Clausholm kapel, Randers Amt. Himmel 1690. Slægtstavler for Conrad Reventlow og Sophie Amalie Hahn

 

Gift 1. gang 1667 med

Anna Margrethe

Gabel

1651-1678

 

  Parsberg

Oldemor – MMM

Sidsel Nielsdatter

Parsberg

1585-1640

 

  Sparre

Mormor – MM

Susanne Jensdatter

Sparre

1624-1650

Oldefar – MMF

Jens Sparre

Til Sparresholm

1577-1632

  Kaas

Mor – M

Sidsel Eriksdatter

Kaas

1645-1667

 Friis

Oldemor – MFM

Sidsel Jørgensdatter

Friis

1588-1646

 

 

Morfar – MF

Erik Kaas

Til Restrup m.m.

1611-1669

Oldefar – MFF

Mogens Kaas

Til Støvringgård

1576-1656

Kvinde

Sophie Amalie

von Hahn

1664-1722

 

  Behr

Oldemor – FMM

Hipolyte von Behr

1585-1629

 

 

  Blücher

Farmor – FM

Catharina von Blücher

1608-1638

 

Oldefar – FMF

Vincenz von Blücher

+1616

 

  Hahn

Far – F

Vincens Joachim von Hahn

Til Hjortespring

1632-1680

  Trotten

Oldemor – FFM

Birgitte von Trotten

 

 

Farfar – FF

Christoph von Hahn

Til Hinrichshagen

1596-1635

Oldefar – FFF

Otto von Hahn

 

Gift 2. gang med

 

  Rantzau

Oldemor – MMM

Elisabeth Henriksdatter

Rantzau

1567-1646

 

  Rantzau

Mormor – MM

Catharine Caisdatter

Rantzau

1590-1655

Oldefar – MMF

Cai Rantzau

Til Hanerau

1566-1607

  Rantzau

Mor – M

Christine Henriksdatter

Rantzau

1618-1688

  Ahlenfeldt

Oldemor – MFM

Margrethe Markvardsdatter

von Ahlefeldt

1543-1615

 

 

Morfar – MF

Henrik Rantzau

Til Neuhaus

1570-1620

Oldefar – MFF

Hans Rantzau

Til Eskildsmark

1543-1604

Mand

Conrad Reventlow

Storkansler

1644-1708

Greve 1673

 

  Stralendorff

Oldemor – FMM

Mette Vickesdatter

von Stralendorff

+1621

 

  Sperling

Farmor – FM

Sophie von Sperling

1578-1636

Oldefar – FMF

Cord von Sperling

Til Rüting

+efter 1618

  Reventlow

Far – F

Ditlev Reventlow

Til Reetz. Kansler

1600-1664

  Below

Oldemor – FFM

Anna Clausdatter

von Below

+1576

 

 

Farfar – FF

Henning Reventlow

Til Zieseldorf. Landråd

1551-1624

Oldefar – FFF

Lorenz Reventlow

Til Ziesendorf m.m.

1520-1596

 

 

 

Clausholm kapel, Randers Amt. Prædikestolshimmel 1690.

 

   

 

Conrad Reventlow til Futterkamp, Sandberg, Clausholm,

Friisenvold, Løjstrup og Kollerup var hof- og kancelliråd.

1670 var han amtmand i Haderslev, 1672 landråd.

1673 blev han ophøjet i Grevestanden.

Han deltog i Den skånske Krig 1675-77 som oberst,

generalmajor og forlod 1678 militærtjenesten.

1680 var han geheimeråd, 1681 ridder af Elefanten.

1684-89 var han amtmand på Gottorp.

1699 blev han storkansler.

Med Anna Margrethe Gabel fik han 7 børn,

Hvoraf 4 døde som børn og unge.

Med Sophie Amalie von Hahn fik han 10 børn,

hvoraf 6 døde.

 

 

 

Våben for Conrad Reventlow og Sophie Amalie Hahn

 

   

 

 

 

Orgel med det grevelige Reventlow-våben

 

 

 

 

 

 

 

Frederik 4 og Anna Sophie Reventlow

 

     

 

 Conrad Reventlows yngste datter Anna Sophie Reventlow (1693-1743)

blev 1712 viet til kong Frederik 4 (1671-1730) til venstre hånd

og ophøjet til hertuginde af Slesvig.

1721 blev hun viet til højre hånd og kronet til dronning.

Efter hans død blev hun forvist til Clausholm.