Bregninge kirke, Tåsinge. Heraldik for slægten Juel på Valdemars Slot

 

 

 Parsberg

Gift 1720 med

Sophie Amalie

Parsberg

1699-1788

Forældre

Christiane Barbara Rantzau

Verner Parsberg

1647-1719

Bedsteforældre

Sophie Amalie Friis

Johan Rantzau +1708

Helle Gyldenstierne

Niels Parsberg +1668

 

 Juel

Broder

Niels Juel

Til Valdemars Slot

1696-1766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Holsten

Gift 1741 med

Ida Birgitte

Holsten

1704-1754

Forældre

Ide Skeel

1676-1749

Wulf Sivert Holsten

1672-1713

Bedsteforældre

Lisbet Andersd. Bille

Jørgen Skeel +1696

Ide Rathlou +1700

Adolph H. Holsten

 

 Juel

Broder

Jens Juel

Til Lundsgård

1707-1774

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krogh

Gift 1785  med

Stie Tønsberg Schølle

 von Krogh

Til Leeren m.m.

1764-1803

Forældre

Elisaberh Schøller

Georg Fr. von Krogh

Til Leeren

1732-1818

Bedsteforældre

Hedwig A. Brügmann

Georg Fr. von Krogh

Til Flahammer

1687-1768

Oldeforældre

Birgitte Christoffersd.

Munthe

Georg Fr. von Krogh

1653-1721

 Juel

Søster

Christiane Margrethe

Juel

1764-1803

 Plessen

Mormor

Birte von Plessen

1707-1786

Oldeforældre

Charlotte Amalie Skeel

Christian L. v. Plessen

1676-1757

 

 Raben

Mor

Gift 3. gang 1762 med

Amalie Christiane

Raben

1736-1803

Morfar

Christian Fr. Raben

Til Ålholm

1693-1773

Oldeforældre

Emerentia v. Levetzow

Johan Otto Raben

Til Stück m.m.

1646-1689

 

 

 

 

 

 

 Schleinitz

Gift 1. gang 1738 med

Christiane Henriette

Louise

von Schleinitz

1704-1756

Forældre

?

 

 

 

 

 

 

 Rumohr

Mor – M

Magdalene Lucia Charlotte

von Rumohr

1759-1817

 Levetzow

Oldemor – FMM

Birthe Katerine

von Levetzow

1714-1784

Tipoldeforældre

Anna M. Brockdorff

Theodosius Levetzow

Til Oxholm m.m.

1665-1719

Navn

Carl Juel-Brockdorff

Til Torseng

1780-1859

Farmor – FM

Gift 2. gang 1759 med

2. Anna Margrethe

Juel

1741-1761

Oldefar – FMF

Peter Juel

Til Hverringe

1707-1779

Tipoldeforældre

Vibeke Nielsd. Juel

Gregers Juel

Til Eriksholm m.m.

1667-1731

 Juel

Far – F

Frederik Juel

Til Valdemars Slot

1761-1827

 Knuth

Oldemor – FFM

Christiane Elisabeth

von Knuth

1675-1738

Tipoldeforældre

Christine von Wancken

Joachim Fr. von Knuth

1642-1648

 

 Juel

Farfar – FF

Carl Juel

Til Thorseng

1706-1767

Tipoldemor – FFFM

Margrethe Knudsdatter

Ulfeld

1641-1703

Gift 1811 med

Sophie Stieglitz-Brockdorff

1790-1874

 

 

Oldefar – FFF

Knud Juel

Til Valdemars Slot

1665-1709

Tipoldefar – FFFF

Niels Juel

Til Valdemars Slot

1629-1697

 

 

  

 

 

Heraldik for slægten Juel på Valdemars Slot i Bregninge kirke

 

 

Niels Juel og Margrethe Ulfeld

 

 

Niels Juel til Valdemars Slot, Boserup, Sæbygård, Eriksholm, Torupgård og

Totterupholm var 1643-48 edelknabe hos ærkebiskoppen af Bremen.

Han lærte søvæsen i Holland og deltog 1652-54 i krigen mellem Holland og England.

1654 var han hofjunker. 1657 var han admiral og deltog i flere søslag mod Sverige.

1661 var han medunderskriver af Suverænitetsakten, 1674 hvid ridder.

1675 var han øverstkommanderende over flåden.

Han har statholder på Gotland og kæmpede 1677 med svenskerne ved Øland, Møn og Køge.

1696 var han geheimeråd og blå ridder.

Med Margrethe Ulfeld fik han 4 børn.

 

 

 

Gravkapel 1750

 

 

 

 

Carl Juel og Christiane von Schleinitz

 

 

Carl Juel til Thorseng, Rønnebækholm og Rugård var 1735 assessor ved Højesteret.

1738 var han stiftsamtmand over Kristiansand.

1743 var han hofmester hos kronprins Frederik (5) og flere dronninger.

1749 var han geheimeråd. 1760 var han stiftsamtmand over Fyn.

1763 var han geheimekonferensråd og hvid ridder.

Med Margrethe Juel fik han 1 søn (Frederik Juel).

Med Amalie Christiane Raben fik han 5 børn, hvoraf 3 døde som små.

 

 

 

Jens Juel og Ida Holsten

 

 

Jens Juel til Lundsgård og Jershave var 1721 kadet.

Han gik i hollandsk tjeneste og sluttede som kaptajn.

1742 var han etatsråd, 1767 kammerherre.

Med Ide Birgitte Holsten fik han 1 datter.

 

 

 

Christiane Juel og Stie Tønsberg Schølle von Krogh

 

 

Christiane Margrethe Juel var gift med kammerherre og major

Stie Tønsberg Schøller von Krogh til Leeren, Løjtved og Kroghenlund.

De fik 11 børn.