Dronninglund kirke, Vendsyssel. Epitafium. Slægtstavle for Hans Johansen Lindenov

 

Gift 1571 med

Margrethe Ottesdatter

Rosenkrantz

1552-1635

 

 

 Skinkel

Tipoldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Anna Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

Tipoldefar

Knud Henriksen Gyldenstierne

Til Restrup

+1467

 

 Bille

Mormor

Hilleborg Pedersdatter

Bille

+1535

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

 Skinkel

Mor

Rigborg Lauridsdatter

Skinkel (Tinhuus)

+1572

 

 Bild

Tipoldemor

Maren Jakobsdatter

Bild

 

 

 Friis

Oldemor

Margrethe Henriksd.

Friis

Nævnt 1511

Tipoldefar

Henrik Friis

 

 

Morfar

Laurids Skinkel

Til Egeskov m.m.

+1533

 Bjørn

Tipoldemor

Ellen Jensdatter

(Bjørn)

 

 

 

Oldefar

Morten Skinkel

Til Rolfsted

+1480

Tipoldefar

Otto Skinkel

Landsdommer i Fyn

Nævnt 1430

Navn

Hans Johansen Lindenov

Til Fovslet m.m.

1542-1596

 

 

 Frost

Tipoldemor

Cecilie Jensdatter

Frost (Bild)

Nævnt 1468

 

 

 Skram

Oldemor

Kirsten Nielsdatter

Skram

Tipoldefar

Niels Skram

Til Mattrup

Levede 1482

 

 Rosenkrantz

Farmor

Berete Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1537

 Rønnow

Tipoldemor

Berete Eilersdatter

Rønnow

 

 

 

Oldefar

Erik Styggesen

Til Mattrup

+1535

Tipoldefar

Anders Nielsen Stygge

Til Hevringholm

+1478

 Lindenov

Far

Hans Johansen (Lindenov)

Til Fovslet

+1568

 

 Pogwisch

Tipoldemor

Dorte Pogwisch

 

 

 Emmiksen

Oldemor

Mette Emmikesdatter

(Emmiksen)

Nævnt 1477

Tipoldefar

Emmik Emmiksen

Levede 1451

 

 

Farfar

Hans Johansen

Til Forslet

+1536

 Rantzau

Tipoldemor

Dorothea Rantzau

 

 

 

Oldefar

Johan Johansen

Til Fovslet

Nævnt 1460

Tipoldefar

Hans Johansen

Til Fovslet

 

 

 

Dronninglund kirke, Vendsyssel. Epitafium. Slægtstavle for Margrethe Rosenkrantz

 

Gift 1571 med

Hans Johansen Lindenov

Til Fovslet m.m.

1542-1596

 

 

 Manderup

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

Manderup

 

 

 Holck

Oldemor

Sophie Christensdatter

Holck

Levede 1541

Tipoldefar

Christen Holck

Til Barritskov

Nævnt 1502

 

 Sture

Mormor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 Emmiksen

Tipoldemor

Anna Emmiksen

Nævnt 1494

 

 

 

Oldefar

Claus Sture

Til Gammelgård

+1508

Tipoldefar

Thomas Sture

Til Gammelgård

+1487

 Gøye

Mor

Ide Mogensdatter

Gøye

+1563

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

Tipoldefar

Erik Ottesen Rosenkrantz

Til Bjørnholm

1427-1503

 

 

Morfar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

 Falk

Tipoldemor

Ide Eskildsdatter

Falk

 

 

 

Oldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1506

Tipoldefar

Mogens Axelsen Gøye

Til Krenkerup

Levede 1450

Navn

Margrethe Ottesdatter

Rosenkrantz

1552-1635

 

 

 Hahn

Tipoldemor

?

 

 

 Maltzan

Oldemor

Anna Maltzan

Tipoldefar

N.N. Maltzan

 

gans zu putlitz Ganz

Farmor

Margrethe Jespersd.

