Dalbyneder kirke, Randers Amt. Stole. Slægtstavler for Anne Lykke

 

og 2 mænd: Anders Bille og Otte Krumpen

 

Gift 1. gang 1521 med

Drude Clausdatter

Krummedige

1493-1555

 Rønnow

Mormor

Berete Eilersdatter

Rønnow

   Rosenkrants

Mor

Anne Styggesdatter

(Rosenkrantz)

Levede 1517

Morfar

Anders Nielsen Stygge

Til Hevringholm

+1478

Mand

Otte Krumpen

Til Skøtterup m.m.

1473-1569

  Saxstrup

Farmor

N.N. Saxstrup

Eller

Ketelhod

 Krumpen

Far

Jørgen Krumpen

Til Skøttrup

Nævnt 1497

Farfar

Peder Krumpen

Nævnt 1420

 

Gift 2. gang 1557 med

 

 

 

 

 Reberg

Mormor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 Høeg

Mor

Kirsten Pedersdatter

Høeg (Banner)

+1542

Morfar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

Kvinde

Anne Pedersdatter

Lykke

Nævnt 1574

 Munk

Farmor

Elne Jensdatter

(Munk)

Enke 1511

 Lykke

Far

Peder Lykke

Til Fannerup m.m.

+1535

Farfar

Hans Lykke

Til Havnø m.m.

Levede 1505

 

Gift 1. gang 1537 med

Gift 2. gang 1537 med

 

 

 

 

 Jul

Mormor

Anne Iversdatter

Jul

Nævnt 1465

 Frille

Mor

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

Morfar

Eggert Christiernsen Frille

Til Sandholt

+1470

Mand

Anders Bille

Til Søholm

1477-1555

 Lunge

Farmor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 Bille

Far

Bent Bille

Til Egede m.m.

1440-1494

Farfar

Torbern Bille

Til Allingemagle

+1465

Gift 1. gang 1508 med

Pernille Olufsdatter

Krognos

+1533

 

 

 

 

 

Dalbyneder kirke, Randers Amt. Stole

 

Våben for Anne Lykke

 

     

 

Anne Lykke var først gift med Anders Bille og siden med

Otte Krumpen. Hun fik ingen børn med sine 2 mænd.

 

2 våben: Lykke, Høeg

 

 

Anders Bille til Søholm var 1505-34 lensmand på Stege.

1508 var han fodermarsk. Han dræbte Niels Hak i kong

Hans´ nærvær og måtte betale en stor bod.

1514 var han rider, 1523 rigsråd.

Han støttede først Christian 2, men sluttede sig til Frederik 1.

1530-35 var han lensmand på Dalby Kloster.

1533 var han øverste befalingsmand på Sjælland,

men blev fanget af grev Christoffer, som han derefter

støttede og blev forlenet med Vordingborg.

1535 blev han fanget af Københavns borgere og ført til Mecklenborg.

1536 kom han tilbage og fik Christians 3´ s tilgivelse,

men mistede sin plads i rigsrådet og sine len.

1539 blev han dog høvedsmand på Sjælland og lensmand på

Dronningholm, 1540-45 på Stegehus og 1539 var han igen rigsråd.

Med Pernille Krognos , hans 1. hustru, fik han 16 børn,

hvoraf 6 døde som små.

 

Gravsten over Anders Bille og hustruer ses i Magleby kirke, Stevns.

 

 

 

Våben for Otte Krumpen

 

     

 

Otte Krumpen til Skøtterup, Trudsholm, Overgård og Høibygård var

lensmand på Ålholm, Helsingborg, Tranekær, Spøttrup og Hald.

1514 bar han kronen ved Christians 2s kroning i Stockholm.

1520 var han anfører for den danske hær og slog Sten Sture.

1523 sluttede han sig til Frederik 1, bar sværdet ved

dennes kroning og blev rigsråd.

1533 overgav han Tranekær til grev Christoffer og blev

ført som fange til Meklenborg.

Han fik med besvær Christian 3s tilgivelse,

men blev 1542 igen rigsråd, 1554 rigsmarsk.

Han døde 1569 som slægtens sidste mand.

Med Drude Krummedige, hans 1 hustru, fik han børn,

der døde som små.

 

2 våben: Krumpen, Rosenkrantz

 

Gravsten over Otte Krumpen og 2 hustruer ses i Mariager kirke.