Breitenburg slotskapel, Holsten. Slægtstavler for Johan Rantzau og Anna Walstorp

 

 

 

 

?

Oldemor – MMM

?

 

 

 Sested

Mormor – MM

Abela Sested

 

(Kan ikke verificeres)

Oldefar – MMF

?

 

 Rantzau

Mor – M

Catharine Henriksdatter

Rantzau

 

 

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Henrik Rantzau

Til Neudorf

Nævnt 1543

Oldefar – MFF

Claus Rantzau

(1475)

Kvinde

Anna Gertsdatter

Walstorp

+1582

 

 

Oldemor – FMM

 

  Svave

Farmor – FM

Anna Svave

Oldefar – FMF

 Walstorp

Far – F

Gert Walstorp

Til Kosel

+1500 (Hemmingstedt)

 

?

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Ditlev Walstorp

Til Kosel

Nævnt 1465

Oldefar – FFF

Otto Walstorp

Af Sønderby

Gift med

 

 

?

Oldemor – MMM

?

 

 

 Hummersbüttel

Mormor – MM

Magdalene Markvardsdatter

Hummersbüttel

+1501

Oldefar – MMF

Markvard Hummersbüttel

 Buchwald

Mor – M

Øllegård Detlevsdatter

von Buchwald

1440-1530

 

?

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Olde Detlev van Bokwolde

Til Sierhagen m.m.

+1488

Oldefar – MFF

Detlev van Bokwolde

 Til Sierau m.m.

Nævnt 1460

Mand

Johan Rantzau

Til Breitenburg m.m.

1492-1565

 

 

?

Oldemor – FMM

?

 

 Rathlou

Farmor – FM

Drude Emekesdatter

Rathlou

+1451

Oldefar – FMF

Emeke Rathlou

Til Futterkamp

Nævnt 1430

 Rantzau

Far – F

Henrik Rantzau

Til Maslev

1437-1497

 

?

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Breide Rantzau

Til Krummendiek

+1460

Oldefar – FFF

Cai Rantzau

Til Krummendiek

Levede 1411

 

 

 

 

Gravmæle over Johan Rantzau og Anna Walstorp

 

    

 

Johan Rantzau til Breitenburg, Rethwisch, Mehlbek, Bothkamp og

Sturenhagen berejste fra 1516 England, Spanien, Italien,

Grækenland og Palæstina, hvor han blev slået til ridder.

1522 var han hofmester for Hertugdømmerne og amtmand på Gottorp.

1523 var han marskal og ledede 1523-24 belejringen af København

og Malmø. 1524 var han lensmand på Krogen og rigsråd.

1525 bekæmpede han bondehæren og Søren Norby i Skåne.

1534 slog han grev Christopher tilbage fra Holsten.

Ligeledes bekæmpede han skipper Clemens oprørske

bondehær og erobrede Ålborg.

Han slog bønderne ved Øxnebjerg på Fyn og

ledede til sidst belejringen af København.

1538-52 var han statholder i Hertugdømmerne.

1559 ledede han toget mod ditmarskerne og slog dem ved Heide.

Med Anna Walstorp fik han 5 børn.

 

 

 

 

Kobberstik 1589 af Jacob Mores 

 

 

 

Gravmælet var oprindeligt i Itzehoe kirke, men er nu ødelagt.

4 våben: Rantzau, Rathlou, Buchwald, Hummersbüttel.

 

 

 

Litteratur: Klaus Krüger: Corpus der mittelalterlichen

Grabdenkmäler in Lübeck, Schleswig, Holstein

und Lauenburg (1100-1600). 1999.

 

 

 

Johan Rantzau