Stik. Slægtstavle for Christen Thomesen Sehesteds fader Thomas Maltesen Sehested

 

 

 

 

 Thott

Tipoldemor – MMMM

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

 

 

  Trolle

Oldemor – MMM

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Tipoldefar – MMMF

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

 

 Ulfstand

Mormor – MM

Lisbet Jensdatter

Ulfstand

+1540

 Rosensparre

Tipoldemor – MMFM

Birgitte Jensdatter

Rosensparre

Levede 1486

 

 

 

Oldefar – MMF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge m.m.

+1523

Tipoldefar – MMFF

Holger Henriksen Ulfstand

Til Glimminge

+1485

 Bille

Mor – M

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

 

 Stormvase

Tipoldemor – MFMM

Birgitte Christiernsdatter

Stormvase

Levede 1472

 

 

 Rønnow

Oldemor – MFM

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Tipoldefar – MFMF

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 

 

Morfar – MF

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

 Lunge

Tipoldemor – MFFM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar – MFF

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

Tipoldefar – MFFF

Torbern Bille

Til Allindemagle

+1465

Navn

Thomas Maltesen Sehested

Til Bækmark

1555-1609

 

 

 Kaas

Tipoldemor – FMMM

Inger Jensdatter

Kaas

Levede 1473

 

 

 Bomøve

Oldemor – FMM

Marine Pedersdatter

Bomøve (Lange)

Levede 1515

Tipoldefar – FMMF

Peder Nielsen Bomøve

Til Votborge

Nævnt 1457

 

 Juel

Farmor – FM

Anne Maltesdatter

Juel

+1549

 Munk

Tipoldemor – FMFM

Ingeborg Pedersdatter

Munk (Tornekrands)

 

 

 

 

Oldefar – FMF

Malte Juel

Til Holmgård

+1508

Tipoldefar – FMFF

Jens Juel

I Møborg

Nævnt 1492

  Sehested

Far – F

Malte Jensen Sehested

Til Holmgård m.m.

1529-1592

 

 Løvenbalk

Tipoldemor – FFMM

Sophie Jensdatter

(Løvenbalk)

 

 

 

 Viffert

Oldemor – FFM

Anne Jonsdatter

Viffert

+før 1495

Tipoldefar – FFMF

Jon Viffertsen

Til Torstedlund

+1493

 

 

Farfar – FF

Jens Thomesen

Til Vellinghøj m.m.

+1555

 Vognsen

Tipoldemor – FFFM

Inger Thomasdatter

(Vognsen)

Levede 1493

 

 

 

Oldefar – FFF

Thomes Thomesen

I Vellinghøj

Nævnt 1552

Tipoldefar – FFFF

Thomas Jensen

Af Tofte

Nævnt 1511

 

 

Stik. Slægtstavle for Christen Thomesen Sehesteds moder Anne Lunge (Dyre)

 

 

 

 

 Rodsteen

Tipoldemor – MMMM

Margrethe Nielsdatter

Rodsteen

 

 

 

 Rafvad

Oldemor – MMM

Kirsten Enevoldsdatter

(Rafvad)

Levede 1525

Tipoldefar – MMMF

Enevold Jensen

Til Alsted

Nævnt 1511

 

 Skram

Mormor – MM

Bege Pedersdatter

Skram

+1562

 Skram

Tipoldemor – MMFM

Bege Andersdatter

Skram

Nævnt 1525

 

 

 

Oldefar – MMF

Peder Skram

Til  Stovgård m.m.

