Borre kirke, Møn. Stole. Slægtstavler for Peder Munk og Karen Skeel

 

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Anne Timmesdatter

(Rosenkrantz)

Nævnt 1512

 

 Sommer

Mormor

Anne Olufsdatter

Sommer

Levede 1543

Oldefar

Oluf Sommer

Til Gjennerup m.m.

+1492

 Sandberg

Mor

Kirsten Christiernsdatter

Sandberg

+1572

 Skinkel

Oldemor

Sophie Jørgensdatter

Skinkel

 

 

Morfar

Christiern Andersen Sandberg

Til Kvelstrup m.m.

+1523

Oldefar

Anders Christiernsen

Til Egum

Levede 1505

Kvinde

Karen Albretsdatter

Skeel

+1601

 

 Bjørn

Oldemor

Sophie Andersdatter

(Bjørn)

 

 Flemming

Farmor

Karen Hermansdatter

Flemming

Oldefar

Herman Flemming

Til Knudstrup m.m.

+1509

 Skeel

Far

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

+1568

 Dan

Oldemor

Abel Lauridsdatter

Dan

 

 

Farfar

Anders Skeel

Til Hegnet m.m.

+1558

Oldefar

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

Levede 1499

Gift 1. gang 1566 med

 

 Reberg

Oldemor

Kirste Henriksdatter

Reberg

 

 Høeg

Mormor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

Oldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

 Lykke

Mor

Kirsten Pedersdatter

Lykke

Levede 1570

 Munk

Oldemor

Elne Jensdatter

Munk

Enke 1511

 

 

Morfar

Peder Lykke

Til Fannerup

+1535

Oldefar

Hans Lykke

Til Havnø

Levede 1505

Mand

Peder Munk (Lange)

Til Estvadgård m.m.

1534-1623

 

 Hak

Oldemor

Kirsten Andersdatter

Hak

Enke 1492

 

  Rosenkrantz

Farmor

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+1535

Oldefar

Ludvig Nielsen (Rosenkrantz)

Til Tange

1410-1491

 Munk

Far

Ludvig Munk

Til Palsgård

+1537

 Juel

Oldemor

Ide Iversdatter

Juel

Nævnt 1456

Gift 2. gang 1604 med

Sophie Pedersdatter

Brahe

1580-1638

 

Farfar

Mogens Munk

Til Palsgård

+1558

Oldefar

Oluf Munk

Til Krogsgård m.m.

Nævnt 1493

 

 

 

 

Borre kirke, Møn. Stole 1568.

 

Heraldik for Peder Munk og Karen Skeel

 

 

Peder Munk til Estvadgård, Søbygård, Sødringholm og Demstrup

var 1559 hofjunker. Han deltog i Syvårskrigen (1563-70) både

til lands og som løjtnant og admiral.

Han var fra 1565- lensmand på Odensegård, Åstrup, Stege (1568-96),

Elmelunde, Hals birk og Vestervig kloster.

1571 var han rigsråd, 1576 rigsadmiral, 1596-1609 rigsmarsk.

Med Sophie Brahe fik han 1 datter Kirsten (1608-1624)