Gravmæler

 

Der er kun 3 gravmæler i Danmark over adelsmænd. Så store gravmæler var forbeholdt kongen.

 

Herlufsholm kirke, Sjælland. Tumba/Sarkofag 1565 af Cornelis Floris

 

 

Herluf Trolle (1515-1565) og Birgitte Gøye (1511-1574)

Tumbaen er af sort og rød kalksten, alabastfigurer af ægteparret og 4 evangelister.

På væggen hænger en mindetavle med 32 våben.

 

 

 

Hunderup kirke, Ribe Amt. Gravmæle af Cornelis Floris, 1569

 

 

Niels Lange (død 1565) og Abel Skeel (død 1585).

Gravmælet har marmorfigurer og evangelistrelieffter af alabast.

Det blev beskadiget i 1822 ved en flytning og istandsat i 1950.

 

 

 

 

Gravmæle i Uth kirke, Ribe Amt af Gert von Groningen, 1578

 

 

Holger Rosenkrantz (1517-1575), Mette Krognos (død 1558)

og Karen Gyldenstierne (1544-1613).

Gramæle af sandsten med relieffer af de dødes opstandelse.

Der er 24 våben og en sten over HR, MK, KG og 2 døtre.

I kirken er et oliemaleri over Holger Rosenkrantz og Karen Gyldenstierne

med 4 sønner. Det har 32 våben for dem.

 

 

 

Sandstensepitafier i Danmark og Skåne

 

Der er 45 af disse epitafier i det danske område. De dækker perioden 1560 (Bråby) til 1680 (Tårup). 

De fleste har hovedmotivet med et knælende ægtepar omkring religiøse motiver som korsfæstelsen

eller opstandelsen. Derudover er der figurer af enten dyder eller evangelisterne.

Hertil er der en lang tekst om den pågældende adelsmands karriereforløb og ægteskab.

De har som regel 32 våbenskjolde, enkelte har dog op til 64 våben.

 

 

Astrup kirke, Ålborg Amt. Sandstensepitafium 1634

 

 

Iver Juul 1563-1627, Maren Sehested 1561-1600 og

Ingeborg Parsberg 1584-1665.

Iver Juul og 2 hustruer knæler omkring en manglende tekst.

Derudover er der 2 dyder, de 4 evangelister og

Dommen øverst. Der er 48 våben for de 3 personer.

 

 

 

Bråby kirke, Sjælland. Epitafium ca. 1560.

 

 

Peder Oxe til Gisselfeld 1520-1575.

På kalkstensepitafiet ligger han både som lig

og sarkofagfigur. Han er ikke begravet i kirken,

men i Københavns Domkirke. Der er 16 våben

 

 

 

Dalum kirke, Fyn. Epitafium af Anders Mortensen, ca. 1655

 

 

Iver Vind 1590-1658 og Helvig Skinkel 1602-1677.

Epitafiet er i bruskbarokstil og har engle, dyder,

evangelistsymboler og tekst om Iver Vinds karriere.

Der er 32 våben for ægteparret.

 

 

 

Fraugde kirke, Fyn. Epitafium 1620

 

 

Peder Marsvin 1578-1614 og Mette Brahe 1590-1622.

Sandstensepitafium med dyder, tekst og 32 våben.

 

 

 

 

Galten kirke, Randers Amt. Epitafium 1648

 

 

Thomes Juel 1562-1647 og Maren Bølle (Orning) 1575-1648.

Sandstensepitafium omkring korbuen. Parret ses knælende.

Figurer af de 4 evangelister og engle. 32 våben.

 

 

 

Grinderslev kirke, Viborg Amt. Epitafium 1591

 

 

Erik Lykke. Død 1602 og Dorte Krabbe. Død 1623.

Ægteparret knæler omkring Korsfæstelsen.

Relief af Opstandelsen er oven over.

Der er 32 våben. Det er istandsat 1953-54.

 

 

 

Gårstånga kirke, Skåne.  Epitafium af Johan Kremberg, 1620

 

 

Steen Maltesen Sehested 1553-1611 og Anne Brahe 1576-1635.

Med figurer af dyder, Korsfæstelsen, Opstandelsen.

