavle for Wenzel Rothkirck 

Gift 1. gang med

Kirsten Frederiksdatter

Reedtz

1610-1646

Gift 2. gang med

Dorte Eggertsdatter

Abildgård

1597-1657

 Haugwitz

Oldemor – MMM

Sophia von Haugwitz

 

 Zedlitz

Mormor – MM

Else von Zettlitz/

Zedlitz

 

Oldefar – MMF

Georg von Zettlitz

 

 Falkenhayn

Mor – M

Catharine Berntsdatter

Falkenhayn

 

 Dadenberg

Oldemor – MFM

Sibylla von Dadenberg

 

 

 

Morfar – MF

Bernt Falkenhayn

Af Kommernich

 

Oldefar – MFF

Albrecht Falkenhayn

 

Navn

Wenzel Rothkirck

Til Krogsgård m.m.

1597-1655

 

  Braun

Oldemor – FMM

Ursula von Braun

 

 

 Axleben

Farmor – FM

Margrethe Friedrichsdatter

Axleben

Oldefar – FMF

Friedrich Axleben

Af Kalkenwasser

 

  Rothkirck

Far – F

Johan Rothkirck

Til Jäschkendorff

+1604

 Stossel

Oldemor – FFM

Barbara Johansdatter

Stöslin/Stossel

 

 

 

Farfar – FF

Heinrich Rothkirck

Til Jäschkendorff

+før 1571

Oldefar – FFF

Christian Rothkirck

Feltherre

 

 

 

  

Fårdrup kirke, Sorø Amt.

 

Prædikestolshimmel 1630-40.

 

 

 

Wenzel Rothkirck til Krogsgård og Sneumgård kom 1609 til Danmark

og gjorde tjeneste hos hofmarskal Ditlev Rantzau.

Han blev i udlandet uddannet i ridekunst og var lærer for den udvalgte prins.

1521 var han hofjunker og staldmester,

Han ledsagede Christian under felttoget i Tyskland og reddede hans liv.

1527 var han ritmester, 1628 hofmarskal, 1634 generalmarskal.

Han var 1631 lensmand på Korsør og Antvorskov.

1645 var han landkommissær i Sjælland.

Med Kirsten Reedtz fik han 12 børn, hvoraf 4 døde som små.

 

 

Epitafium over Wenzel Rothkirck og 2 hustruer ses i

Tjæreborg kirke, Ribe Amt.

 

 

 

Heraldik for Wenzel Rothkirck

 

Kopi af img939