Engum kirke, Vejle Amt. Gravsten. Slægtstavler for Ove Lunge og 2 hustruer:

 

Karen Rosenkrantz og Anne Friis

 

 

 Banner

Mormor

Karen Nielsdatter

(Banner)

 Lunge

Mor

Anne Olufsdatter

Lunge

Morfar

Oluf Olufsen Lunge

Til Odden

Nævnt 1484

Kvinde

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

  Krommer

Farmor

Else Krommer

 

(Våben: 3 hjortevier)

 Friis

Far

Henrik Friis

Til Stollinggård m.m.

Levede 1500

Farfar

Jørgen Friis

 

Gift 2. gang med

 

 

 

 

 Kabel

Mormor

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1469

 Lunge

Mor

Kirsten Tygesdatter

Lunge

Levede 1529

Morfar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

Mand

Ove Vincentsen Lunge (Dyre)

Til Tirsbæk m.m.

+1540

 Oxe

Farmor

Christine Pedersdatter

(Oxe)

Nævnt 1503

 Dyre

Far

Vincent Iversen (Dyre)

Til Tirsbæk

Nævnt 1497

Farfar

Iver Jensen

Til Tirsbæk

Nævnt 1462

 

Gift 1. gang med

 

 

 

 

 Rosenkrantz

 

Mormor

Begge Eriksdatter

(Rosenkrantz)

 Høg

Mor

Margrethe Bosdatter

Høg

Morfar

Bo Høg

Til Tanderup m.m.

+1484

Kvinde

Karen Eriksdatter

Rosenkrantz

 

?

Farmor

Birgitte Pedersdatter

Til Stensballegård

 

 Rosenkrantz

 

Far

Erik Timmesen (Rosenkrantz)

Til Engelsholm

+1523

Farfar

Timme Nielsen

Til Engelsholm m.m.

+1457

 

 

 

Engum kirke, Vejle Amt.

 

Gravsten over Ove Vincentsen Lunge,

 

Karen Rosenkrantz og Anne Friis

 

         

 

Ove Vincentsen Lunge til Tirsbæk og Kragerup var

1518-19 skibshøvedsmand.

Han var fra 1522 lensmand på Ålborghus,

Årstrup og Vreilev Kloster.

1523 sluttede han sig til Hertug Frederik og blev rigsråd.

1533 var han høvedsmand i Jylland.

1534 var han en af de rigsråder, der tilbød

Hertug Christian tronen.

1535 var han anfører ved Københavns belejring.

1537 bar han kronen ved Christians 3s kroning.

Han kaldtes for sin karrigheds skyld ”Hr. Ove Kage”.

Med Karen Rosenkrantz fik han 3 døtre.

Med Anne Friis fik han 8 børn.

 

 

3 våben: Friis, Lunge, Rosenkrantz

Tegning af Søren Abildgaard 

 

 

 

Karen Rosenkrantz. Ove Vincentsen Lunge og Anne Friis

 

 

Stenen er desværre meget slidt.