Brönnestad kirke, Skåne. Prædikestol. Slægtstavle for Sivert Grubbe

 

Gift 1602 med

Hilleborg Knudsdatter

Grubbe

1577-1613

 

 Brostrup

Oldemor – MMM

Sidsel Teusdatter

Brostrup

Levede 1552

 

 Giedde

Mormor – MM

Margrethe Knudsdatter

Giedde

Oldefar – MMF

Knud Lauridsen Giedde

Til Røgle

+1545

 Laxmand

Mor – M

Else Bjørnsdatter

(Laxmand)

1543-1575

 Skalder

Oldemor – MFM

Merete Bjørnsdatter

Skalder

 

 

Morfar – MF

Bjørn Steensen Laxmand

Til Hofdal

Levede 1541

Oldefar – MFF

Steen Steensen

Fodermarsk

+1521

Navn

Sivert Grubbe

Til Hofdal m.m.

1566-1636

 

 Godov

Oldemor – FMM

Regitze Olufsdatter

Godov

Nævnt 1513

 

 Ulfeld

Farmor – FM

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

Oldefar – FMF

Palle Andersen (Ulfeld)

Til Lundsgård

+før 1513

 Grubbe

Far – F

Eiler Grubbe

Til Lystrup

1532-1585

 Bille

Oldemor – FFM

Karen Eriksdatter

Bille

Levede 1516

 

 

Farfar – FF

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

Oldefar – FFF

Niels Grubbe

Til Alslev

Levede 1503

 

 

 

 

Brönnestad kirke, Skåne. 

 

Prædikestol af Johan Ullberg, 1766

 

Heraldik for Sivert Grubbe

 

 

Sivert Grubbe til Hofdal, Torup og Høgholt

studerede i København, Wittenberg og Genf.

1589 var han sekretær i kancelliet, 1602 øverste sekretær.

Han var forlenet med Jungshoved og Malmøhus.

Han var 1618 sendebud til Stockholm.

Med Hilleborg Grubbe fik han 2 døtre.

 

 

 

 

 

 

På prædikestolshimlen er der våben for

Caspar Ehrenborg eller Jens Mikkelsen Ehrenborg,

 hvis begravelsesvåben er i kirken.