32 våben. På smedejernsgitteret er ligeledes 32 våben.

 

 

 

 

Herlufmagle kirke, Sjælland. Epitafium 1634

 

 

Claus Daa 1579-1641, Dorothea Below +1609

og Ingeborg Parsberg +1641.

Det mørke sandstensepitafium har et portræt af

Claus Daa omgivet af hans 16 våben.

De 2 hustruers 16 våben er omkring teksten.

 

 

 

 

Herrested kirke, Fyn. Epitafium 1594

 

 

Niels Bild 1553-1622 og Margrethe Urne 1547-1620.

Det knælende ægtepar og 4 døtre ses øverst.

Der er 32 våben omkring teksten.

 

 

 

Hjerm kirke, Ringkøbing Amt. Epitafium 1676

 

 

Axel Juul 1606-1671 og Elisabet Friis. Død 1677.

Epitafiet er af sandsten med mamorsøjler.

Maleri af ægteparret ses over teksten.

Derudover er der 7 figurer og 64 våben.

Det er istandsat 1898 og 1955.

 

 

 

Hornslet kirke, Randers Amt. Epitafium

 

 

Holger Rosenkrantz ”d. lærde” 1574-1642 og Sophie Brahe 1578-1646.

Af sandsten og marmor med maleri af parret øverst, tekst og 32 våben

 

 

 

 

Hornslet kirke, Randers Amt. Epitafium

 

 

Erik Rosenkrants 1612-1681. Margrethe Skeel 1626-1665,

 Mette Rosenkrantz 1632-1665 og Margrethe Krabbe 1640-1716.

Af sandsten og marmor med maleri af ER og 3 hustruer. 48 våben.

 

 

 

Kongsted kirke, Sjælland. Epitafium 1626

 

 

Christian Grubbe 1579-1642 og Jytte Gyldenstierne 1581-1642

Parret og en søn knæler omkring tekst og et relief.

Engle og 4 våben.

 

 

 

Kongsted kirke, Sjælland. Epitafium 1625

 

 

Else Bjørnsdatter Laxmand 1543-1575.

Med figurer af de 4 evangelister. Tekst og 16 våben. 

 

 

 

 

Langå kirke, Fyn. Epitafium 1594

 

 

Christoffer Urne. Død1566 og Kirsten Lykke. Levede 1570.

Ægteparret og 3 børn ses knælende omkring korsfæstelsen.

Tekst og 32 våben. Det er istandsat 1963

 

 

 

Lauerbjerg kirke, Randers Amt. Epitafium 1597

 

 

Mads Sandberg. Død 1597 og Sophie Rostrup. Død 1632

Epitafiet er af sandsten og med marmorsøjler.

Relief af korsfæstelsen og figurer af dyder.

Der er 32 våben, men teksten mangler.

 

 

 

Lund Domkirke, Skåne. Epitafium ca. 1660.

 

 

Wolf Hieronymus Kratzk 1592-1657 og Sophie Ramel 1606-1676.

Sandstensepitafiet hænger højt i kirken. Tekst og de 32 våben

er omgivet af de 4 evangelister og et religiøst relief øverst.

 

 

 

Nyborg kirke, Fyn. Sandstensepitafium 1649

 

 

Johan Friis 1585-1635 og Karen Krabbe 1597-1662,

Holger Rosenkrantz 1586-1647 og Lene Gyldenstierne 1588-1639

2 figurer: Moses og Kristus. Tekst og 64 våben.

Epitafiet er opsat af Karen Krabbe, der var gift med både

Johan Friis og Holger Rosenkrantz ”den rige”.

 

 

 

Nørup, Vejle Amt. Sandstensepitafium ca. 1620

 

 

Knud Brahe 1555-1615 og Margrethe Lange ”Den lærde”. Død 1622.

Ægteparret ses knælende foran hermer og tekst.

Figurer og religiøse billeder øverst.

 

 

 

Odense St. Knud domkirke. Sandstensepitafium 1627.

 

 

Ebbe Munk 1551-1622 og Sidsel Høeg 1582-1648.

Ægteparret ses knælende. Religiøse motiver øverst.

