Ejsing kirke. Ringkøbing A. Sten. Slægtstavler for Axel Rosenkrantz og Birgitte Knob

 

 

 

  Forstena

Oldemor

Magdalena Jensdatter

„Domasse”

Forstena

 

 Brahe

Mormor

Gundel Torkildsdatter

Brahe

Til Mygal

Oldefar

Thorkild Brahe

Til Rendenæs

Levede 1444

 Baad

Mor

Tale Arvidsdatter Baad

(af Halland)

+1500

 Bååt

Oldemor

Tale

 

 

Morfar

Arvid Baad

Til Vadsten

Nævnt 1447

Oldefar

Svend Baad

Nævnt 1409

Kvinde

Birgitte Lauridsdatter

Knob

1490-1551

 

 Jernskæg

Oldemor

Cecilie Nielsdatter

(Jernskæg)

nævnt 1470

 

 Thott

Farmor

Berete Bondesdatter

(Thott)

+1485

Oldefar

Bonde Jepsen (Thott)

Til Krogholm

Levede 1439

 Knob

Far

Laurids Knob

Til Gyllebo

Nævnt 1462. 1510

 Skinkel

Oldemor

N.N. Sehested

eller

Skinkel

 

 

Farfar

Follet van Knobe

Til Vadsted

Levede 1451

Oldefar

Otte van dem Knobe

Levede 1430

Gift 1504

 

 Puder

Oldemor

Inger Ågesdatter

Puder

 

 Banner

Mormor

Mette Jensdatter

Banner

+1460

Oldefar

Jens Eriksen Banner

Til Langtind

Levede 1444

 Gyldenstierne

Mor

Inger Nielsdatter

Gyldenstierne

+1526

 Lunge

Oldemor

Gørvel Olufsdatter

Lunge

+1467

 

 

Morfar

Niels Eriksen Gyldenstierne

Til Tim

+1484

Oldefar

Erik Nielsen (Gyldenstierne)

+1455

Mand

Axel Nielsen Rosenkrantz

Til Stensballegård m.m.

1472-1551

 

 Podebusk

Oldemor

Johanne Hansdatter

Podebusk

 

 Rønnow

Farmor

Abel Madsdatter

 

(2. ægteskab:  Karen Rønnow) 

Oldefar

Mads Nielsen

 Rosenkrantz

Far

Niels Timmesen Rosenkranz

Til Stensballegård

1440-1485

 Skinkel

Oldemor

Anne Ottesdatter

Skinkel

 

 

Farfar

Timme Nielsen (Rosenkrantz)

Til Engelsholm

+1457

Oldefar

Niels Jensen (Rosenkrantz)

Til Hevringholm

Nævnt 1391. 1424

 

 

 

Axel Nielsen Rosenkrantz  og Birgitte Lauridsdatter Knob

 

Gravsten i Ejsing kirke, Ringkøbing Amt

 

 

 

Axel Nielsen Rosenkrantz til Stensballegård, Landting og

Rydhave var 1492, 1497 hofsinde.

Han deltog i Sverigestoget, men frikøbte sig fra deltagelse i 1520.

1523 beseglede han Frederik 1´s håndfæstning.

Med Birgitte Knob fik han 5 sønner.

 

 

Litteratur: Knud Prange: Fru Johanne i Vindum..

I: Heraldisk Tidsskrift. 1984 s. 261-273  

 

 

 

Axel Nielsen Rosenkrantz og Birgitte Lauridsdatter Knob

 

 

Knud Prange redegør for Rønnow-våbenet på Axel Rosenkrantz´ side.

 

På højre side med Birgitte Knobs våben er afbildningen af Skinkel

og Jernskæg ikke korrekt og er måske forkert i Adelsårbogen.

De ligner mere våben for Kyrning og Bølle.

Det tomme felt for oldemoderen Thale er måske det svenske Bååt.

 

 

 

Heraldik for Axel Nielsen Rosenkrantz og Birgitte Lauridsdatter Knob
 

 

 

 

Rosenkrantz   -    Knob

 

 

Gyldenstierne – Baad 

 

 

 

Rønnow – Thott 

 

 

 

Banner – Brahe 

 

 

 

Skinkel – Skinkel?

 

 

 

Lunge – Bååt?  

 

Podebusk – Forstena

 

 

 

Puder – Jernskæg?