Ganz von Putlitz

+1525

 Bülow

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Jesper Ganz von Putlitz

Tipoldefar

N.N. Ganz von Putlitz

 

 Rosenkrantz

Far

Otte Rosenkrantz

Til Næsbyholm

+1557

 

 Losne

Tipoldemor

Eigrid Erlendsdatter

(Af Losne-ætten)

Levede 1501

 

 

 Flemming

Oldemor

Margrethe Bosdatter

Flemming

Tipoldefar

Bo Flemming

Til Næsøen

Levede 1491

 

 

Farfar

Otte Holgersen Rosenkrantz

Til Boller

+1525

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

 

 

 

Oldefar

Holger Eriksen (Rosenkrantz)

Til Boller

+1496

Tipoldefar

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

1427-1503

 

 

 

 

 

Epitafium over Hans Johansen Lindenov og Margrethe Rosenkrantz

 

      

 

Hans Johansen Lindenov til Fovslet, Hundslev kloster,

Ormstrup, Østergård, Gaunø og Borreby var 1560 hofsinde.

1565 blev han såret ved Svarteå (Syvårskrigen).

Han var lensmand på Silkeborg og Hindsgavl.

Med Margrethe Rosenkrantz fik han 9 børn.

 

 

 

Hans Johansen Lindenov og Margrethe Rosenkrantz

 

 

 

 

 

Hans Johansen Lindenov og Margrethe Rosenkrantz. Heraldik

 

Hans Johansen Lindenov

 

 

 

Margrethe Rosenkrantz

Adelsårbog

Epitafium

 

Epitafium

Adelsårbog

 1. Lindenov

2. Skinkel

 

3. Rosenkrantz

4. Bille

 

5. Emmiksen

6. Friis

 

 

7. Skram

8. Gyldenstierne

 

9. Rantzau

10. Bjørn

 

11. Rønnow

12. Lunge

 

 

13. Pogwisch

14. Bild 

 

15. Frost (Bild)

16. Skinkel

 Lindenov

Skinkel

 

Rosenkrantz

Bild

 

Emmiksen

Friis

 

 

Skram

Gyldenstierne

 

Rantzau

Bjørn/Høg

 

Limbek

Lunge

 

 

Pogwisch

Bild 

 

Skinkel

Skinkel

 

 Rosenkrantz

Gøye

 

Ganz

Sture

 

Flemming

Bydelsbak

 

 

Maltzan

Holck?

 

Gyldenstierne

Rosenkrantz

 

Bülow

Rantzau

 

 

Losne

Kaas 

 

Hahn

Manderup

1. Rosenkrantz

2. Gøye

 

3. Ganz

4. Sture

 

5. Flemming

6. Rosenkrantz

 

 

7. Maltzan

8. Holck

 

9. Gyldenstierne

10. Falk

 

11. Bülow

12. Emmiksen

 

 

13. Losne

14. Gyldenstierne

 

15. Hahn

16. Manderup

 

  

Af de 16 våben for Hans Johansen Lindenov er der 2-3 uoverensstemmelser med Adelsårbogen, der har

Bille, Rønnow og Frost/Bild, hvor epitafiet har Bild, Limbek og Skinkel.

Bille-Bild er usikkert, idet hans arm dækker våbenet. Derudover ligner Bjørn-våbenet mere et Høg-våben.

 

Af Margrethe Rosenkrantz 16 våben har Adelsårbogen Falk, Emmiksen og Gyldenstierne, hvor

epitafiet har Bydelsbak, Rantzau og Kaas.

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard m.m.

 

    

 

 

 

 

Hans Johansen Lindenov

Hans Johansen Lindenov

Margrethe Rosenkrantz

Margrethe Rosenkrantz

 

Epitafium

Epitafium

 

 

Lindenov

Skinkel

 

Rosenkrantz

Rønnov/Bild

 

 

Emmiksen

Friis 

 

Skram

Gyldenstierne

 

 

Rantzau

Bjørn/Høg? 

 

Limbek

Tom/Lunge

 

 

Pogwisch

Bild 

 

Skinkel

Skinkel

  

 

 

Rosenkrantz

Gøye

 

Tom/Ganz

Tom/Sture

 

 

Tom/Flemming

TomBydelsbak 

 

Tom/Moltke

Tom/Bydelsbak?

 

 

Gyldenstierne

Rosenkrantz 

 

Bülow

Rantzau

 

 

Losne

Kaas 

 

Hahn

Manderup

 

 

Søren Abildgaard har 6 tomme våben for Margrethe Rosenkrantz.

Den anden tegner har et Moltke-våben i stedet for Maltzan og har et ekstra

Bydelsbak-våben i stedet for Holck.

 

På Lindenov-siden er begge tegnere usikre på Bjørn-våbenet ligesom på epitafiet.