Nævnt 1512

Tipoldefar – MMFF

Niels Skram

Til Stovgård

Nævnt 1494

 Juel

Mor – M

Karen Jørgensdatter

Juel

+1556

 

 Skave

Tipoldemor – MFMM

Hille Jepsdatter

Skave

Nævnt 1504

 

 

 Rosensparre

Oldemor – MFM

Anne Evertsdatter

Rosensparre

 

Tipoldefar – MFMF

Evert Truidsen (Rosensparre)

Til Nørregård

Levede 1496

 

 

Morfar – MF

Jørgen Hansen Juel

Til Brinke

+1546/58

 Vestenie

Tipoldemor – MFFM

Karen Lauridsdatter

Vestenie

Levede 1477

 

 

 

Oldefar – MFF

Hans Iversen Juel

Til Svenstrup

+før 1515

Tipoldefar – MFFF

Iver Juel

Til Øgelstrup m.m.

+1468

Navn

Anne Christoffersdatter

Lunge (Dyre)

1550-1607

 

 

 Banner

Tipoldemor – FMMM

Karen Nielsdatter

(Banner)

 

 

 

 Lunge

Oldemor – FMM

Anne Olufsdatter

Lunge

 

Tipoldefar – FMMF

Oluf Olufsen Lunge

Til Odden

Nævnt 1484

 

 Friis

Farmor – FM

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

 Krommer

Tipoldemor – FMFM

 Else Krommer

 

(Våben: 3 hjortegevier)

 

 

 

Oldefar – FMF

Henrik Friis

Til Stolliggård m.m.

Levede 1500

Tipoldefar – FMFF

Jørgen Friis

 

  Lunge

Far – F

Christoffer Lunge

Til Odden

+1565

 

  Kabel

Tipoldemor – FFMM

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1469

 

 

 Lunge

Oldemor – FFM

Kirsten Tygesdatter

Lunge

Levede 1529 

Tipoldefar – FFMF

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 

Farfar – FF

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

 Oxe

Tipoldemor – FFFM

Christine Pedersdatter

(Oxe)

Nævnt 1503

 

 

 

Oldefar – FFF

Vincents Iversen

Til Tirsbæk

Nævnt 1497

Tipoldefar – FFFF

Iver Jensen

Til Tirsbæk

Nævnt 1462

 

 

Stik over Christen Thomesen Sehested

 

Christen Thomesen Sehested til Storgård, Bækmark, Mindstrup, Lykkesholm,

og Tanderup var 1600-03 i huset hos Holger Rosenkrantz den lærde og

studerede derefter i Tyskland. Han berejste Frankrig og Italien.

1516 var han hofjunker og kammerjunker hos den udvalgte prins.

1624 var han gesant i Frankrig, Nederlandene og Spanien.

Han var forlenet med Bakke Kloster, Seilstrup, Helsingborg,

Kalø og St. Knuds kloster i Odense.

1630 var han rigskansler og 1634 ridder.

Han deltog 1641 i fredsforhandlingerne i Lübeck og 1645 i Brømsebro.

Han blev 1620 gift med Mette Holgersdatter Rosenkrantz (1600-1644)

De fik 11 børn, hvoraf 6 døde som små.

 

 

Epitafium og gitter over Christen Sehested og

Mette Rosenkrantz ses i Århus domkirke.

 

 

 

Heraldik for Christen Thomesen Sehested

 

Fædrene våben

 

Mødrene våben

 

Bille-Sehested 

 

Ulfatand-Juel 

 

Rønnow-Viffert 

 

 

Trolle-Bomøve

 

 

Lunge-Vognsen 

 

Kaas-Munk/Tornekrands 

 

Stormvasa-Løvenbalk

 

 

Thott-Rosensparre

 

 

    

 

Lunge/Dyre-Juel 

 

Friis-Skram  

 

Lunge-Rosensparre?

 

 

Lunge-Rafvad

 

 

Oxe?-Vestenie 

 

Krommer?-Skave 

 

Kabel-Skram?

 

 

Banner-Rodsten

 

Ved de fædrene våben er der overensstemmelse med Adelsårbogen.

Ved de mødrene våben er jeg usikker på Rosensparre og
2 af Adelsårbogens våben: Krommer og Skram kan jeg ikke se.

 

 

Maleri af Christen Thomesen Sehested