Der er 28 våben på epitafiet.

 

 

 

Odense St. Knud domkirke. Epitafium af Wilhelm van den Blocke 1590

 

 

Christoph von Dohna 1539-1584.

Han ses knælendende foran et maleri

af Ezechiels vision. 3 kvindefigurer.

Hans 8 våben er langs epitafiets sider.

 

 

 

Ravnkilde kirke, Himmerland. Sandstensportal 1657

 

 

Verner Parsberg 1622-1686 og Anne Galde 1615-1680.

Portalen er opsat til minde om hendes forældre.

2 figurer af Moses og Johannes Døberen.

Der er kun 4 våben på den. 

 

 

 

Ribe Domkirke. Sandstensepitafium ca. 1640

 

 

Albret Skeel 1572-1639, Berete Friis 1583-1652 og datter.

Ægteparret og datter i legemstørrelse ses knælende.

Epitafiet har 32 våben. Det blev nedtaget i 1843

og genopsat i 1890.

 

 

 

 

Ringe kirke, Fyn. Epitafium 1617

 

 

Christian Thott 1568-1617 og Sophie Below 1590-1641.

Epitafiet har 2 dyder omkring 32 våben og tekst.

Epitafiet er i dag ødelagt og findes kun i småstykker.

 

 

 

 

Ringsted St. Bendts kirke, Sjælland. Epitafium 1575 af Hans Paaske

 

 

Oluf Mouridsen Krognos (1535-1573) og Anna Hardenberg. Død 1589

Epitafiet er af gråblå kalksten og alabast. Det er restaureret i 1900.

Ægteparret ses knælende foran et relief af Kristi opstandelse.

Det har Gudfader i øverste trekant og figurer af dyder.

De 16 våbenskjolde er nye.

I kirken er der også en sten over Oluf Krognos og Anna Hardenberg.

 

 

 

Ryde kirke, Lolland. Epitafium 1654

 

 

Laurids Grubbe 1561-1639 og Anne Sparre 1579-1653.

Epitafiet er af sandsten og i barokstil. Det er opsat af Erik Grubbe.

Figurer af Markus og Lukas omkring indskrift og 32 våbenskjolde.

Nederst en medaljon med Døden. Topstykke med Matthæus og Johannes,

2 felter med korsnedtagelsen og gravlæggelsen

og 3 dyder. Øverst er Opstandelsen.

 

 

 

 

Rårup kirke, Vejle Amt. Sandstensepitafium ca.1630

 

 

Knud Gyldenstierne 1575-1627 og Sophie Lindenov 1589-1666.

Epitafiet har 4 kvindefigurer omkring de 32 våben.

 

 

 

Smedstorp kirke, Skåne. Epitafium af Hans von Steenwinkel d. æ 1590

 

 

Anders Bing 1525-1589 og Anne Galt. Levede 1605.

Ægteparret ses knælende omgivet af englehoveder.

Dyder.  Opstandelsen.

Der er ingen våben på epitafiet.

 

 

 

 

Sorø kirke, Sjælland. Epitafium 1648

 

 

Christian Friis (1581-1639) og Barbara Wittorp (1591-1653).

Epitafiet er af sandsten og sort marmor i barokstil, 4,75 m højt.

Ægteparret ses knælende. Motiver med opstandelsen,

Kristus med verdenskuglen, Gudfader og dyder.

 

 

 

Tjæreborg kirke, Ribe Amt. Sandstensepitafium 1652

 

 

Wenzel Rothkirck 1597-1655, Kirsten Reedtz 1610-1646

og Dorte Abildgård 1597-1657.

Portrætmaleri af Wenzel Rothkirck og 2 hustruer.

Figurer af Moses og Johannes Døberen og flere

religiøse personer øverst omkring et relief.

48 våben for de 3 personer.

 

 

 

 

Torrlösa kirke, Skåne. Epitafium ca. 1630.

 

 

Tage Ottesen Thott 1580-1658 og Karen Gyldenstierne 1605-1628.

2 engle omkring 32 våben og manglende tekst.

 

 

 

Tårup kirke, Viborg Amt. Epitafium ca. 1680.

