Dänischenhagen kirke, Holsten. Sten. Slægtstavler for Jørgen von der Wisch og hustru

 

 

 

 

?

 

Oldemor – MMM

 

 

 

?

 

Mormor – MM

?

Oldefar – MMF

 Buchwald

Mor – M

Catharine von Buchwald

+efter 1442

 

?

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

N.N. von Buchwald

 

Oldefar – MFF

Kvinde

Margrethe Clausdatter

Rantzau

+1578/89

 

 Ahlefeldt

Oldemor – FMM

Anna von Ahlefeldt

 

 Rathlou

Farmor – FM

Anna Wolfsdatter

Rathlou

Oldefar – FMF

Wolf Rathlou

Nævnt 1459

 Rantzau

Far – F

Claus Rantzau

Til Ascheberg

+1542

 Svave

Oldemor – FFM

Abel Markvardsdatter

Svave

 

 

Farfar – FF

Joachim Rantzau

Til Ascheberg

+1500 (Hemmingstedt)

Oldefar – FFF

Claus Rantzau

Til Salsau

Nævnt 1473

Gift  med

 

 Hummersbüttel

Oldemor – MMM

Elsabe Hummersbüttel

 

 

 Heest

Mormor – MM

Dorothea Lorentzdatter

Heest

Levede 1497

Oldefar – MMF

Lorentz Heest

 Ahlefeldt

Mor – M

Salome Benedictsdatter

von Ahlefeldt

Nævnt 1517

 Limbek

Oldemor – MFM

Catharine Hennekesdatter

Limbek

 

 

Morfar – MF

Benedict von Ahlefeldt

Til Tørning

+1470

Oldefar – MFF

Henrik von Ahlefeldt

Til Tørning

+1430

Mand

Jørgen von der Wisch

Til Dänisch Nienhof

+1572

 

 Stake

Oldemor – FMM

Beke Clausdatter

Stake

 

 

 Ahlefeldt

Farmor – FM

Beke Godskesdatter

von Ahlefeldt

+1460

Oldefar – FMF

Godske von Ahlefeldt

Til Bossee m.m.

1400-1475

 

 Wisch

Far – F

Henneke von der Wisch

Til Eisbøl

+1500 (Hemmingstedt)

 

?

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Volf von der Wisch

Til Runtoft

+1480

Oldefar – FFF

Claus von der Wisch

Til Gjelting

Levede 1469

 

 

 

 

 

Gravsten over Jørgen von der Wisch og Margrethe Rantzau

 

Jørgen von der Wisch til Dänisch Nienhof var

1513-23 amtmand på Segeberg slot.

1523 medbeseglede han Unionen.

Med Margrethe Rantzau fik han 5 børn.

 

 

Litteratur: Klaus Krüger: Corpus der mittelalterlichen

Grabdenkmäler in Lübeck, Schleswig, Holstein

und Lauenburg (1100-1600). 1999.

 

Efter Krügers Corpus er der 16 våben på stenen,

der er noget slidt.

 

8 våben for Jørgen von der Wisch:

? ? ? ? Wisch, Buchwald, Ahlefeldt, ?

 

8 våben for Margrethe Rantzau: ? Wisch, ? ?

Rantzau, Rathlou, Buchwald, Reventlow.

 

Disse våben kan være lidt svært at få til at

stemme med Adelsårbogens oplysninger.