Ligprædiken-stik 1714. Slægtstavle for Conrad Reventlow

 

Gift 1. gang 1667 med

Anna Margrethe

Gabel

1651-1678

Gift 2. gang 1681 med

Sophie Amalie

Hahn

1664-1722

 

 Halle

Tipoldemor

Christine von Halle

+1603

 

 

 Rantzau

Oldemor

Elisabeth Henriksdatter

Rantzau

1567-1646

Tipoldefar

Henrik Rantzau

Til Breitenburg m.m.

1526-1598

 

 Rantzau

Mormor

Catharine Caisdatter

 Rantzau

1590-1655

 Sested

Tipoldemor

Barbara Sested

1541-1616

 

 

 

Oldefar

Cai Rantzau

Til Hanerau

1566-1607

Tipoldefar

Mouritz Rantzau

Til Hanerau m.m.

+1572

 Rantzau

Mor

Christine Henriksdatter

Rantzau

1618-1688

 

 Rathlou

Tipoldemor

Margarethe

Rathlou

Levede 1566

 

 

Ahlefeldt

Oldemor

Margrethe

von Ahlefeldt

1543-1615

Tipoldefar

Markvard von Ahlefeldt

Til Saxtorp

+1557

 

 

Morfar

Henrik Rantzau

Til Neuhaus m.m.

1570-1620

 Wohnsfleth

Tipoldemor

Dorothea

Wohnsfleth

 

 

 

Oldefar

Hans Rantzau

Til Eskilsmark m.m.

1543-1604

Tipoldefar

Henrik Rantzau

Til Neuhaus m.m.

1501-1561

Navn

Conrad Reventlow

Til Futterkamp

1644-1708

 

 

 Flotow

Tipoldemor

Anna Flotow

 

 

 Strahlendorf

Oldemor

Mette von

Strahlendorf

Tipoldefar

Viskins Strahlendorff

 

 Sperling

Farmor

Sophie von Sperling

1578-1636

 Pogwisch

Tipoldemor

Clara Pogwisch

 

 

 

Oldefar

Cord von Sperling

Til Rüting

Tipoldefar

Johan Sperling

 Reventlow

Far

Ditlev Reventlow

Til Reetz m.m.

1600-1664

 

  Golitz

Tipoldemor

Dorothea Casparsdatter

Golitz

 

 

 Below

Oldemor

Anna Clausdatter

von Below

Tipoldefar

Claus von Below

Til Klinke m.m.

+1572

 

 

Farfar

Henning Reventlow

Til Ziesendorf

1551-1624

  Lehsten

Tipoldemor

Dorothea

von Lehsten

 

 

 

Oldefar

Lorenz Reventlow

Til Ziesendorf

+1596

Tipoldefar

Henning Reventlow

Til Ziesendorf

Nævnt 1550

 

 

 

Ligprædiken-stik 1714. Slægtstavle for Conrad Reventlow

 

 Plessen

Tiptipoldemor

Mette Plessen

 Ramel

Tiptipoldemor

Christine Ramel

Tipoldemor

Anna Flotow

Tiptipoldefar

Dietrich Flotow

Tipoldemor

Christine von Halle

+1603

Tiptipoldefar

Frantz von Halle

Til Drakenburg

 Dryberg

Tiptipoldemor

Anna Dryberg

 Walstorp

Tiptipoldemor

Anna Gertsdatter

Walstorp

1505-1582

Tipoldefar

Vickin Strahlendorff

Tiptipoldefar

Henrik Strahlendorff

Tipoldefar

Henrik Rantzau

Til Breitenburg m.m.

1526-1598

Tiptipoldefar

Johan Rantzau

Til Breitenburg m.m.

1492-1565

 Ahlefeldt

Tiptipoldemor

?

Damme

Tiptipoldemor

Margrethe

vam Damme

1502-1583

Tipoldemor

Clara Pogwisch

Tiptipoldefar

Henrik Pogwisch

Tipoldemor

Barbara Sested

1541-1616

Tiptipoldefar

Henneke Sested

Til Olpenæs m.m.

+1542/43

 Quitzow

Tiptipoldemor

 

 Blome

Tiptipoldemor

Ida Hansdatter

Blome

Levede 1563

Tipoldefar

Johan Sperling

Tiptipoldefar

Conrad Sperling

Tipoldefar

Mouritz Rantzau

Til Hanerau m.m.

+1572

Tiptipoldefar

Cai Rantzau

Til Kletkamp

1488-1560

 Barfus

Tiptipoldemor

?

 Brockdorf

Tiptipoldemor

Abel Henriksdatter

Brockdorff

Levede 1527

Tipoldemor

Dorothea Casparsdatter

Golitz

Tiptipoldefar

Caspar Golitz

Til Klesin

Tipoldemor

Margarethe

Rathlou

Levede 1566

Tiptipoldefar

Otto Rathlou

Til Lindau

+1551

  Kamptz

Tiptipoldemor

Mette Hennikesdatter

Kamptz

 Sested

Tiptipoldemor

Margarethe Sested

Tipoldefar

Claus von Below

Til Klinke m.m.

+1572

Tiptipoldefar

Lorents Below

Til Lebbin m.m.

Tipoldefar

Markvard von Ahlefeldt

Til Saxtorp

+1557

Tiptipoldefar

Godste von Ahlefeldt

Til Saxtorp m.m.

1480-1545

 Lühe

Tiptipoldemor

Catharine von der

Lühe

 

 Rantzau

Tiptipoldemor

Margrethe Hansdatter

Rantzau

+1557

Tipoldemor

Dorothea

von Lehsten

Tiptipoldefar

Henrik Lehsten

Tipoldemor

Dorothea

Wohnsfleth

 

Tiptipoldefar

Volmer Wohnsfleth

Til Eskilsmark

+1556

 

 Axekow

Tiptipoldemor

Ilsabe

von Axekow/Aschaw

 Brockdorf

Tiptipoldemor

Margrethe Sivertsdatter

Brockdorff

1477-1547

Tipoldefar

Henning Reventlow

Til Ziesendorf

Nævnt 1550

Tiptipoldefar

Henning Reventlow

Nævnt 1494

Tipoldefar

Henrik Rantzau

Til Neuhaus m.m.

1501-1561

Tiptipoldefar

Hans Rantzau

Til Neuhaus m.m.

Nævnt 1522

 

 

 

 

Ligprædiken-stik 1714. Heraldik for Conrad Reventlow

 

 

Greve Conrad Reventlow til Futterkamp, Segeberg Kalkbjerg, Sandberg, Turø,

Clausholm, Friisenvold, Løjstrup, Kalø og Kollerup studerede 1562 i Orleans.

Han var 1667 hof- og kancelliråd i tyske kancelli og 1672 landråd.

1673 blev han ophævet i grevestanden.

Han deltog i den skånske krig (1675-79) som chef for 2. fynske regiment.

1699 var han overjægermester, 1680 geheimeråd og 1699 storkansler.

Med sine 2 hustruer fik han 17 børn, hvoraf 9 døde som små.

 

 

De 16 fædrene våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

Af de 16 mødrende våben er der 3 uoverensstemmelser.

Adelsårbogen har Rantzau, Brockdorff, Damme, hvor stikket

har Wohnfleth, Ahlefeldt, Ahlefeldt.