 

 

Tønne Juul 1620-1684 og Anna Cathrine Friis 1630-1698.

Senbarokepitafium af sandsten og marmor.

Med dyder, religiøse figurer og en basunengel øverst.

Der er kun 2 våben: Juul og Friis.

 

 

 

Ulfborg kirke, Ringkøbing Amt. Epitafium ca. 1620

 

 

Predbjørn Gyldenstierne 1548-1616, Birgitte Rosensparre. Død 1583

og Mette Hardenberg 1569-1629.

Epitafiet er af sandsten og marmor. Det blev restaureret 1941-42.

Omkring teksten ses dyder. Øverst er religiøse motiver.

 

 

 

Valløby kirke, Sjælland. Sandstensepitafium 1578

 

 

Karen Rosenkrantz +1553.

Epitafiet er bekostet af Peder Bille og

Birgitte Rosenkrantz. Den unge kvinde

er omgivet af 2 figurer. Der er 8 våben.

 

 

 

 

Viborg Domkirke. Sandstensepitafium ca. 1660.

 

 

Malte Sehested 1596-1661 og Margrethe Reedtz +1697.

Maleri af ægteparret over teksten. 2 figurer og engle.

Epitafiet har 32 våben for parret.

 

 

 

 

Voer kirke, Hjørring Amt. Sandstensepitafium ca. 1590

 

 

Otto Banner. Død 1585 og Ingeborg Skeel. Død 1604.

Ægteparret ses knælende omkring Korsfæstelsen.

Figurer af de 4 evangelister. 16 våben.

 

 

 

Ørslev kirke, Sorø Amt. Epitafium 1626

 

 

Alexander Rabe von Papenheim 1563-1631 og Regitze Grubbe 1572-1636.

På det malede sandstensepitafium ses parret knælende.

Relief af korsfæstelsen og figurer af engle.

Der er 32 våben for parret.

 

 

 

Ålborg Vor Frue kirke. Epitafium 1641

 

 

Jens Høeg (Banner) 1591-1648 og Margrethe Holck 1598-1661.

Sandstensepitafium med apostle, dyder og tekst. 32 våben.

 

 

 

 

Ålborg Vor Frue kirke. Epitafium ca. 1650

 

 

Henrik Lindenov 1614-1653 og Sidsel Lunge (Dyre) 1615-1657.

Bemalet sandstensepitafium med apostle, dyder og tekst.

32 våben for parret.

 

 

 

Ålborg Vor Frue kirke. Epitafium 1620

 

 

Jørgen Lunge til Odden m.m. 1577-1619 og Sophie Brahe 1588-1659.

Ægteparret ses stående med deres 16 våben.

Med de 4 evangelister og den opstandne Kristus m.m.

 

 

 

Ålborg Vor Frue kirke. Epitafium ca. 1654

 

 

Ove Lunge (Dyre) 1548-1601 og Anne Sehested 1554-1621.

Epitafium af sandsten og sort skifer.

2 kvindefigurer omkring 32 våben og tekst 

 

 

 

 

Århus Domkirke. Epitafium 1576 af Københavns alabastmester

 

 

Erik Podebusk 1533-1573 og Sidsel Oxe +1595.

Epitafiet er af sandsten og alabast.

Det er oprindeligt udarbejdet som tumba,

derfor hovedpuderne. Ægteparret er omgivet af

4 apostle, korsfæstelsen og opstandelsen.

Epitafiet er blevet ødelagt, så de resterende

10 våben er ret tilfældige.

 

 

 

Århus Domkirke. Portalepitafium 1633

 

 

Jørgen Skeel 1578-1631, Kirsten Lunge 1581-1609

og Jytte Brock 1595-1640.

Jørgen Skeel og 2 hustruer ses knælende.

Med dyder, 4 evangelister. Opstandelsen. Tekst.

48 våbenskjolde i 3 rækker.

 

 

 

Århus Domkirke. Sandstensepitafium ca. 1650

 

 

Otte Skeel Til Katholm. 1605-1644 og Ide Lunge 1612-1671.

Figurer af dyder og tekst.

Der er 64 våben for de 2 personer.

