Bramming kirke, Ribe Amt. Slægtstavler for Henrik C. Wormskiold og Ingeborg Teilmann

 

 

 

 

Oldemor – MMM

Mette Hansdatter

1645-1672

 

 

 

Broberg

Mormor – MM

Magdalene Mathiasdatter

Broberg

1667-1729 

Oldefar – MMF

Mathias Broberg

Til Sjelleskovgård

1629-1681

 

Reenberg

Mor – M

Kirstine Marie

Reenberg

1688-1734

 

Oldemor – MFM

Mette Pedersdatter

1618-1677

 

 

Morfar – MF

Tøger Clausen Reenberg

Landsdommer

1656-1742 

Oldefar – MFF

Claus Christensen Reenberg

Borgmester I Viborg

1610-1671

Kvinde

Ingeborg Christiane

Teilmann

1720-1785

 

 

Oldemor – FMM

?

 

 

Mulvad 

Farmor – FM

Johanne Christensdatter

Mulvad

1660-1739 

Oldefar – FMF

Christen Mulvad

 Teilmann

Far – F

Christian Hansen Teilmann

Til Skumsager. Amtmand

1689-1749

 

Teglmand

Oldemor – FFM

Else Christensdatter

Teglmand

1617-1659

 

 

Farfar – FF

Hans Nielsen Teilmand

Købmand i Ribe

1654-1690 

Oldefar – FFF

Niels Lassen Teglmand

+1681

Gift 1749 med

 

 

Oldemor – MMM

?

 

 

 

Mormor – MM

Ane Madsdatter

 

Oldefar – MMF

Mads

 

Cornelisen

Mor – M

Abildgael Marie Henriksdatter

Cornelisen

1694-1728

 

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Henrik Christian Cornelisen

Tolder i Ålborg

 

Oldefar – MFF

?

 

Mand

Henrik Christiam Wormskiold

Til Bramminge

1726-1760

 

 

Kjærulf

Oldemor – FMM

Kirsten Pedersdatter

Kjærulf

 

 Galskyt

Farmor – FM

Karen Pedersdatter

Galskyt

+1727

Oldefar – FMF

Peder Thomsen Galskyt

Til Kornumgård

Nævnt 1647

 Wormskiold

Far – F

Peder Worm

Købmand i Ålborg

1681-1746

 

Oldemor – FFM

Birgitte Christensdatter

 

 

Farfar – FF

Christian Worm

Foged

1621-1693

Oldefar – FFF

Knud Hansen Worm

Herredsfoged

Nævnt 1623

  

 

 

Bramming kirke, Ribe Amt.

 

Epitafium 1760 over

 

 Henrik Christian Wormskiold og Ingeborg Christiane Teilmann

 

 

 

Henrik Christian Wormskiold til Bramminge var cand. theol

og kancellisekretær. 1757 blev han adlet.

Med Ingeborg Christiane Teilmann fik han 5 børn. 

 

 

 

 

 

 

Wormskiold              Teilmann