 

 

 

Århus Domkirke. Kapel og epitafium ca. 1650

 

 

Laurids Ebbesen Udsen 1549-1646, Elin Gøye1540-1626,

 Elisabeth Arenfeldt 1608-1632 og Sophie Staverskov. Levede 1668.

De 4 personer ses knælende. Evangelister. Gravlæggelsen.

Der er ingen tekst på epitafiet.

 

 

 

Store epitafier af træ med mange våben

 

Fyrendal kirke, Sjælland. Epitafium 1630.

 

 

Vilhelm Dresselberg 1545-1620 og Karen Grubbe +1630.

Tekst, 32 våben og 3 figurer.

 

 

 

Gavnø kirke, Præstø Amt. Altertavle af Abel Schrøder 1670

 

 

Niels Trolle 1599-1667 og Helle Rosenkrantz 1618-1685.

Eneste epitafium i Danmark, som også er kirkens altertavle.

Figurer af Paulus og Peter, Nadveren og Opstandelsen.

Der er 64 våben på tavlen.

 

 

 

Hammel kirke, Århus Amt. Epitafium 1610

 

 

Valdemar Parsberg 1557-1607, Ide Lykke 1560-1618 og 7 børn.

Maleri af familien foran Lazarus´ genoplivelse, opstandelsen.

Figurer af 4 dyder og med 32 våben.

I kirken er der også en fin gravsten over VP og IL. 

 

 

 

 

Kappeln kirke, Slesvig.

 Alter/Epitafium 1641 af Hans Gudewerth d. yngre

 

 

Henrik Rumohr 1600-53 og Ida Brockdorff  1600-1668.

Med mange engle og våben.  

 

 

 

 

Kundby kirke, Sjælland. Epitafium 1622.

 

 

Anders Dresselberg 1543-1613, Mette  Grubbe +1587

og Karen Skinkel +1624.

Tekst, 48 våben og 3 figurer.

 

 

 

 

Kågeröd kirke, Skåne. Epitafium 1613

 

 

Otte Brahe 1517-1571 og Beate Bille 1526-1605.

Maleri af parret med 10 børn foran Korsfæstelsen.

Opstandelsen og 32 våben.

I kirken er der både en sten over parret og

kalkmaleri med samme 32 våben. 

 

 

 

 

Resen kirke, Viborg Amt. Epitafium 1756.

 

 

 

Jørgen Rosenkrantz 1678-1754 og

Marie Elisabeth de Roklenge 1676-1714.

Tekst, 32 våben og Opstandelsen.

 

 

 

Roskilde Domkirke. Epitafium 1622

 

 

Christen Gyldenstierne 1553-1617

og Dorothea Rud 1560-1648.

Maleri af parret, tekst og 32 våben.

Der er ligeledes en gravsten i kirken over parret.

Vingerne er fra et andet epitafium

 

 

 

Rødding kirke, Viborg Amt. Epitafium 1649

 

 

Verner Parsberg til Sødal +1665.

Med dyderne Tro og Håb og Opstandelsen.

Tekst og 16 våben.

 

 

 

 

Skurup kirke, Skåne. Epitafium.

 

 

Gabriel Sparre 1549-1601 og Lisbet Trolle +1611.

Tekst og 4 våben. Det må være Billernes vildmænd.

 

 

 

Sorø kirke, Sjælland. Epitafium 1674.

 

 

Mogens Høeg 1593-1661, Helvig Lindenov 1604-1634

og Christence Rosenkrantz 1609-1679.

Forgyldt og med religiøse motiver. Tekst og 12 våben.

 

 

 

 

Tim kirke, Ringkøbing Amt. Epitafium.

 

 

Knud Gyldenstierne 1573-1636 og Øllegård Huitfeldt 1582-1619.

Epitafiet er ødelagt, så der i dag kun er 4 af de 32 våben tilbage.

4 dyder og tekst.

 

 

 

 

Torrlösa kirke, Skåne. Epitafium.

 

 

Otte Thott til Næs 1543-1588 og Sophie Brahe 1556-1643.

2 figurer omkring 32 våben og tekst. 3 engle øverst.

 

 

 

 

Votiv-epitafier og epitafier med malerier

 

 

Bislev, Himmerland. Epitafium.

 

 

Christopher Tornekrands +1602 og Dorthe Juul 1546- 1604.

Parret og datter ses omkring Korsfæstelsen.

16 våben og tekst.

 

 

 

 

Borgeby kirke, Skåne. Epitafium

 

 

 

 

Hilleborg Lindenov +1602, Hans von Spiegel 1520-1599 og

Catharine von Ahlefeldt 1525-1582. 3 våben.

Epitafiet er i Lund Domkirkemuseum.

 

 

 

 

Bosjökloster, Skåne. Epitafium ca. 1600.

 

 

 

Poul Laxmand +1557, Thale Ulfstand +1604 og 3 børn. (Venstre side).

Birgitte Laxmand +1592, Peder Bille +1585, Corfitz Grubbe +1592

og datter. (Højre side). Maleri af Opstandelsen og en del våben.

 

 

 

 

Solbjerg kirke, Himmerland. Epitafium 1648.

 

 

Enevold Seefeld +1643 og Anne Urne +1643.

Parret knæker omkring Korsfæstelsen. 64 våben.

 

 

 

 

Uth kirke. Vejle Amt. Maleri 

 

 

Holger Rosenkrantz 1517-1575, Karen Gyldenstierne 1544-1613

med 4 sønner. Med 32 våben og Gud Fader øverst.

I kirken er også et gravmæle for HR og 2 hustruer.

 

 

 

 

Vinderslev kirke, Viborg Amt. Epitafium 1564.

 

 

 

Niels Skeel +1561 og Karen Krabbe +1586 med 5 børn

foran Dommen. 32 våben og tekst.

 

 

 

Visborg kirke, Himmerland. Epitafium 1600

 

 

Jakob Seefeld 1545-1599, Sophie Rosenkrantz +1571, Sophie Bille1549-1608

og 11 børn Kristus-motiv. I kirken er en mindetavle for Jakob Sefeld med 48 våben.

 

 

 

 

Vittskövle kirke, Skåne. Epitafium.

 

 

Henrik Brahe +1587 og Lene Thott +1599 med 6 børn.

4 våben, tekst og Opstandelsen. I kirken er også parrets gravsten.

 

 

 

Vittskövle, Skåne. Epitafium

 

 

Else Ramel +1658, Christian Barnekow 1626-1666, Birgitte Skeel +1699 med 6 børn.

De er indrammet af 48 våben og med tekst nederst.

 

 

 

Gravstens-epitafier og bemalede sten

 

Dronninglund kirke, Hjørring Amt. Epitafium

 

 

Hans Johansen Lindenov 1542-1596 og

Margrethe Rosenkrantz 1552-1635.

Bemalet sten og træramme.

32 våben og tekst.

 

 

 

Ejsing kirke, Ringkøbing Amt. Bemalet gravsten.

 

 

Axel Nielsen Rosenkrantz 1472-1551 og Birgitte Knob 1490-1551.

16 våben, Korsfæstelsen, tekst.

 

 

 

Hesselager kirke, Fyn. Bemalet gravsten.

 

 

Henrik Friis 1496-1571 og Margrethe Bild 1508-1571.

16 våben, Opstandelsen, tekst.

I kirken er også en bemalet sten over 2 af deres børn

og Johan Friis (1494—1570) som knokkelmand.

 

 

 

Kastbjerg kirke, Randers Amt. Epitafium

 

 

Jacob Høeg 1545-1610

og Lisbet Sehested 1556-1600.

Bemalet sten og religiøse figurer.

32 våben. Tekst. 

 

 

 

Kongsted kirke, Præstø Amt.  Epitafium 1624

 

 

 

Eiler Grubbe 1532-1585,  Kirsten Lykke. Død 1630

Niels Gyldenstierne 1558-1630.

Bemalet sort sten med sandstensramme.

Kristus og 4 dyder. 12 våben. Tekst.

 

 

 

Notmark, Als. Epitafium 1569. Af Jacop van der Borch

 

 

Thomas Sture 1503-1563 og Beate Ahlefeldt +1580.

Parret omgivet af 4 dyder med Dommen øverst.

Bemalet kalksten i træramme. 4 våben.

 

 

 

Odense St. Knud kirke. Gravsten.

 

 

Margrethe Skovgård til Sanderumgård +1615.

16 våben og tekst.

 

 

 

 

Tillitse kirke, Lolland.  Epitafium 1626.

 

 

Joachim von Barnewitz  1563-1626 og Øllegård Pentz 1596-1636.

Bemalet grå sandsten. Latinsk tekst og 32 våben.

 

 

 

 

Tirstrup kirke, Djursland. Bemalet gravsten.

 

 

Just Høeg 1578-1649 og Anne Rantzau 1586-1656.

32 våben og tekst.

 

 

 

Vivild kirke, Randers Amt. Epitafium

 

Christian Friis 1652-1727.

4 våben og tekst om hans karriere.

 

 

 

Våben-epitafier og tavler

 

Alslev kirke, Ribe Amt. Våbenanetavle 1616

 

 

Hans Munk til Visselbjerg m.m. 1565-1616.

Trætavle med 16 våben og tekst.

 

 

 

Feldballe kirke, Djursland. Epitafium.

 

       

 

Knud Gyldenstierne 1652-1682, Elisabeth Rosenkrantz 1654-1721 og Joachim von Schack 1628-1700.

3 trætavler med 48 våben og tekst. Derudover er der 2 tavler med figurer og tekst.

 

 

 

Grinderslev kirke, Viborg Amt. Våbenanetavle 1651.

 

 

Christoffer Friis +1657 og Vibeke Jensdatter Juel.

Trætavle med 32 våben og lidt tekst.

 

 

 

Gärds Köpinge, Skåne. Epitafium 1557

 

 

Axel Urup +1540 og Anne Trolle +1560.

4 våben og tekst. Deres sten er også i kirken.

 

 

 

Herlufsholm kirke, Sjælland. Mindetavle 1568

 

 

Herluf Trolle 1515-1565 og Birgitte Gøye 1511-1574.

Tekst og 32 våben. I kirken er også en stor tumba over parret.

 

 

 

Hornslet kirke, Randers Amt. Epitafium

 

 

Jørgen Rosenkrantz 1523-1596.

Trætavle med 16 våben og tekst. I kirken er også en sten

over JR og hustru Dorthe Lange 1541-1613.

Ligeledes er der en votivtavle med parret og 3 børn.

 

 

 

Københavns Domkirke. Epitafium.

 

Jørgen Vind 1593-1644 og  Ingeborg Ulfstand 1598-1652.

Stentavle med 32 våben og tekst.

 

 

 

Malmö St. Petri kirke, Skåne. Epitafium 1630.

 

 

Holger Lindenov 1605-1630. Trætavle med 16 våben.

 

 

 

Radsted kirke, Lolland. Epitafium 1628

 

 

Palle Rosenkrantz 1587-1642, Helvig Rantzau 1600-1618,

Elisabeth Rosensparre 1592-1627, Axel Brahe 1582-1613

og børnene Peter Brahe og Frands Rosenkrantz.

Stenepitafium med 64 våben og tekst.

 

 

 

Roskilde Domkirke. Krags Kapel. Anetavle 1666.

 

 

   

 

Otte Krag 1611-1666 og Anne Rosenkrantz 1619-1688

2 trætavler med 32 våben. Hendes tavle er måske ødelagt.

 

 

 

Sinding kirke, Ringkøbing Amt. Epitafium.

 

 

Claus Dyre 1610-1693 og Edel Rodsteen 1617-1677.

Stentavle med 32 våben og tekst.

 

 

 

Skallerup kirke, Hjørring Amt. Epitafium.

 

 

Hans Wulf Unger 1596-1665 og Berte Clausdatter Kaas.

Tavle med 64 våben og tekst.

 

 

 

Visborg kirke, Himmerland. Stentavle 1620

 

 

Jakob Seefeld 1545-1599, Sophie Rosenkrantz 1551-1571

og Sophie Bille 1549-1608. 48 våben og tekst. Opstandelsen.

I kirken er også en sten over JS, 2 hustruer og 4 børn. 

 

 

 

Store barok-epitafier

 

Auning kirke, Djursland. Epitafium af Thomas Quellinus

 

 

Jørgen Skeel 1656-1695 og Benedicte Margrethe Brockdorff 1678-1739.

 

 

 

Flynder kirke, Ringkøbing Amt. Epitafium.

 

 

Thomas Maltesen Sehested 1555-1609 og Anne Lunge 1550-1607.

2 figurer, tekst, 2 våben og engle.

 

 

 

Herlufsholm kirke, Sjælland. Epitafium af Thomas Quillinus 1700

 

 

Marcus Gøye til Hvidkilde 1635-1698.

Dyder, engle og 32 våben.

 

 

 

Hørning kirke, Randers Amt. Epitafium af Thomas Quellinus 1691

 

 

Hans Friis 1625-1697, Helvig Marsvin 1612-1678, Dorothea Brockdorff +1693.

Hans Friis ses stående, buster af de 2 hustruer og datteren

Christiane Barbara Friis 1652-1679. 96 våben.

 

 

 

 

København. Holmens Kirke. Epitafium.

 

 

Niels Juel 1629-1697. Buste af admiralen og 8 krigsbilleder.

16 våben for Niels Juel.

 

 

 

 

København Trinitatis kirke. Epitafium af Arthur Quellinus den yngre

 

 

Hans Schack 1609-1676. Han ses liggende mellem

Faner, kanoner og harnisk. 32 våben.

 

 

 

Odder kirke, Århus Amt. Epitafium

 

 

Jens Rodsteen 1633-1707 og Sophie Amalie Gersdorff 1649-1706.

Buster af admiralen og hustru. Guder, kanoner, faner og 64 våben.

 

 

 

 

Odense St. Knud kirke. Epitafium af Thomas Quellinus 1701.

 

 

Hans Ahlefeldt 1620-1694 og søn Christian Ahlefeldt, 2 hustruer

Catharine Sehested 1525-1670 og Anna Rumohr 1649-1711.

Hans Ahlefeldt og søn i helfigur. Buster af de 2 hustruer.

Tekst og mange våben på epitafiet og indgangspartiet.

 

 

 

Radsted kirke, Lolland. Epitafium 1660.

 

 

Palle Rosenkrantz 1587-1642 og Lisbeth Lunge 1610-1659.

Maleri af parret og sønnen Jørgen Rosenkrantz.

28 våben.

 

 

 

Roskilde Domkirke. Epitafium.

 

 

Otte Krabbe 1641-1719 og 3 hustruer.

Buste og våben for Otte Krabbe.

 

 

 

Tjele kirke, Viborg Amt. Epitafium af  Fr. Ehbisch

 

 

Gert Didrik Levetzau 1673-1737.

Stående med engle og våben øverst.

 

 

 

Tved kirke, Fyn. Epitafium 1700

 

 

Anna Beate Walkendorff 1662-1720, Knud Urne 1634-1705 og Erik Skeel 1670-1729

Buste af ABW og helfigurer af Knud Urne og Erik Skeel. 48 våben.

 

 

 

Tølløse kirke, Sjælland. Epitafium af Thomas Quellinus 1690-91.

 

 

Frederik Gersdorff 1650-1691 og Elisabeth Sophie Skeel 1660-1690.

Figurer af tiden og døden, tekst og 32 våben.

 

 

 

Øland kirke, Hjørring Amt. Epitafium af Fr. Ehbisch 1726

 

 

Hans Frederik Levetzow 1630-1696 og

Lucie Emerentze Brockdorff 1640-1693.

Helfigurer af parren. 32 våben.

 

 

 

 

Ålum kirke, Viborg Amt. Epitafium.

 

 

Christen Skeel til Fusingø m.m. 1603-1659.

Stående sandstensepitafium med hans buste. 4 våben

 

 

 

 

Århus Domkirke. Epitafium af Thomas Quellinus

 

 

Constantin Marselis 1647-1699, Sophie Elisabeth Charisius 1647-1706

og Peder Rodsteen 1662-1714

Helfigurer af SEC og hendes 2 mænd. Dyder og engle.

Der er kun våben for Constantin Marselis.